LM Someco logo

Brändin rakentaminen sosiaalisessa mediassa

Brändin tulee olla tunnistettava ja brändikokemuksen yhtenäinen riippumatta siitä, missä kanavassa, tilanteessa tai yhteydessä brändi kohdataan. Brändin rakentaminen sosiaalisessa mediassa vaatii suunnitelmallisuutta, pitkäjänteisyyttä ja kykyä reagoida ketterästi. Mutta miten varmistaa, että brändimarkkinointi on suunniteltu niin, että se tarjoaa erinomaiset puitteet myös brändin sosiaalisen median läsnäololle? Lue tästä blogiartikkelista vinkkini, miten huomioit sosiaalisen median kokonaisvaltaisessa brändin rakennuksessa.

Toimintaa ohjaava idea brändikokemuksen taustalla

Brändi on ​jokaisen brändikohtaamisen johdosta ​syntyneen muistijäljen summa tänään. Mitä ainutlaatuisempia, vahvempia ja monipuolisempia muistirakenteita brändillä on, sitä vahvempi se on. Siksi brändin tulee olla helposti tunnistettavissa.

Menestyneet brändit ovat onnistuneet saamaan itsensä osaksi ihmisten elämää. Ne rakentavat kokemuksia, joihin halutaan ja voidaan samaistua ja jotka luovat linkin ihmisten elämän ja brändin välille.

Jotta voit rakentaa yhtenäistä brändikokemusta, kaikkien brändin toimenpiteiden tulee nivoutua yhteen ja luoda toisiaan tukevia muistirakenteita viestien vastaanottajalle. Tämän yhtenäisyyden kaikkien toimenpiteiden taustalla mahdollistaa toimintaa ohjaava idea, joka ohjaa ja inspiroi kaikkia brändin tekoja. Toimintaa ohjaava idea kumpuaa järkeä ja tunnetta yhdistellen niistä asioista, joista asiakkaasi välittävät.

Arjen kiireessä toimintaa ohjaava idea muistuttaa meitä varmistamaan, että kaikki yksittäisetkin viestit, jotka sosiaalisessa mediassa julkaisemme, tukevat yhtenäisen brändikokemuksen rakentumista.

Jos toimintaa ohjaava idea on mainostajalle epäselvä, hänen on vaikeaa ellei mahdotonta onnistua yhtenäisen brändikokemuksen rakentamisessa niin sosiaalisessa mediassa kuin muilla alustoilla ja pinnoilla. Näin ollen kaikki lähtee siitä, että perusasiat ovat kunnossa: liiketoiminnan tavoitteet ovat selkeitä ja toimintaa ohjaava idea on kaikille brändin parissa työskenteleville kirkas.

Sosiaalisen median strategia

Tutkimuksetkin sen vahvistavat, että sosiaalinen media on kanava pitkäjänteiseen brändin rakentamiseen. Liiketoiminnan tavoitteista, organisaation missiosta ja toimintaa ohjaavasta ideasta johdetaan strateginen suunnitelma sosiaalisen median markkinointiin. Sosiaalisen median strategia antaa käytännön edellytykset tehokkaan sosiaalisen median markkinoinnin toteutukselle. Strategiatyössä tehdään yleensä kanavasuunnitelma, jossa määritellään kanavien roolit, tavoitteet ja käyttötarkoitukset sekä toisaalta luodaan sisältösuunnitelma ja prosessi, miten sosiaalisen median parissa käytännössä työskennellään.

Sosiaalisen median strategia luo pohjan sille, että sosiaalisen median jatkuvan muutoksen keskellä voidaan reagoida ketterästi. Niin kanavaympäristössä kuin toisaalta myös kuluttajien käytöksessä tapahtuu jatkuvaa muutosta, johon kannattaa reagoida. Välillä käy myös niin, että sosiaalisen median kanavista nousee ideoita tai jonkun sisällön huomataankin keräävän huomattavan paljon positiivista palautetta. Tällöinkin on hyvä osata reagoida – ehkä löydöksestä kannattaakin tehdä uusi ydinviestinne ja hyödyntää sitä laajemminkin markkinoinnissa.

Sosiaalinen media ensin -ajattelutapa ja modulaarisuus

Sosiaalisen median kehittyessä ja uusien trendien noustessa voi olla hyvä kääntää brändimarkkinoinnin suunnittelua siihen muotoon, että sisältöjä suunnitellaan sosiaalinen media ensin -mallilla (social media first). Tällöin suunnittelun lähtökohta on, että uutta sisältötyyppiä, jonka tuotantoon panostetaan niin aikaa kuin rahaa, pystytään hyvin hyödyntämään sosiaalisessa mediassa, ja tämän jälkeen samasta sisällöstä muotoillaan myös muihin kanaviin ja toimenpiteisiin sopivaa materiaalia. Perinteisessä tavassa suunnitella kun ei aina huomioida sitä, onko materiaali sosiaalisessa mediassa toimivaa, jolloin voidaan päätyä toteuttamaan isolla budjetilla sisältöä, joka ei toimi kanavissa eikä saa vastaanottajalta toivottua reaktioita.

Modulaarisuus on moderni tapa rakentaa koko brändimarkkinointia sillä periaatteella, että sisältö toimii useilla erilaisilla alustoilla ja on helposti hyödynnettävissä myös sosiaalisen median tarpeisiin. Tällöin markkinoinnin tarpeisiin luodaan kollegani Nazzarenon sanoja mukaillen modulaarinen kommunikaatioalusta eli yhdenmukainen, mutta eri medioiden erityispiirteet huomioiva, taktisuuden ja emotionaalisuuden kustannustehokkaasti mahdollistava tilkkutäkki.

Kun seuraavan kerran suunnittelet brändimarkkinointia, huomioi siis modernin mediakentän ja eri kanavien vaatimukset suunnittelutyössä.

Seuraavassa vielä viisi vinkkiäni brändin rakentamiseen sosiaalisessa mediassa.

Viisi vinkkiä brändin rakentamiseen

1. Jatkuvuus, yhtenäisyys ja toisto

Sosiaalisen median läsnäolon tulee olla jatkuvaa, toistuvaa ja yhtenäistä. Vain nivomalla sisällöt niihin asioihin, joista asiakkaasi välittävät ja jotka ovat heille tärkeitä, saat heidät muistamaan brändisi. Ole sisällöissäsi tunnistettava, pidä mukana brändin tunnettuja elementtejä ja toista viestiäsi rohkeasti. Muista toistaa viestiäsi vielä silloinkin, kun itse olet siihen jo korviasi myöten kyllästynyt – asiakkaasi alkaa ehkä juuri silloin panna merkille viestisi.

Pidä myös huolta, ettei sosiaalisen median kanavista löydy brändiäsi edustavia feikkitilejä ja ettei esimerkiksi brändiuudistuksen tai organisaatiomuutoksen kohdalla kanaviin jää roikkumaan harhaanjohtavia tilejä.

2. Tarinankerronta

Kerro tarinaa ja luo tunnesidettä. Yhtenäinen äänensävy eli tone of voice tekee brändistä lähestyttävän, muokkaa mielikuvaa haluttuun suuntaan ja erottaa kilpailijoista. Huolehdi brändin tone of voicesta ja persoonasta sekä varmista, että kerrottu tarina tukee muistirakenteiden rakentumista ja näin ollen brändikokemusta.

3. Läsnäolo ja lähettiläät

Sosiaalinen media on sosiaalinen kanava. Pidä huoli, että asiakkaan kommentteihin ja palautteisiin reagoidaan, eli asiakaspalvelu toimii sosiaalisen median kanavissanne.

Ota ihmiset mukaan viestimään brändistäsi. Kyse voi olla tyytyväisistä asiakkaistasi, jotka hehkuttavat tuotettasi, vaikuttajamarkkinoinnista, jossa vaikuttajat kertovat sitoutuneille yleisöilleen tuotteistasi, tai henkilöstöstäsi, joka omalta osaltaan vahvistaa niin yritys- kuin työnantajabrändiä todeksi ja viestii suoraan sidosryhmien ja asiakkaidesi kanssa. Ota siis kasvot, äänet ja volyymi käyttöön.

4. Visuaalisuus ja video

Sosiaalisen median kanavien algoritmit suosivat yhä enemmän videoita. Pidä huoli, että saat tuotettua liikkuvan kuvan sisältöä, oli kyse sitten kevyistä animoinneista tai Instagramin Reels-videoista. Varmista myös, että sisältösi on visuaalisesti laadukasta ja yhtenäistä. On hyvä idea hyödyntää esimerkiksi sosiaalisen median templateja eli mallipohjia, joiden avulla brändin elementtejä pystyy nivomaan sisältöihin luontevalla ja brändin visualiikkaa tukevalla tavalla.

5. Varmista tavoittavuus oikeasuhtaisella mediabudjetilla

Viimeisenä, muttei vähäisimpänä muistuttaisin, että sisällöntuotanto ja läsnäolo sosiaalisessa mediassa on turhaa, ellet tavoita kohderyhmääsi. Jos brändisi pystyy tavoittamaan yleisönsä orgaanisesti ja luomaan suosittua sisältöä, onnittelut!

Kaikille brändeille se ei kuitenkaan ole mahdollista, ja esimerkiksi kaupallisille toimijoille tämä on usein haastavampaa kuin voittoa tavoittelemattomille organisaatioille. Muista tällöin hyödyntää brändin mediabudjettia, ja skaalaa se liiketoiminnan tavoitteiden mukaisesti. Mediasuunnittelu ja -budjetointi kannattaa tehdä huolella ja kanavat valita tätä tukien.

Kaipaako brändisi kirkastusta tai toimivampia sisältökonsepteja, joiden avulla olla läsnä sosiaalisessa mediassa ja rakentaa brändiä? Ole siinä tapauksessa yhteydessä. Me suunnittelemme yli 60 osaajan voimin kirkkaita ja rohkeita brändikonsepteja ja kanavariippumattomia mainoskampanjoita, jotka auttavat brändiäsi kasvamaan ja tulemaan tunnetuksi niistä asioista, joista ihmiset välittävät.

Uusimmat blogikirjoitukset aiheesta