LM Someco logo

Minna Valtari

Director, Chairman of the Board

Minna Valtaria ajaa halu saada kehitystä aikaiseksi. Hän on jo vuosia työkseen seurannut sosiaalisen median kanavien muutosta ja tulkinnut tulevaa kehitystä. Hänen ydinosaamistaan on sosiaalisen median strateginen suunnittelu ja yhtenäisen brändikokemuksen jalkauttaminen sosiaalisen median kanaviin. Vuonna 2012 hän perusti Someco Oy:n ja toimi pitkään sen vetäjänä. Vuonna 2019 Lahtinen & Mantere Oy osti sisältömarkkinointiin ja sosiaaliseen mediaan erikoistuneen viestintätoimisto Somecon ja osakevaihdolla toteutetussa yrityskaupassa syntyi LM Someco. Valtarista tuli LM Somecon hallituksen puheenjohtaja. Lue Minnan tarina.

Digitaalisuus muuttaa ihmisiä ja yrityksiä

Päätös lähteä yrittäjäksi vaatii uskallusta ja halua kokeilla uutta. Vuonna 2010 Minna Valtari opiskeli New Yorkissa ja koki oman valaistumisen hetkensä. Hän huomasi, miten Suomessa ollaan vielä lapsenkengissä sosiaalisen median käytössä niin markkinoinnissa kuin  viestinnässäkin. Maapallon toisella puolella esimerkiksi Twitteriä hyödynnettiin jo aivan eri tavalla ja saavutetut tulokset puhuivat puolestaan. Viestintä oli murrosvaiheessa, josta ei ollut paluuta vanhaan.

Digitaalisuus muuttaa ihmisten tapoja toimia. Nuoremmalle sukupolvelle sosiaalinen media on jo osa arkipäivää ja ammatillista työnkuvaa. Viestinnällistä työskentelytapaa ei kyseenalaisteta, eikä näin ollen sosiaalisen median tärkeyttä tarvitse jatkossa enää korostaa samalla voimalla.

New Yorkista Minna sai kipinän sosiaaliseen mediaan ja hän alkoi Suomessa toteuttaa valmenuksia sekä työpajoja sosiaalisen median käytöstä. Vuonna 2012 Minnalla oli jo kädet täynnä töitä ja hän perusti yhdessä Antti Valtarin ja Teemu Malisen kanssa Someco Oy:n. Yksinyrittäjänä Minnan tavoitteena oli ollut työllistää itsensä, mutta pian uusi yritys alkoi rekrytoida konsultteja ja sisältösuunnittelijoita.

Minna Valtarin mielestä sisältömarkkinointia ei voi eikä kannata kokonaan ulkoistaa, ellei yhteistyö ole todella tiivistä ja siihen olla valmiita panostamaan. Kumppaniyrityksen tehtävä on sparrata yrityksiä muutosprosessissa, tukea markkinoinnin ja viestinnän asiantuntijoita luomaan yritykselle toimintamalli sosiaaliseen mediaan sekä rohkaista asiantuntijoita ja johtoa toimimaan itsenäisesti sosiaalisessa mediassa. Tällöin saadaan aikaiseksi pysyvää ja aktiivista toimintaa, joka juontaa yrityksestä itsestään. Ulkopuolinen toimija ei voi tehdä kaikkea puolesta, mutta se voi tukea uudistumisessa ja strategiatyössä.

Nykyään LM Someco toimii Turussa ja Helsingissä. LM Somecon asiantuntijat pitävät osaamisestaan huolta, ja tiimin tavoitteena on olla sosiaalisen median ajatusjohtaja. Jatkuva osaamisen kehittäminen, aktiivisuus sosiaalisessa mediassa sekä erikoistuminen hiovat osaamisen huippuunsa.

“Suutarin lapsella tulee olla kengät.”

Minna Valtari uskoo jatkuvaan itsensä sekä yrityksen kehittämiseen. Hänen vahvuutensa on erityisesti sosiaalisen median strateginen suunnittelu yhtenäisen brändikokemuksen osana. Hän myös luonnollisesti vastaa LM Somecon sosiaalisen ja ostetun median osaamisen kehittämisestä. Sosiaalista mediaa hyödynnetään paljon niin LM Somecon sisäisessä kuin ulkoisessa viestinnässä ja asiantuntijoiden aktiivisuus on tärkeää. Minna kannustaakin kollegoitaan testaamaan erilaisia mahdollisuuksia kommunikoida: “Vain kokeilemalla itse osaamme kertoa mahdollisuuksista ja kokemuksista myös muille.”

Teknologian kehitys on Minnan mielenkiinnon kohteena ja erityisesti uudet ohjelmistot sekä sovellukset kiehtovat häntä. Vapaa-ajalla hän rentoutuu purjehtimalla sekä joogaamalla. Purjehdus ja luonnon keskellä oleminen auttaa irtautumaan sosiaalisen median nopeasta tahdista ja pitämään huolta omasta hyvinvoinnista.

Viestintää sosiaalisessa mediassa ei opita yhdessä yössä

Koska sosiaalinen media on tullut jäädäkseen, tarkoittaa se myös asenteiden muutosta yrityksissä. Sosiaalisessa mediassa ääni ja valta ovat asiakkailla. Sosiaalisen median kanavien reaaliaikaisuus, saavutettavuus sekä näistä johtuva nopea tahti toimivat parhaimmillaan yrityksen hyväksi, mutta toisaalta heikko kanavaymmärrys ja valmistautumattomuus voi johtaa kriisitilanteisiin.

Minna painottaakin osaamisen ja sisältömarkkinoinnin ketterän kehittämisen tärkeyttä osana yritysten strategista markkinointiviestintää. Tavoitteena on saavuttaa pysyviä muutoksia markkinointiviestinnässä ja tähän muutokseen Minna haluaa jättää kädenjälkensä. Hallituksen puheenjohtana Minnan agendalla on LM Somecon toiminnan kehittäminen yhä paremmin vastaamaan asiakkaiden tarpeita.

Yksin toimimalla pääsee tiettyyn pisteeseen, mutta parhaaseen saavutukseen tarvitaan osaavaa ja kehittyvää tiimiä sekä hyviä yhteistyökumppaneita.