LM Someco logo

Sosiaalisen median strategia

Sosiaalisen median strategisella suunnittelutyöllä varmistamme niin sisältöjen vaikuttavuuden, kohderyhmien tavoittamisen sekä kotimaassa että kansainvälisesti kuin myös sisältöjen jakelun tehokkuuden.

Olemme kokonaisvaltainen sosiaalisen median asiantuntijakumppani, joka pystyy tukemaan asiakkaitaan kaikilla sosiaalisen median markkinointiviestinnän osa-alueilla.

Strategiatyön lähtökohtana ovat aina asiakasorganisaation liiketoiminnalliset tavoitteet ja pääviestit

Tyypillinen lähtökohta strategiseen kehitystyöhön on nykytila-analyysi ja toimialabenchmark sekä sisäisten prosessien auditointi. Strategia- ja suunnittelutyön fokuksessa on yleensä:

 • Sosiaalisen median rooli ja kohderyhmien kirkastaminen (huomioidaan markkinointiviestinnän kokonaisuus)​
 • Sosiaalisen median toimenpiteiden ja sisältöjen nykytilan arviointi, kehitystarpeet​
 • Kanavien tavoitteet, kohderyhmät ja pääviestit ​
 • Tärkeimmät KPI:t kanava- ja sisältökohtaisesti ​
 • Sisältötyyppien kartoitus, sisältökonseptien luominen/kirkastaminen, sisältöpolkuajattelu​
 • Tone-of-voice sosiaalisessa mediassa ​
 • Orgaanisen ja mainostetun sisällön suhde ja tavoitteet ​
 • Suunnitelmallinen sisällöntuotannon prosessi ja kanavien moderoinnin käytännöt 

Dokumentoituun strategiaan sisältyy

 • Sosiaalisen median tavoitteiden ja mittareiden määrittely
 • Kanavasuunnitelma: Kanavien kanavakohtaiset kohderyhmät ja sisältömissiot, julkaisujen frekvenssi sekä orgaanisen ja maksetun mainonnan suhde sisältöihin ja kohderyhmiin. ​
 • Sosiaalisen median sisällöt: Ottaa kantaa jatkossa tuotettaviin sisältökonsepteihin ja sisältötyyppeihin. Hyvin suunniteltu sisältömix tukee sisältöjen tavoitteellisuutta ja yleisön näkökulmasta johdonmukaisuutta. ​
 • Käytännön prosessi ja roolitukset
 • Tone-of-voice sosiaalisessa mediassa 
 • Roadmap: Tukee sosiaalisen median strategiatyön tavoitteellista toteuttamista arjessa. Selkeässä ja realistisesti, asiakkaan resurssit huomioon ottavassa tiekartassa kuvataan toimenpiteet, joilla sosiaalisen median viestintä saadaan tukemaan asiakkaan tavoitteita. ​

Tuemme sosiaalisen median strategian jalkautuksessa

Tuemme asiakasta strategian jalkautuksessa sparraustapaamissa, joita voidaan pitää strategiatyön jälkeen esimerkiksi kahden kuukauden välein. Sparrausten sisältö on suunniteltu tukemaan ketterää sisältötyön kehitystä ja strategian jalkautumista. Tapaamisissa käydään läpi strategiatyön yhteydessä laadittua roadmapia, ja voidaan yhdessä etsiä ratkaisuja mahdollisiin ongelmatilanteisiin matkan varrella. ​

Sparraustapaamisessa käsitellään LM Somecon tuottama, sosiaalisen median kanavien käytöstä edelliseltä ajanjaksolta laadittu analyysi. Vaihtoehtoisesti dataa voidaan analysoida hyödyntämällä reaaliaikaista LM Someco Analytics Dashboardia. ​Sparraustapaamisten sisällöistä sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa. 

Koulutuksellisessa osiossa käsitellään sosiaalisen median kanavissa tapahtuneita uudistuksia ja muutoksia sekä ajankohtaisia teemoja. Kaiken tämän tiedon pohjalta suunnitellaan, miten asiakkaan sisältötyötä kannattaa kehittää.​

Tuemme käytännössä strategioiden ja suunnitelmien jalkautumista mm. kouluttamalla ja valmentamalla organisaation eri yksiköitä.