LM Someco logo

Hakukoneoptimointi ja -mainonta

Kehitämme osaamistamme jatkuvasti ja testaamme uusia digimarkkinoinnin ratkaisuja ensimmäisten joukossa.

Kun kiinnostus brändiä kohtaan on herätetty, asiakkaiden seuraava vaihe ostopolulla on tyypillisesti lisätiedon etsiminen hakukoneista. Näkyvyys ja löydettävyys Googlen hakutuloksissa on siis kriittinen tekijä verkkopalvelun menestymiselle. Tätä voidaan tukea myös maksetulla mainonnalla.

Yhä suurempi osuus brändikohtaamisista tapahtuu digitaalisissa kanavissa. Brändin kertoman viestin tulee olla linjassa kaikkien aineistojen osalta kanavasta riippumatta.

Hakukoneoptimointi (SEO, Search Engine Optimization) varmistaa löydettävyyden. Etsimme optimointia varten ne avainsanat, joita asiakkaat hakukoneisiin kirjoittavat ja optimoimme sivujen sisällön vastaamaan tähän kysyntään.

Hakukonemainonta parantaa hakukonenäkyvyyttä maksetulla panoksella. Ostamme maksettua Google-mainontaa tuloksellisesti asiakkaillemme joko jatkuvana yhteistyönä tai kampanjoittain. Olemme sertifioitu Googlen kumppanitoimisto.


Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimointi varmistaa löydettävyyden. Etsimme optimointia varten ne avainsanat, joita asiakkaat hakukoneisiin kirjoittavat ja optimoimme sivujen sisällön vastaamaan tähän kysyntään.

Google-mainonta

Mainonnan ostaminen Googlessa tuloksellisesti joko jatkuvana yhteistyönä tai kampanjoittain. Olemme sertifioitu Googlen kumppanitoimisto.

Avainsana-analyysi

Avainsana-analyysissä kartoitetaan toimintaympäristö ja määritetään varsinaisessa optimoinnissa käytettävät avainsanat. Avainsanat määrittävät sen, mistä aihepiireistä ja asiasisällöistä verkkosivut kertovat ja millä teemoilla tehtyihin hakuihin pyritään vaikuttamaan.​

Analyysin lopputuloksena asiakkaalla on käytössään avainsanalista, jota voidaan hyödyntää sivuston sisältöjä kehitettäessä sekä tarvittaessa myös hakusanamainonnassa.​

Avainsana-analyysistä löytyvien teemojen ja hakutermien ympärille kannattaa tuottaa erityistä sisältöä, joka vastaa nimenomaan hakukoneisiin syötettäviin kysymyksiin. Näitä sisältöjä voidaan tuottaa esim. sivustolle tulevaan blogiin. ​

Käytämme analyysin tukena markkinoiden parhaita ohjelmistoja kuten Ahrefs, SEMrush, Screaming Frog sekä Googlen työkaluja Search Console, Analytics ja Keyword Planner.​

Hakukonenäkyvyyden kilpailija-analyysi

Kilpailija-analyysissä tehdään katselmus asiakkaan samantyyppisten toimijoiden hakukonenäkyvyyteen, jotta oma tekeminen voidaan suhteuttaa kilpailukenttään.​ Analyysissä tutkitaan, mitä avainsanoja kilpailijat käyttävät omassa hakukoneoptimoinnissaan ja millä avainsanoilla kilpailijat näkyvät hakukoneissa.​

Tuloksia verrataan asiakkaan omaan avainsana-analyysiin. Tulosten perusteella tehdään päätökset oman avainsana-analyysin hyödyntämisestä sekä täydennetään oman avainsana-analyysin tuloksia.​ Tunnistetaan myös potentiaaliset tärkeät avainsanat, joita kilpailijat eivät täysimittaisesti hyödynnä ja joilla voidaan saada suurimpia vaikutuksia oman sivuston toimintaan.​

Analyysin lopputuloksena asiakkaalla on ymmärrys siitä, mikä on kilpailijoiden tilanne ja näkyvyys hakukoneissa sekä omat toimintamahdollisuudet tässä ympäristössä.

Hakukoneohjeistukset sivuston tuotantoon ja sisällöntuotantoon

Tuotamme ohjeistuksia verkkosivustojen tekniseen kehitykseen ja sisällöntuotantoon, jotta sivusto on mahdollisimman hyvin hakukoneoptimoitu.​


Pyydä tarjous!

Minna Valtari

Director, Chairman of the Board
minna.valtari@lmsomeco.fi
+358 40 576 3206