LM Someco logo

Digimarkkinointi

Yleisösi kohtaa brändisi useiden digitaalisten kanavien välityksellä.

Varmistamme, että viestisi säilyy yhtenäisenä kanavasta riippumatta, kuitenkin erilaisten digitaalisten mediaympäristöjen lainalaisuudet huomioiden. Toteutamme luovan kampanjasi uusimpia digitaalisen markkinoinnin keinoja hyödyntäen. Kehitämme osaamistamme jatkuvasti ja testaamme uusia digimarkkinoinnin ratkaisuja ensimmäisten joukossa.

Oma verkkosivu sekä omat verkkopalvelut ovat yksi tärkeimmistä brändikohtaamisen pisteistä. Näihin omassa mediassa tapahtuviin kohtaamisiin brändillä itsellään on parhaat mahdollisuudet vaikuttaa.

Digitaalisten palveluiden muotoilu on LM Somecon ydinosaamista. Tehokkaan suunnitteluprosessin kautta kerätty ajatus palvelun toiminnasta jalostetaan konseptiksi sekä edelleen mock-upeiksi itse palvelusta. Myös tuotanto toimivaksi verkkopalveluksi, käyttöönottotestaus eri kohderyhmillä sekä A/B-testaus ja jatkokehitys ovat digitaalisen palvelumuotoilutiimimme pöydällä päivittäin.

Kun kiinnostus brändiä kohtaan on herätetty, asiakkaiden seuraava vaihe ostopolulla on tyypillisesti lisätiedon etsiminen hakukoneista. Näkyvyys ja löydettävyys Googlen hakutuloksissa on siis kriittinen tekijä verkkopalvelun menestymiselle. Tätä voidaan tukea myös maksetulla mainonnalla.

Yhä suurempi osuus brändikohtaamisista tapahtuu digitaalisissa kanavissa. Brändin kertoman viestin tulee olla linjassa kaikkien aineistojen osalta kanavasta riippumatta, tapahtuupa kohtaaminen bannerin, verkkovideon, animaation tai 3D-aineiston kautta.

Verkkosivut ja -palvelut

Muotoilemme verkkosivuja ja -palveluita. Suunnitteluprosessin kautta kerätty ajatus palvelun toiminnasta jalostetaan konseptiksi sekä edelleen mock-upeiksi itse palvelusta. Tuotamme toimivia verkkopalveluja, teemme käyttöönottotestejä eri kohderyhmillä sekä A/B-testaamme ja jatkokehitämme.

Digitaalinen palvelumuotoilu

Muotoilemme digitaalisia palveluita, kuten verkkosivuja, varauspalveluita, laskureita, intra- ja extranettejä, kuvapankkeja sekä matkapuhelinsovelluksia eli appeja.

Digitaaliset markkinointisisällöt

Tuotamme yhtenäistä brändikokemusta tuottavia markkinointisisältöjä, kuten bannereita, verkkovideoita, animaatioita ja 3D-aineistoja.

Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimointi varmistaa löydettävyyden. Etsimme optimointia varten ne avainsanat, joita asiakkaat hakukoneisiin kirjoittavat ja optimoimme sivujen sisällön vastaamaan tähän kysyntään.

Google-mainonta

Hakukonemainonta parantaa hakukonenäkyvyyttä maksetulla panoksella. Ostamme maksettua Google-mainontaa tuloksellisesti asiakkaillemme joko jatkuvana yhteistyönä tai kampanjoittain. Olemme sertifioitu Googlen kumppanitoimisto.

Data, analytiikka ja reaaliaikaiset dashboardit

Kun verkkopalveluiden ja -kampanjoiden onnistumista mitataan, on mahdollista tehdä liiketoimintapäätöksiä dataohjautuvasti ja seurata toimenpiteiden vaikutuksia. Reaaliaikaisesta dashboard-näkymästä on mahdollista nähdä yhdellä silmäyksellä vastaus kysymykseen: Miten meillä menee?

Rakennamme mittaamisen mallit, verkkoanalytiikan set-upit sekä datan visualisoinnin eri ryhmien tarpeisiin.

Hosting ja ylläpito

Verkkosivut ja -palvelut tarvitsevat toimiakseen riittävät taustajärjestelmät ja palvelinympäristön. Verkkopalvelut voivat olla kriittisiä liiketoiminnan onnistumisen kannalta, joten taustajärjestelmien teknisen laadun tulee olla oikein mitoitettu.

Huolehdimme tuottamiimme palveluihin riittävän palvelin- ja tietoliikennekapasiteetin sekä varmistamme, että palveluiden sisältö on varmuuskopioitu ja sovelluspäivitykset asennettu. Tarvittaessa hoidamme myös nimipalvelut ja verkko-osoitteiden domain-varaukset – kaiken tarvittavan.

Keynote-puheenvuorot

Herättelemme organisaatiosi tai tapahtumasi yleisöä markkinointiviestinnän muutokseen ja digitaalisiin mahdollisuuksiin. Kokeneet puhujamme räätälöivät puheenvuoron sisällön tilaisuutesi tarpeeseen.