LM Someco logo

Facebook-markkinoinnin säännöt

FacebookMarkkinoinnille on asetettu Facebookissa omat rajoituksensa, mutta niihinkin tulee aika ajoin muutoksia. Tässä bloggauksessa käyn tiiviisti esimerkein läpi, millaiset pelisäännöt Facebook-markkinoinnissa pätevät tällä hetkellä sekä millaisia kampanjoita Facebookissa ylipäätään saa toteuttaa. 

Yleiset Facebook-markkinoinnin säännöt

Facebook-markkinointi voidaan katsoa alkaneeksi siinä vaiheessa, kun käyttäjä luo sivun edustaakseen jotakin itsenäistä kokonaisuutta, kuten brändiä tai järjestöä. Virallisen sivun ylläpidossa tulee olla kyseisen kokonaisuuden valtuutettu edustaja. Kuka tahansa voi periaatteessa luoda haluamansa Facebook-sivun, mutta se ei saa harhauttaa muita käyttäjiä millään tavalla. Sivu ei siis saa esimerkiksi viitata johonkin viralliseen sivuun, jos se ei sitä ole. Tällaisia tilanteita syntyy esimerkiksi silloin, kun jonkin artistin fani päättää perustaa sivun ihailemalleen idolille. Epäselvyyksien välttämiseksi artistien sivuilla onkin usein erikseen ilmoitettu virallisuudesta (esimerkiksi ”Jenni Vartiainen official”).

Kaikilla sivuilla tulee soveltaa olemassa olevia lakeja sekä Facebookin yleisiä käytäntöjä. Facebookin yhteisönormeissa käydään läpi, millainen tiedon jakaminen on sallittua ja millainen sisältö voidaan ilmiantaa ja poistaa. Voit tutustua tutustua Facebookin yhteisönormeihin – Facebook-sivujen tulee pelata yhteen Facebookin omien sääntöjen kanssa.

Kaikki sivulla julkaisemasi sisältö on julkista, ja sen näkevät kaikki sivua katsovat henkilöt. Myös sivun kansikuva on aina julkinen, samoin kuin kaikilla Facebook-käyttäjillä. Kansi ei saa olla valheellinen, harhaanjohtava tai tekijänoikeuksia rikkova. Ihmisiä ei saa myöskään kannustaa lataamaan kantta omalle aikajanalleen.

Sivuille pitää olla 18 vuoden ikäraja, mikäli sivu mainostaa säänneltyjä tuotteita (aseet, alkoholi, tupakka, aikuisille suunnatut tuotteet). Sivut, jotka mainostavat tai edistävät uhkapelejä, taitopelejä tai arvontoja verkossa, ovat sallittuja vain tietyissä maissa Facebookin suostumuksella. Myös reseptilääkkeiden mainonta on kiellettyä, mutta verkkoapteekit saattavat saada luvan, mikäli Facebook on hyväksynyt ne etukäteen. Minkään sivun sisältö ei saa olla virheellistä, harhaanjohtavaa, vilpillistä tai sisältää petollisia väitteitä.

Facebook-sivujen nimet

Sivua perustettaessa kannattaa paneutua hetkeksi sivun nimeen, sillä sen muuttaminen ei ole aivan yksinkertaista ja vaatii Facebookin kanssa tehtyä yhteistyötä, jos sivulla on jo yli 200 tykkääjää. Facebook-sivun nimen ja URL-osoitteen on liityttävä selkeästi sivun sisältöön, muussa tapauksessa Facebook saattaa vaatia muuttamaan niitä. Sivun nimelle on asetettu myös muita ehtoja:

  • Nimi ei saa koostua pelkästään yleisestä tai kuvaavasta sanasta, kuten ”hampurilainen” tai ”olut”.
  • Nimi ei saa koostua pelkästään suurista kirjaimista (paitsi lyhenteissä) ja kirjainkokoja on käytettävä kieliopillisesti oikein. Esimerkiksi ”sOmEcO” ei olisi kelvollinen Facebook-sivun nimi.
  • Nimessä ei saa olla myöskään symboleja, kuten liiallisia välimerkkejä tai tavaramerkkejä.
  • Liialliset adjektiivit ja kuvailut ovat niin ikään kiellettyjen listalla.
  • Nimi ei saa rikkoa muiden oikeuksia.

On kuitenkin aika yleistä, että jossakin vaiheessa sivun nimeä halutaan muuttaa. Facebook päättää nimen muutoksista ja muista siirroista harkinnan mukaan, mutta pääsääntönä voidaan pitää, että nimenmuutos ei saa olla harhaanjohtava tai johtaa virheellisiin yhteyksiin. Et voi pyytää nimenmuutosta tai siirtoa, joka tekisi tuotesivusta tuotemerkkisivun, yleisestä sivusta tai mielipidesivusta tuotemerkkisivun tai ryhmästä sivun.

Käyttäjien tietojen kerääminen

Kun keräät Facebookissa käyttäjien tietoja tai sisältöä suoraan käyttäjiltä, tulee tehdä selväksi, että tietoja keräät juuri sinä, ei Facebook. Tietojen käyttöön tulee olla myös lupa. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos järjestät Facebookissa kuvakisan, et saa käyttää osallistujien kuvia ilman erillistä lupaa. Tämä tulee kyseeseen esimerkiksi silloin, kun kuvakisasta valitaan parhaimmat ja kuvia kenties käytetään kisajulkaisussa ja äänestysvaiheessa ylipäätään. Kannattaa siis kirjata selkeästi kisan sääntöihin, mihin kisaan osallistuva antaa lupansa. Sama koskee myös sähköpostiosoitteiden keruuta: kisan yhteydessä on usein helpointa tavoittaa ihmiset sähköpostin kautta, mutta kisaa varten annettu sähköposti ei oikeuta järjestäjää käyttämään tietoja jatkossa esimerkiksi suoramarkkinointiin ilman erillistä selkeää lupaa.

Kampanjat Facebookissa

KisajulkaisuErilaiset kampanjat, kuten kilpailut ja arvonnat, ovat nykyään todella yleisiä Facebookissa. Jos käytät Facebookia kampanjan tiedotukseen tai hallintaan, olet luonnollisesti vastuussa siitä, että kampanja noudattaa Facebookin sääntöjä.  Henkilökohtaisia aikajanoja ja kaveriyhteyksiä ei saa käyttää kampanjoissa hyväksi. Sen vuoksi ”Tykkää ja jaa”-tyyppiset kampanjat ovat nykyään kiellettyjä, samoin esimerkiksi ”Osallistu merkitsemällä kavereitasi tähän julkaisuun” -tyyppiset kehotukset. Kisoja voi kuitenkin edelleen järjestää esimerkiksi siten, että kilpailuun osallistuvat kaikki julkaisua kommentoineet käyttäjät.

Yksinkertaistaen: kampanjat tulee järjestää kaikille Facebook-käyttäjille tasa-arvoisesti riippumatta siitä ovatko he sivusi seuraajia vai eivät. Erilaisissa kisoissa kannattaa aina merkitä selkeästi ja yksitulkintaisesti esimerkiksi kisa-aika, miten palkinnonvoittaja valitaan ja miten häneen ollaan yhteydessä, mikä itse palkinto on ja mikä palkinnon arvo on. Näin vältytään väärinkäsityksiltä molemmin puolin ja kampanjaa voidaan käydä hyvässä hengessä.

Kampanjoissa tulee olla lisäksi mainittuna seuraavat tiedot:

  • Jokaisen osallistujan on vapautettava Facebook kaikesta vastuusta.
  • Facebook ei sponsoroi, suosittele tai hallinnoi kampanjaa eikä se liity millään tavalla itse Facebookiin.

Facebook-markkinointiin liittyy siis kaiken kaikkiaan monenlaisia ehtoja ja rajoituksia, jotka kannattaa aika ajoin tarkistaa tai tarkistuttaa. Facebookin pelisääntöjen mukaan toimiva sivusto säästyy paitsi itse ylimääräiseltä työltä, herättää myös sivun käyttäjissä mielikuvaa reilusti ja oikeudenmukaisesti toimivasta yrityksestä, organisaatiosta tai brändistä.

Vierestä näet meidän viimeisimmän kampanjamme. Palkinnoksi arvomme kahdelle ilmaisen osallistumisen vapaavalintaiseen koulutukseen!

Uusimmat blogikirjoitukset aiheesta