LM Someco logo

Valmennus

Räätälöidyt koulutukset

Räätälöidyt valmennuskokonaisuudet suunnitellaan aina yhdessä asiakkaan kanssa, jolloin valmennuksen sisällöt tukevat sekä yrityksen strategiaa että yhtenäisen brändikokemuksen rakentumista.

Avoimet koulutukset

Haluatko kouluttautua osallistumalla webinaarisarjoihimme tai yksittäisiin webinaareihin?

Valmennamme markkinoinnin ja viestinnän ammattilaisia, johtoa ja asiantuntijoita omaksumaan sekä viestinnällisiä valmiuksia että markkinointiviestinnän täsmätaitoja.

Räätälöidyt valmennuskokonaisuudet suunnitellaan aina yhdessä asiakkaan kanssa, jolloin valmennuksen sisällöt tukevat sekä yrityksen strategiaa että yhtenäisen brändikokemuksen rakentumista. Selvitämme aina valmennuksen tavoitteet, valmennettavien lähtötason ja täsmätarpeet. Asiantuntijavalmennuksissa keskitymme motivaation synnyttämiseen ja ylläpitämiseen.

Digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän valmennukset

Valmennamme niin digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän strategista suunnittelua, suunnitelmallista sisällöntuotantoa, verkkoviestinnän mittaamista, työnantajakuvan ja brändin kehittämistä kuin maksetun mainonnan strategista suunnittelua. Pureudumme markkinoinnin murrokseen, sisältöjen rooliin ostoprosessissa ja markkinoinnin automaatioon.

Digimarkkinointi ja analytiikka

 • Hakukoneoptimoinnin koulutus
 • Google-mainonnan perus- ja jatkokoulutus
 • Analytiikan valmennukset, Google Analytics 4 ja Matomo
 • Valmennukset sekä koko verkkopalvelun kehittämisen että myös sisällön kehittämisen näkökulmasta.

Tekoälyn käyttö markkinoinnissa ja viestinnässä

Valmennamme tekoälyn käyttöä markkinoinnissa ja viestinnässä. Voimme toteuttaa joko yksittäisiä koulutuksia tai laajemman koulutusohjelman, jonka avulla kehitetään tiimin yhteisiä valmiuksia ja keinoja tekoälyn hyödyntämiseen markkinointiviestinnässä.

 • Tekoäly markkinoinnissa ja viestinnässä
 • Tekoälyn etiikka ja tekijänoikeudet
 • Tiedon analysointi, jäsentely ja sisällön generointi ChatGPT4:n avulla
 • Visuaaliset työkalut hyötykäyttöön Dall-E 3/ChatGPT4:n ja Adobe Fireflyn avulla
 • Henkilökohtainen sparraus

Sosiaalisen median valmennukset

 • Sosiaalisen median strategian ja sisällöntuotannon koulutukset, esim. inspiraatiopäivät
 • Kaikkien sosiaalisen median kanavien yritys- ja organisaatiokäyttö: Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter, TikTok sekä nousevat kanavat kuten Threads ja Bluesky.
 • Facebook-, Instagram-, LinkedIn-, Twitter- sekä muiden sosiaalisen median kanavien mainonnan toteutuksen perus- ja jatkokoulutus, Conversion API-rajapintojen käyttö
 • Tietoturva sosiaalisessa mediassa sekä Business Manager –työkalujen käyttö kaikissa kanavissa.
 • Saavutettavuus sosiaalisessa mediassa
 • Kriisiviestintä ja hankalat tilanteet sosiaalisessa mediassa
 • Työnantajakuva ja –brändi sekä rekrytointi sosiaalisessa mediassa
 • Sosiaalisen median yhteisömanagerointi
 • Kuva- ja videotuotannon koulutukset, mm. Canvan käyttökoulutus
 • Mittaaminen ja analyysi sosiaalisen median kanavissa sekä omien sisältöjen kehitys datan pohjalta

Avoimen viestintäkulttuurin rakentaminen, työntekijä­lähettilyys ja asiantuntija­valmennukset

Nykymaailman sirpaloitunut mediaympäristö sekä mahdollistaa asiakkaan kohtaamisen uudella tavalla että haastaa henkilöstöä toimimaan organisaation kasvoina ulkomaailmaan.

Valmennuksissa motivoidaan, nähdään toimivia esimerkkejä sekä opitaan kanavien käyttöä ja toimintalogiikkaa käytännön harjoitusten avulla.

 • Johdon ja asiantuntijoiden sosiaalisen median koulutukset
 • Työntekijälähettilyysohjelmat
 • Kanavien henkilökäyttö, mm. Twitter ja Instagram
 • Henkilökohtainen sparraus ja tuki

Keynote-puheenvuoro

Herättelemme organisaatiosi tai tapahtumasi yleisöä markkinointiviestinnän muutokseen ja digitaalisiin mahdollisuuksiin. Kokeneet puhujamme räätälöivät puheenvuoron sisällön tilaisuutesi tarpeeseen.

Oletko kiinnostunut keskustelemaan yhteistyöstä?


Toteutamme vuonna 2024 kolmea webinaarisarjaa: #Digiviestijä-webinaarisarja ja #SomenHermolla-webinaarit. Jokaisessa on kymmeniä osallistujia niin yrityksistä, julkishallinnosta kuin järjestöistä.

Digiviestijä grafiikka

#SomenHermolla-webinaarit

Käytännönläheiset webinaarit