LM Someco logo
Kuvassa LM Somecon järjestämä Somecoffee ja puhujana Nazzareno Sifo.

Meistä

Haluaisitko sinä olla seuraava LM Somecolainen?

LM Someco on markkinointiviestintätoimisto. Työtämme on kasvattaa asiakkaidemme kannattavaa liiketoimintaa yhdistämällä markkinoinnin, viestinnän ja teknologian tarjoamat mahdollisuudet.

Rakennamme yhdessä asiakkaidemme kanssa isompaa brändikokemusta.
Tätä ajatusta toteutamme päivittäin yli 60 mainonnan, designin, viestinnän, teknologian ja sosiaalisen median osaajan voimin.  

milj. € liikevaihto

Meillä on avainlippu

Brändikokemuksen rakentajaa

Helsinki ja turku


Energia


Energiaa syntyy, kun pidämme huolta itsestämme, toisistamme ja asiakassuhteistamme.

Energia pysyy yllä yhdessä tekemällä ja pitämällä huolta siitä, että luo sitä enemmän kuin syö.

Energiaa vaalitaan tuomalla sitä tilanteisiin lisää, yhdistämällä ideoita toisen luomiin, auttamalla kaveria, asiakasta, kaikkia ympärillä.

Luottamus


Luottamusta syntyy, kun osaamme kuunnella ja ymmärtää kuulemaamme.  

Osaamme toimia myös osana muiden tavoitteita, emme vain palvella omiamme.  

Toimimme omana itsenämme. Ennakoimme ja varaudumme yllätyksiin. Toimimme johdonmukaisesti niin, että toimintamme rakentaa yhtä selkeää kokonaisuutta.

Kasvu


Kasvu on ajattelutapa, ei numeroita. Se on jatkuvaa oppimista osaajana, yhteisönä ja yhteistyökumppanina. 

Yksilöiden kasvu on meidän ja asiakkaidemme yhteinen tavoite, jossa voimme auttaa toisiamme. 

Tiedon, osaamisen ja energian jakaminen on avain oppimiseen. 


Me LM Somecolla sitoudumme kehittämään liiketoiminnastamme yhä vastuullisempaa. Kannamme vastuuta laaja-alaisesti toimintamme vaikutuksista niin ihmisiin kuin ympäristöön.

Tavoitteenamme on työntekijöiden tasavertainen kohtelu ja arvostaminen, yhtäläiset vaikuttamismahdollisuudet ja turvallisuus.

Lue lisää


Avointa viestintää ja luottamusta

LM Somecossa pyritään avoimeen viestintään ja yhteistä keskustelua käydään ja tietoa jaetaan niin Slackissa kuin kuukausittain pidettävillä leirinuotioilla. Psykologinen turvallisuus on kaiken tämän perusta.

LM Someco valitsee ja ylentää työntekijöitä heidän pätevyytensä ja ansioidensa perusteella ilman syrjintää tai välittämättä rodusta, uskonnosta, kansallisesta alkuperästä, ihonväristä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, iästä, fyysisestä rajoituksesta tai muusta henkilökohtaisesta ominaisuudesta.

Kaikilla LM Somecolaisilla on esihenkilö, joka kuuluu yrityksen johtoryhmään. Tämän lisäksi Chief Happiness Officer ja toimitusjohtaja ovat henkilökunnan tukena tarvittaessa matalalla kynnyksellä. Haluamme siis tarjota perinteisen esihenkilö-alaiskanavan lisäksi myös muita kanavia, joilla työntekijöiden on mahdollista tulla kuulluksi. Lisäksi olemme ottaneet käyttöön anonyymin ilmoituskanavan.

Kukin työntekijä voi keskustella esihenkilönsä kanssa mahdollisuudesta vaihtaa toiseen työtehtävään, mikäli tarjottu työtehtävä on ristiriidassa henkilökohtaisten arvojen tai etiikan suhteen.

LM Somecolla on vaaleilla valittu työsuojeluvaltuutettu sekä työsuojelutoimikunta, joka seuraa hyvinvointia ja turvallisuutta.
Työterveyden toimintasuunnitelmamme on ajan tasalla ja osana sitä on määritelty varhaisen puuttumisen käytännöt.

Panostamme psykologisesti turvalliseen työympäristöön koko henkilökunnan tunneälytaitojen koulutuksella. Koulutus on monivuotista ja perustuu yhtiömme tavoitteeseen olla edelläkävijä onnellisen työpaikan luomisessa. Asiakasonnellisuus on seurausta työntekijöiden onnellisuudesta, huippuluokan osaamisesta ja asiakas ensin -asenteesta. Arvomme luottamus, kasvu ja energia tukevat tätä tavoitetta.
Asiantuntijoidemme työtehtävät räätälöidään jokaisen vahvuuksien ja toiveiden mukaan ja rooleja kehitetään. Kukin saa itse vaikuttaa siihen, milloin ja mistä työskentelee.

Kasvua ja kehitystä

Panostamme jatkuvaan oman osaamisemme kehittämiseen. Ala kehittyy jatkuvasti pääsemme työskentelemään muutosten parissa – olemmehan jatkuvasti #SomenHermolla ja seuraamme alan kehitystä. Haluamme myös mahdollistaa tiimimme jatkuvan kehittymisen sisäisten sparrausten, parvityöskentelyn ja kehityspäivien myötä.

Työssä kehittymisen ja edistymisen mahdollisuuksia tarjotaan tasapuolisesti kaikille työntekijöille. Työsuhteen alussa tarjoamme laadukkaan perehdytyksen.

Tuemme työ- ja vapaa-ajan tasapainoa joustavalla työajalla. Tarjoamme myös mahdollisuuden osa-aikaiseen työntekoon tarvittaessa.
Tuemme vanhemmuutta useilla tavoilla. Lakisääteisen vanhempainvapaan lisäksi maksamme täyden palkan kolmelta ensimmäiseltä vanhempainvapaakuukaudelta synnyttävälle vanhemmalle. Lapsen toiselle vanhemmalle maksamme täyden palkan kolmen viikon vanhempainvapaan ajalta.

Vanhempainvapaalta palattaessa tarjoamme mahdollisuutta työskennellä osa-aikaisesti. Lisäksi on mahdollista tehdä etätyötä tai ottaa lapsi tarvittaessa mukaan toimistolle.

Meille on tärkeää, että saamme tarjota tiimillemme mahdollisimman hyvät puitteet tehdä töitä. Toimistoltamme löytyvät sähköiset työpöydät, erilaisia kehonhuollon tarvikkeita ynnä muuta tarpeellista. Työntekijämme saavat myös itse vaikuttaa siihen, millaisilla välineillä he työskentelevät.

Luonnollisesti tarjoamme myös lounas-, kulttuuri-, hieronta- ja fillariedun, henkilökohtaista oppirahaa, jolla voi edelleen syventää ammatillista osaamista sekä kattavan työterveyshuollon.

Teemme pro bono-hyväntekeväisyystyötä ja siten tuemme alan kehitystä. Työntekijämme voivat vaikuttaa pro bono-asiakkaiden valitsemiseen.

Olemme aktiivisesti mukana alan kehittämisessä. Olemme Marketing Finlandin, Helsingin ja Turun Kauppakamarin, Suomen Yrittäjien ja Suomalaisen Työn Liiton jäseniä ja tuemme LM Somecolaisia liittymään muihin alan järjestöihin kiinnostuksen mukaisesti.

Tarjoamme vuosittain 75 opiskelijalle mahdollisuuden oppia uutta osallistumalla #SomenHermolla-webinaareihin maksutta.

Tarjoamme julkishallinnon organisaatiolle ja järjestöille alennusta osallistumismaksuista webinaarisarjoihimme.

Teemme vastuullista alihankintaa reiluilla pelisäännöillä.

Tarjoamme harjoittelupaikkoja alan opiskelijoille.

Maksamme harjoittelusta Kelan työssäoloehdon täyttävän vähimmäispalkan suuruista palkkaa. Mikäli henkilö on opintoihinsa liittyvässä työssäoppimisjaksossa, hän on Kelan opintotuen piirissä, eikä opintotuen lisäksi yleensä makseta erillistä palkkaa.

Lähtökohtaisesti harjoittelut ovat meillä kokoaikaisia. Toki työajan joustot ovat mahdollisia, eli huomioimme harjoittelijan toiveet ja esim. tarpeen päästä osallistumaan pakollisille kursseille. Harjoittelijoillamme on aina mahdollisuus osallistua kaikkeen sisäiseen koulutuksemme ja heitä kannustetaan sitäkin kautta löytämään omat kiinnostuksen kohteensa ja kehittymään osaajina. Myös asiakastöitä pääsee tekemään osaamisensa puitteissa, kuitenkin aina kokeneemman tiimiläisen ohjauksessa.


Kolme merkittävintä ympäristövaikutusta LM Somecon toiminnan osalta ovat työmatkat, ATK-laitehankinnat ja sähkönkulutus.

Lue lisää

Suosimme liikkumisessa julkista liikennettä mahdollisuuksien mukaan ja tuemme koko tiimiämme kestävämpään liikkumiseen tarjoamalla polkupyöräedun.

Kaikilla työntekijöillämme on mahdollisuus hybridityöhön, joka vähentää liikkumista ylipäätään.

ATK-laitteiden osalta pyrimme pidentämään niiden elinkaarta esimerkiksi hankkimalla laadukkaampia tietokoneita sekä huoltamalla koneita aktiivisesti pidentääksemme niiden käyttöikää. Työntekijämme voivat lunastaa käytöstä poistuvia laitteita omaan käyttöönsä.

Pyrimme pienentämään toimistojemme hiilijalanjälkeä.

Tavoitteenamme on minimoida toimistoarjessa syntyvän jätteen määrää. Huolehdimme kierrätyksestä.

Teemme vastuullisia, mahdollisimman paikallisia hankintoja.

Toimistojemme sijainti on valittu helpon saavutettavuuden perusteella, jotta kulkeminen joko jalan, pyörällä tai joukkoliikennettä hyödyntäen olisi mahdollista mahdollisimman monelle.

Helsingin toimistomme muutti syksyllä 2023 ydinkeskustaan, joka mahdollistaa entistä paremmin työmatkaliikenteen julkisilla kulkuvälineillä.


Toimimme kannattavasti ja lakien ja asetusten mukaisesti.

Lue lisää

Asiakassuhteissa huomioimme vastuullisuuden niin taloudelliselta, juridiselta kuin eettiseltä näkökannalta. Emme tee yhteistyötä kansainvälisiä normeja rikkoneiden yhtiöiden kanssa.

Toimimme avoimesti huomioiden kilpailijarajaukset ja salassapitovelvollisuudet.

Meillä on avainlippu. Se on merkki suomalaisesta työstä.

Käytössämme on toiminnanohjausjärjestelmä, jota olemme itse ja kumppanimme kanssa kehittäneet palvelemaan toimintaamme jo yli kymmenen vuotta. Tämän lisäksi on HR-järjestelmä, jota kehitämme yhdessä taloushallinnon kumppanimme kanssa. Tietojärjestelmiemme toimivuudesta vastaa kumppaniyritys. Kehitämme IT-järjestelmiämme kumppaniemme kanssa jatkuvasti vastaamaan tämän päivän tarpeita ja kasvavan toimintamme tulevia haasteita tietoturva sekä GDPR huomioiden. Panostamme tietoturvaan niin teknisesti kuin koko tiimin osaamista kasvattamalla. Konsultoimme tietoturva-asioissa myös asiakkaitamme. 

Kuvassa henkilöstöä nostamassa maljan vuosittaisessa kesäjuhlassa.

Ura LM Somecolla?

Haluaisitko sinä olla seuraava LM Somecolainen?
Lue meistä työnantajana ja tutustu avoimiin paikkoihimme.