LM Someco logo

Brändi­markkinointi

Järki johtaa johtopäätökseen, tunne johtaa toimintaan.

Pysyäkseen kiinnostavana brändin pitää kehittyä ihmisten ajattelussa ja toiminnassa tapahtuvien muutosten mukana. Siksi meistä tuloksellisessa brändimarkkinoinnissa on tärkeää kokonaisvaltainen ja jatkuva vuorovaikutus kohderyhmäsi kanssa. Tässä työssä kaikki tekosi merkitsevät – nekin, jotka päätät jättää tekemättä. Nämä teot ja tekemättä jättämiset ovat avain kokemuksien muuttamisessa mieleen jääviksi brändikokemuksiksi.

Johdonmukainen brändimarkkinointi ja keskittyminen olennaiseen tarvitsee jotain, joka ohjaa ja inspiroi kaikkia brändin tekoja. Me nimitämme tätä brändin tekojen strategista johtoajatusta toimintaa ohjaavaksi ideaksi. Toimintaa ohjaava idea kumpuaa niistä asioista, joista asiakkaasi välittävät yhdistäen järjen ja tunteen. Se mahdollistaa johdonmukaisen brändimarkkinoinnin monimuotoisuuden ja evoluution alati muuttuvassa toimintaympäristössä siten, että kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa.

Suunnittelemme kirkkaita ja rohkeita toimintaa ohjaavaan ideaan perustuvia brändikonsepteja ja kanavariippumattomia mainoskampanjoita, jotka auttavat brändiäsi kasvamaan ja tulemaan tunnetuksi niistä asioista, joista ihmiset välittävät.

Brändimarkkinointi, -konseptit ja -strategiat

Olemme olleet mukana luomassa uusia brändejä alusta saakka, nimi- ja ilmesuunnittelusta toimintaa ohjaavan idean suunnitteluun. Toisinaan olemassa oleva brändi tarvitsee kirkastamista ja uuden, kohderyhmää paremmin puhuttelevan brändikonseptin. Huolellisesti rakennetusta brändikonseptista ja sen viestimiseksi luodusta strategiasta johdetaan toimivaa ja tuloksellista markkinointiviestintää. Kaiken suunnittelun ja päätösten pitää perustua kohderyhmän syvällisen ymmärtämisen haluun ja datan hyödyntämiseen ymmärryksen luomisessa.

Monikanavaiset mainoskampanjat

Pitkä kokemuksemme kampanjasuunnittelusta on osoittanut, että toimivimmat kampanjakonseptit pitää pystyä jalkauttamaan moneen eri kanavaan menettämättä mitään luovan ratkaisun tehosta. Kampanjatavoitteista riippuen suunnittelemme kampanjamateriaaleja televisioon, printtiin, ulos, radioon, digitaalisiin kanaviin tai vaikkapa mobiiliin ja sosiaaliseen mediaan. Tiedämme myös, mitä useaan eri maahan tehtävän kampanjointi vaatii paitsi itse kampanjakonseptilta mutta myös sen toteutuksen johtamiselta eri maiden mediaympäristöön.

Myymälämarkkinointi ja -promootiot

Ymmärrämme taktisten toimenpiteiden merkityksen brändimarkkinoinnin työkalupakissa, ja myymälämarkkinoinnin erilaisten toimenpiteiden suunnittelu on meille tuttua. Promootiokonseptit voivat sisältää esimerkiksi myymälätason kilpailuaktivointeja ja sitä tukevia mobiilipelejä yhdistettynä tuotepakkausten AR-toteutuksiin ja kampanjasivustoihin. Meillä on myös vahvaa ymmärrystä siitä, miten erilaiset display-ratkaisut suunnitellaan myymäläympäristöön siten, että ne toimivat parhaalla mahdollisella tavalla.

Trade marketing -materiaalisuunnittelu

Tuemme b2c- ja b2b -asiakkaidemme myyntiorganisaatioita tuottamalla lanseerausten sisäänmyynnin tueksi erilaisia esitteitä, presentaatioita, video- ja kuvamateriaaleja nopeassakin aikataulussa. In-house-kuvausstudiomme ja kokeneiden kuvaajiemme ansiosta monipuolinen ja joustava tuotanto on tehokasta ja laadukasta

Yrityskuvakampanjat

Brändimarkkinointia ei ole vain yksittäisten tuote- tai palvelubrändien toimenpiteet, vaan suunnittelemme myös yritysbrändien markkinointia. Tällöin lyhytjänteisemmän mainoskampanjoinnin sijaan painottuu tekeminen pitkäjänteisempään tekemiseen erilaisten viestinnän toimenpiteiden ja omaan henkilökuntaan kohdistuvan koulutuksen avulla.

Keynote-puheenvuorot

Herättelemme organisaatiosi tai tapahtumasi yleisöä markkinointiviestinnän muutokseen ja digitaalisiin mahdollisuuksiin. Kokeneet puhujamme räätälöivät puheenvuoron sisällön tilaisuutesi tarpeeseen.

Brändi 365°-webinaarisarja avaa modernin brändinrakennuksen keinovalikoiman, joka on nyt laajempi kuin koskaan aiemmin.

Jos et ehtinyt osallistua webinaarisarjaan aiemmin, niin ei hätää: voit nyt katsoa webinaaritallenteet sinulle sopivana hetkenä!

Uusimmat blogikirjoitukset aiheesta

Webinaarit