LM Someco logo

Sosiaalisen median hallintatyökalu Sprout Social

Sosiaalisen median hallintatyökalu, kuten Sprout Social, mielletään palveluksi, joka helpottaa julkaisutyötä.

Julkaisujen tekeminen ei kuitenkaaan ole se suurin ongelma arjen tuoksinnassa. Kun keskustelemme viestinnän ja markkinoinnin ammattilaisten kanssa, yhdeksi suurimmaksi haasteeksi toteuttaa suunnitelmallista viestintää sosiaalisen median kanavissa nimetään toistuvasti aika.

Seuraavana listalla tulee kanavien suuri määrä erilaisine käyttöliittymineen ja varsinkin raportointimahdollisuuksineen, yhteisömanageroinnin haasteellisuus eri kanavissa sekä uuden sisällön luomiseen keskittyminen.

Miten voimme olla yhtä aikaa kaikkialla, välittää haluamiamme viestejä ja samalla keskustella ihmisille ilman, että käytetty aika räjähtää käsiin? Yhtälöä helpottaa tarkoituksenmukainen sosiaalisen median hallintatyökalu, Sprout Social.

Asiakkaidemme haasteet ovat myös meille tuttuja omassa toiminnassamme. Sprout Social on rakennettu skaalautuvaksi alustaksi, jolla hoidetaan tehokkaasti niin muutaman kanavan ylläpito kuin kymmenien ylläpitäjien ja kanavien ympäristöt. Siksi Sprout Social onkin luonteva valinta sisältökumppanuuksien ja yhteisömanageroinnin asiakkuuksien taustalla pyöriväksi alustaksi, joka tekee arjesta ja yhteistyöstä molemmille osapuolille helpompaa ja tehokkaampaa.

Yhdistettynä LM Somecon kattavaan strategiseen ymmärrykseen ja käytännön osaamiseen sosiaalisen median ja sisältömarkkinoinnin rintamalla, Sprout-yhteistyö tarjoaa kattavan ratkaisun sosiaalisen median hallinnointiin ja analytiikkaan.

Sisältökalenteri on suunnitelmallisen ja läpinäkyvän tekemisen sydän

Suunnitelmallinen tekeminen on viestinnän ja markkinoinnin kulmakiviä. Useamman hengen tiimeissä tuhrautuu kuitenkin paljon aikaa siihen, että yritämme olla perillä siitä mitä on jo julkaistu tai mitä on ajastettuna tulevaisuuteen.

Sprout Social mahdollistaa helposti hahmotettavan sisältökalenterin luomisen suoraan palveluun. Kaikilla tiimin jäsenillä on näkyvyys koko yrityksen tekemiseen kanavien määrästä ja tiimin koosta huolimatta.

Mikäli sisällön tekemiseen ja julkaisemiseen osallistuu useampi henkilö, voidaan sisältöjä varten luoda hyväksymiskäytännöt, jolloin mitään ei lipsahda faktoja tarkistamatta verkkoon. Toiminto tarjoaa turvaa sekä yrityksen sisäiseen tekemiseen että tilanteeseen, jossa kanavia hallinnoidaan yhdessä toimistokumppanin kanssa.

Sisältökalenterin jakaminen palvelun ulkopuolelle mahdollistaa kampanjoiden julkaisujen kierrättämisen sidosryhmien tarkastelevana ilman, että heille täytyy erikseen luoda käyttäjätunnuksia.

Palvelu mahdollistaa sisällön suoraviivaisen jakelun kanaviin yhden käyttöliittymän ja jaetun sisältökirjaston avulla. Tällöin säästetään aikaa kanavien välillä hyppiessä sekä käytettävän kuva- ja videomateriaalin liikuttelussa.

Saavutettavuusdirektiivin mukaiset kuvien kuvailetekstit (ALT-teksti) on mahdollista lisätä suoraan palvelusta Facebook-, Twitter- ja LinkedIn-julkaisujen kuville.

Sosiaalisen median mittaaminen ja analytiikka kehittää tekemistä

Useammassa yrityksessä tehdään paljon sisältöjä, mutta sisällön ja sen jakelun toimivuuden mittaaminen saattaa jäädä lapsipuolen asemaan. Syyt tähän on moninaisia – tavoitteita ei ole mietitty, tilastojen kaivaminen vie aikaa (ja harvemmin kukaan muutenkaan rakastaa Exceliä).

Mittaaminen ja analysointi ovat kuitenkin tuloksellisen ja kehittyvän tekemisen kulmakiviä. Ilman niitä tulisimme todennäköisesti toistaneeksi “kaikkea kivaa”, vaikka sisältö ei todellisuudessa toimi ja resonoi oikeaan yleisöön.

Sosiaalisen median hallintatyökalu Sprout Socialin avulla oleelliset perusmittarit ovat helposti kanavien ylläpitäjien ulottuvilla ja heidän on mahdollista luoda ajastettuja raportteja toimitettuna sähköpostiin.

Strategiaohjatussa tekemisessä saadaan merkittyä jokainen julkaisu tiettyyn viestinnälliseen teemaan tai markkinointikampanjaan liittyväksi ja muodostettua raportti aihealueen toimivuudesta kanavissa, yli kanavarajojen.

Ja mikä parasta, asiakkaan on mahdollista seurata kanavien toiminnan lisäksi myös asiakaspalvelun mittareita.

Vuorovaikutus ja asiakaspalvelu sosiaalisessa mediassa

Asiakaspalvelun sirpaloituminen useaan kanavaan saattaa aiheuttaa yrityksille harmaita hiuksia. Monen kanavan monitorointi yhtä aikaa pirstaloi tekemistä, mikä näkyy niin ihmisten jaksamisessa, asiakaspalvelun nopeudessa kuin sen laadussakin.

Sosiaalisen median hallintatyökalu Sprout Social tarjoaa ongelmaan ratkaisuksi yhden pysähdyksen taktiikkaa, jossa esimerkiksi X:stä, Facebookista, LinkedInistä, TikTokista ja Instagramista tulevat viestit kerätään yhtenäiseen Smart Inbox -näkymään käsiteltäväksi. Yhtenäinen käyttöliittymä kaikkien kanavien palautteen käsittelyyn mahdollistaa asiakaspalvelun läsnäolon ilman, että asiakaspalveluroolissa olevien täytyy osata jokaisen kanavan nyanssit ja muuttuvat käyttöliittymät.

Siinä missä viikkotasolla säästyy tunteja aikaa monitoroinnissa, saavutetaan myös parempaa asiakastyytyväisyyttä. Yhteydenotot eivät jää huomaamatta ja asiakas kohdataan hänen valitsemassaan kanavassa.

Yhden pysähdyksen taktiikka helpottaa myös yhteisömanagerin elämää, kun yrityksen julkaisuissa ja kanavissa käytävät keskustelut ovat helposti seurattavissa ja uusien siementen kylväminen on suoraviivaisempaa.

Lue miten MTV3 hyödyntää Sprout Socialin ominaisuuksia yhteisöjen hyvä pitämisessä ja asiakaspalvelussa.

Helpottaisiko sosiaalisen median työkalu teidän arkeanne?

Sosiaalisen median hallintatyökalu on aina investointi, mutta hyvin mietittynä ja käyttöönotettuna se maksaa itsensä takaisin tärkeisiin asioihin suunnattuna aikana. Tuo aika käytettiin ennen eri palveluiden välillä hyppimiseen sisällöntuotannon, jakelun, monitoroinnin ja asiakaspalvelun kontekstissa.

Aiemmin mainittujen arkea helpottavien ominaisuuksien ohella Sprout Social on myös palvelu, joka:

  • Nostaa tietoturvaa: Keskitetty kanavien ja käyttäjien hallinnointi nostaa tietoturvan tasoa, kun käyttäjiä ei tarvitse hallinnoida erikseen jokaisessa kanavassa.
  • Helpottaa tiimin sisäistä viestintää: Sprout Socialin sisäinen keskustelutoiminnallisuus mahdollistaa tiimin sisäisen dialogin suoraan kontekstin äärellä, niin sisältökalenterissa kuin asiakaspalvelun sydämessä, Smart Inboxissa.
  • Helpottaa kumppanien kanssa toimimista: Kun sosiaalisen median ja sisältömarkkinoinnin kumppani työskentelee yhteisellä alustalla asiakkaan kanssa, saavutetaan huomattavaa toiminnan tehostumista. Ylimääräinen sähköpostiliikenne katoaa ja keskustelu käydään kontekstin äärellä.
  • Nauttii suurta arvostusta käyttäjiensä toimesta: G2-palvelun vuosittaisessa kyselyssä käyttäjät ovat arvottaneet mm. Sprout Socialin käytettävyyden, sisältökalenterin, analytiikan ja Smart Inboxin markkinoiden parhaaksi.
Sosiaalisen median hallintatyökalu - Sprout Social Agency Partner

Sertifioituna partnerina LM Someco pystyy tarjoamaan jatkuvasti kehittyvän teknisen ratkaisun ja suomenkielisen tuen ohella strategisen kehittämisen kumppanuuden, jolla luodaan mitattavaa hyötyä asiakkaan sosiaalisen tekemiseen kautta linjan.

Mikäli oman tekemisen tehostaminen ja ajan säästäminen arjessa kiinnostaa, varaa aika Janilta Sprout Socialin demolle ja keskustellaan tilanteestanne lisää!