LM Someco logo

Sosiaalinen ja ostettu media

Pitkäjänteinen brändinrakennuksen kanava ja mahdollisuus tehokkaisiin taktisiin toimenpiteisiin.

Sosiaalisen median strategialla varmistamme niin sisältöjen vaikuttavuuden, kohderyhmien tavoittamisen kuin jakelun tehokkuuden. Meillä on näkemystä niin kanavien käyttöön kuin mediasuunnitteluun. Olemme kokonaisvaltainen sosiaalisen median asiantuntijakumppani, joka pystyy tukemaan asiakkaitaan kaikilla sosiaalisen median markkinointiviestinnän osa-alueilla.

Sosiaalinen media on kanava pitkäjänteiseen brändin rakentamiseen. Tutkimusten mukaan brändit, jotka ymmärtävät kanavien kontekstin ja osaavat luoda sen mukaista, samalla brändin yhtenäistä tarinaa tukevaa sisältöä, saavat parhaiten vaikutuksia funnelin yläpäässä eli esim. brändin tunnettuudessa ja huomioarvossa.

Jokainen meistä vastaanottaa päivittäin valtavan määrän viestejä niin brändeiltä kuin omilta verkostoiltamme. Ne ohikiitävät hetket, jolloin brändi huomataan, tulee käyttää taitavasti – yhtenäistä tarinaa rakentaen. Vastaanottaja hämmentyy, jos viestin sisältö muuttuu kesken kaiken, kanavasta toiseen. Jos sosiaalinen media on vain lyhyen aikavälin tulosten tavoittelun kanava, emmekä panosta brändin tunnettuuteen ja funnelin yläpään tuloksiin, unohdamme perustavanlaatuisen osan markkinoinnin ytimestä. Jos toivomme, että sosiaalisen median toimenpiteet luovat yhtenäistä brändikokemusta, sosiaalinen media ei voi olla erillinen tai päälleliimattu projekti. Sosiaalisen median sisältöjen suunnittelun tulee aina kulkea käsi kädessä markkinoinnin ja viestinnän strategisen suunnittelun kanssa.

Suunnittelemme ja tuotamme kanavakohtaisesti räätälöityä sisältöä, rakennamme yhteisöjä ja teemme mediasuunnittelua niin kampanjoille kuin lanseerauksille lukuisilla digitaalisilla alustoilla.

Yhteistyömallimme on joustava. Voimme sopia esimerkiksi kuukausittaisesta työmäärästä tai tiettyihin teemoihin tai kausiin liittyvistä yhteistyökokonaisuuksista.

Tuemme asiakasta sosiaalisen median kanavien ylläpidossa ja hallinnoinnissa ja voimme sovitusti toimia esimerkiksi hallinnoinnin back up –kumppanina sosiaalisen median tietoturvan varmistamiseksi.

Sosiaalisen median strategia

Sosiaalisen median viestinnän strategisella suunnittelutyöllä varmistamme niin sisältöjen vaikuttavuuden, kohderyhmien tavoittamisen sekä kotimaassa että kansainvälisesti kuin myös sisältöjen jakelun tehokkuuden. Olemme #SomenHermolla, seuraamme nykytilaa ja panostamme tulevan kehityksen tulkintaan. Osaamme valjastaa sosiaalisen median tulokselliseksi kanavaksi liiketoiminnallesi. Konseptoimme, suunnittelemme ja sparraamme.

Nykytilanteen analyysi ja benchmark

Sosiaalisen median nykytilanteen analyysin avulla kehität sisältötyötä datalähtöisesti. Toteutamme nykytila-analyysin omista kanavistasi ja benchmarkkaamme kilpailijoittesi tai toimialan valittujen toimijoiden sosiaalisen median toimintamalleja ja sisältöjä. Analyysin pohjalta saat suosituksia sisältöjen ja kanavien kehittämiseen ja tiedät jatkossa, että suunta on oikea.

Sosiaalisen median jatkuva yhteistyö

Äänensävyä ja tavoitteita tukevien teksti-, kuva- ja videosisältöjen konseptointi ja tuotanto. Suunnittelemme ja toteutamme tiiviissä yhteistyössä kanavakohtaisesti räätälöityä sisältöä. Osaava tiimimme huolehtii, että sisältösi on relevanttia niin kanavien uudistuessa kuin kuluttajakäytöksen muuttuessa.

Kokemuksemme mukaan digimarkkinointi on tehokkaimmillaan, kun sisältö suunnitellaan, mediatila ostetaan ja tulokset analysoidaan yhtenäisessä tiimissä, jossa tietoa ja osaamista jaetaan saumattomasti. Näin kehitys on ketterää ja opimme jatkuvasti yhdessä lisää.

Sisällöntuotannon kumppanina LM Someco toimii paitsi apukäsinä, myös proaktiivisena kehityskumppanina, joka huomioi kanavien ja mainonnan uudet mahdollisuudet.

Mediasuunnittelu ja -ostot

Teemme mediasuunnittelua niin jatkuvana yhteistyönä kuin kampanjakokonaisuuksina. Tiimissämme on sertifioituja digitaalisen mainonnan ammattilaisia. Meillä on kymmeniä ostetun median asiakkaita, niin kuluttajabrändejä, B2B-asiantuntijayrityksiä kuin julkisia organisaatioita.

  • Meta Agency Partner, Facebook & Instagram
  • Google Partner (Haku, Display, Video, Shopping)
  • LinkedIn, X (Twitter)
  • TikTok, Pinterest, SnapChat
  • Spotify, Twich, Reddit, Jodel
  • Sanoma, Readpeak

Luovat kampanjakonseptit

Suunnittelemme kirkkaita ja rohkeita luovia brändikonsepteja ja sosiaaliseen median kampanjoita, jotka auttavat brändiä kasvamaan ja tulemaan tunnetuksi niistä asioista, joista ihmiset välittävät. Pitkä kokemuksemme kampanjasuunnittelusta on osoittanut, että toimivimmat kampanjakonseptit pitää pystyä jalkauttamaan moneen eri kanavaan menettämättä mitään luovan ratkaisun tehosta. Tiedämme myös, mitä useaan eri maahan tehtävän kampanjointi vaatii paitsi itse kampanjakonseptilta mutta myös sen toteutuksen johtamiselta eri maiden mediaympäristöön. Toimimme lukuisten kansainvälisesti toimivien brändien kumppanina kampanjoinnin ja markkinoinnin suunnittelussa. Kokemuksemme mukaan sosiaalisen median markkinointiviestintä on tehokkaimmillaan, kun sisältö suunnitellaan, mainonta ostetaan ja tulokset analysoidaan yhtenäisessä tiimissä, jossa tietoa ja osaamista jaetaan saumattomasti. Näin kehitys on ketterää.

Sosiaalisen median yhteisömanagerointi

Toimimme useiden kuluttajabrändien, B2B-yritysten ja julkisorganisaatioiden ulkoistettuna yhteisömanagerina osana jatkuvaa sosiaalisen median yhteistyötä. Suunnittelemme tiiviissä yhteistyössä kanavakohtaisesti räätälöityä sisältöä, rakennamme yhteisöjä, julkaisemme, ostamme kohdennetun mainonnan ja analysoimme tulokset. Viestimme yhdessä sovittujen pelisääntöjen tuella yleisösi kanssa ja rakennamme dialogia. Osaava tiimimme huolehtii, että sisältösi on relevanttia niin kanavien uudistuessa kuin kuluttajakäytöksen muuttuessa. Voit ulkoistaa meille koko paketin tai osan siitä.

Reaaliaikainen mittaamisen ja seurannan dashboard

Sosiaalisen median dashboard mahdollistaa sosiaalisen median kanavien pitkän ja lyhyen aikavälin kehityksen tarkastelun reaaliaikaisesti sekä analyysin sisältötyyppi- ja julkaisukohtaisesta toimivuudesta. Dashboard voi sisältää sosiaalisen median mainonnan tulosten seurannan reaaliaikaisesti.

#SomenHermolla-webinaarit

Sosiaalisen median tietoturvan auditointi ja ohjeistus

Ammattimainen sosiaalisen median hallinnointi on sitä monimutkaisempaa, mitä isommasta organisaatiosta on kyse ja mitä useampia kanavia on käytettävissä. Sosiaalisen median tietoturvan auditointi ja ohjeistus tukee käytäntöjen kehittämisessä niin, että riskit sosiaalisen median kanavien menettämiselle tai muille kaappauksille saadaan kuriin.

Sprout Social sosiaalisen median hallintatyökaluna

Sertifioituna kumppanitoimistona tarjoamme teknisen ratkaisun, suomenkielisen tuen sekä strategisen toimintamallien kehittämisen.

Keynote-puheenvuorot


Herättelemme organisaatiosi tai tapahtumasi yleisöä markkinointiviestinnän muutokseen ja digitaalisiin mahdollisuuksiin. Kokeneet puhujamme räätälöivät puheenvuoron sisällön tilaisuutesi tarpeeseen.

Uusimmat blogikirjoitukset aiheesta