Brändi 365°

Brändi 365°-webinaarisarja avaa modernin brändinrakennuksen keinovalikoiman, joka on nyt laajempi kuin koskaan aiemmin. LM Somecon asiantuntijat keskustelevat eri teemojen kautta siitä, miten pirstaleisessa mediakentässä luodaan kokonaisvaltaisia brändikokemuksia vuoden jokaisena päivänä. 

Modulaarinen kommunikaatioalusta

Seuraavassa Brändi 365°-webinaarissa 13.10. klo 9 keskustellaan modulaarisesta kommunikaatioalustasta. Modulaarisuus ja skaalautuvuus varmistavat, että saat rakennettua brändisi mainonnan tämän päivän mediakenttää varten. Webinaariin osallistumalla sinulle selviää, mikä on modulaarinen kommunikaatioalusta ja mitä se mahdollistaa brändillesi.

Modulaarisesta kommunikaatioalustasta keskustelevat Account Director Mathias Lampenius ja Creative Director Nazzareno Sifo.

Aiemmat Brändi 365°-webinaarit

Brändi365°-sarjan starttasivat Maarit Niemelä ja Sam Hansén torstaina 11.3. He keskustelivat siitä, miten brändinrakennus on muuttunut – tai miten sen olisi pitänyt muuttua – samassa tahdissa ihmisten käytöksen ja mediakentän sirpaloitumisen kanssa.

Toisessa webinaarissa 14.4. aiheena oli oma media. Oma media on brändikokemuksen tärkein osa-alue, koska sillä luodaan suora yhteys yleisön ja brändin välille. Mutta millainen on toimiva oma media nykypäivän pirstaleisessa ja tihentyvässä mediamaailmassa? Miten vuorovaikutus rakennetaan suunnitelmallisesti ja strategisesti? Oman median rakentaminen vie aikaa ja vaatii resursseja. Entäpä voiko henkilöstöä tai johtoa ajatella osana modernia omaa mediaa? Näihin teemoihin paneutuivat Sari Sohlström ja Kaisa Alapartanen.

Kolmannessa Brändi 365°-webinaarissa 12.5. keskusteltiin brändäyksestä hyödyntäen yhtä oman median vanhimpia kanavia: pakkausta. 

Pakkausdesign on hämmästyttävän tehokas myynninedistäjä ja tehostaja, huomionherättäjä, tunteiden herättäjä ja muistijäljen rakentaja. Se ei koskaan nuku, sen kustannukset ovat melkolailla vakiot ja investointina se on lähes pakollinen. Pakkaus suojaa tuotetta ja brändiä, luo sille persoonallisuutta, omintakeisuutta, arvokkuuttakin. Se on usein jopa ainoa kontaktipiste tuotteen valmistajan ja sitä ostavan ihmisen välillä, eli se voi olla ainoa tapa välittää tuotelupauksia, ominaisuuksia, bränditarinaa ihmisaivojen syövereihin. Brändin pakkauksen neljästä ikuisesta trendistä keskustelivat Tuukka Mujo ja Janne Pöyhönen.

Neljännessä Brändi 365° -webinaarissa 24.8. keskusteltiin brändäyksestä digitaalisissa palveluissa. Oma verkkosivu sekä omat verkkopalvelut ovat yksi tärkeimmistä brändikohtaamisen pisteistä. Näihin omassa mediassa tapahtuviin kohtaamisiin brändillä itsellään on parhaat mahdollisuudet vaikuttaa. Siksi onkin tärkeää huolehtia siitä, että digitaalinen palvelu ilmentää brändiä johdonmukaisesti – käytettävyydestä, toiminnallisuudesta tai sisällöstä tinkimättä. Digitaalisten palveluiden muotoilusta keskustelivat Head of Digital Patrik Liljebäck ja Project Director Mikko Hed

Kerro meille haasteesi, luodaan yhdessä ratkaisu!

Blogi ja uutiskirje

Max. 1 kirje kuukaudessa, 5 minuuttia ajastasi ja saat katsauksen toimialamme uusiin tuuliin.