LM Someco logo

Sosiaalinen media brändiuudistuksessa ja organisaatiomuutoksissa

Jo kautta aikojen organisaatiomuutoksissa on tullut huomioida sisäinen viestintä, mediatiedotteet, nettisivupäivitykset ja mitä vielä. Nykyään tärkeässä osassa ovat myös yrityksen tai organisaation sosiaalisen median kanavat, joita monikaan ei heti tule ajatelleeksi. Erityisesti fuusioissa tai yrityksen nimenmuutoksessa pitää tehdä taikoja myös sosiaalisen median kanaville, jotta uusi brändikokemus saadaan rakennettua eikä vanha nimi tai brändi jää kummittelemaan häiritsevästi.

Voisi kuvitella, että kanavien muutokset ovat piece of cake -homma neljältä iltapäivällä, mutta todellisuudessa ne saattavat vaatia tunteja työtä ja paljon sähköpostin vaihtoa eri tahojen kanssa. Tässä artikkelissa käyn läpi, miten sosiaalinen media tulee huomioida brändiuudistuksessa: mitkä asiat sosiaalisen median kanavissa voit tehdä itse ja milloin tarvitset avuksesi kumppania.

Facebook-sivujen yhdistäminen tai nimenmuutos

Monilla yrityksillä ja organisaatioilla Facebook-sivu on tärkein viestinnän väline sosiaalisen median kanavista ja se aiheuttaakin organisaatiomuutoksissa eniten päänvaivaa. Etenkin, jos sivut ovat tykkääjämäärältään suuria ja kohderyhmä on tavoitettu tähän asti erinomaisesti kyseisessä kanavassa. Hyvä uutinen onkin, että Facebookissa sivujen yhdistäminen ja nimenmuutos onnistuvat lähtökohtaisesti, jos perustelut ovat vain riittävät.

Facebook-sivujen yhdistäminen

Jos yrityksenne tai organisaationne yhdistyy toisen yrityksen kanssa ja molemmilla on ollut Facebook-sivu, järkevin valinta on pyrkiä yhdistämään sivut. Kun sivut yhdistetään, yhdistettävän sivun tykkääjät siirtyvät säilytettävään sivuun ja näin ollen sivun tykkääjämäärä kasvaa, mikä tietysti on mukava bonus. Sivujen yhdistämispyynnön pystyy kuka vain tekemään tämän linkin kautta, mutta valitettavan usein pyyntö tulee bumerangina takaisin. Tähän syynä voi olla esimerkiksi täysin eri nimiset sivut, jolloin Facebook tulkitsee, ettei sivujen yhdistäminen ole perusteltua.

Olemme tehneet lukuisia sivujen yhdistämisiä yhdessä Facebookin kanssa ja valtaosa tilanteista on kääntynyt voitokkaaksi. Facebook tarvitsee perusteluiksi monesti virallisia dokumentteja, mutta meidän on mahdollista neuvotella heidän kanssaan hankalammissakin tapauksissa. Poikkeuksia kuitenkin on, milloin yhdistäminen ei onnistu ja niistä yksi on se, ettei tykkääjämäärältään isompaa sivua voi yhdistää pienempään.

”Meillä olisi kyllä useampi sivu, jotka haluttaisiin yhdistää yhdeksi isoksi sivuksi”, saatat tuumia. Ja tämähän on mahdollista! Lähtökohtaisesti itse suosittelen organisaatiolle vain yhtä Facebook-sivua, jotta sosiaalisen median tavoittavuus paranee ja oma työmäärä julkaisutyössä vähenee. Kun useampaa sivua lähdetään yhdistämään yhdeksi sivuksi, vie tämä aikaa, koska pyynnöt tulee tehdä yksitellen. Facebook ei suostu niin sanottuihin bulkkiyhdistämisiin.

Facebook-sivun nimenmuutos

Tiesithän, että Facebook-sivun nimeä on mahdollista muuttaa? Pienen muutoksen voi tehdä helposti sivun asetusten kautta. Nimeen on mahdollisuus lisätä attribuutteja tai poistaa yksittäisiä merkkejä. Saat tiedon lähes heti, onko nimenmuutos hyväksyttävä.

Onko kuitenkin niin, että yrityksesi, organisaatiosi tai brändisi nimi on muuttumassa alkuperäisestä täysin uudeksi? Tässä tapauksessa ei nimenmuutos onnistukaan vain nappia painamalla vaan tarvitaan keskusteluyhteys Facebookin kanssa. Usein Facebook vaatii virallisia dokumentteja, miksi nimenmuutokseen on päädytty, mutta voimme hoitaa itse prosessin puolestasi.

Instagram-tilien yhdistäminen tai nimenmuutos

Kyllä, Instagram-tilejä on mahdollista yhdistää! Itse sitä ei kuitenkaan ole mahdollista tehdä vaan tilien yhdistämisessä tarvitaan keskusteluyhteys Facebookiin. Periaatteessa prosessi on sama kuin Facebook-sivujen yhdistämisessä.

Myös nimenmuutos on mahdollista Instagramissa. Jos haluamasi nimi ja nimimerkki on vapaana, voit muuttaa tilisi nimeä koska vain tilin asetusten kautta.

Twitter-tilien yhdistäminen tai nimenmuutos

Twitterissä tilien yhdistäminen ei valitettavasti ole mahdollista mitenkään päin. Olemmekin usein suositelleet, että organisaation yhdistymisissä toisesta tilistä tehdään päätili ja toinen tili jätetään näkyviin, mutta sieltä ohjataan nykyiselle päätilille.

Tilin uudelleennimeäminen on Twitterissä mahdollista ja tämä onnistuu helposti tilin asetusten kautta. Hyvä puoli on se, että uusi nimi ja käyttäjätunnus tulevat näkyviin heti. Jos vanha tili on verifioitu Twitterin toimesta, tilin käyttäjätunnuksen muutos purkaa verifioinnin.

LinkedIn-sivujen yhdistäminen tai nimenmuutos

Kuten Twitterissä, LinkedInissä sivujen yhdistäminen ei lähtökohtaisesti ole mahdollista. Myös nimenmuutoksen kohdalla joudumme toteamaan, että se ei ole kanavassa mahdollista. LinkedIn haluaa, että käyttäjien työhistoria näkyy eheänä heidän henkilökohtaisissa profiileissaan, jolloin sivun nimi ei saisi muuttua takautuvasti. Tästä johtuen nimenmuutos ei ole mahdollinen vaan ainoa tapa on perustaa uusi LinkedIn-sivu yrityksellenne tai organisaatiollenne.

Huomioi muutosviestintä ja uuden brändin lanseeraus

Kaiken tämän lisäksi kannattaa huomioida itse muutosviestintä. Seuraajanne haluavat varmasti tietää, että teillä on tapahtunut organisaatiomuutoksia, jotka vaikuttavat myös läsnäoloon sosiaalisessa mediassa. Ota siis kynä käteen ja kirjaa ylös muutosviestintäsuunnitelma: miten, milloin ja missä kanavissa viestitte muutoksesta ennen ja jälkeen tapahtuneen. Myös uuden brändin lanseeraus sosiaalisessa mediassa kannattaa suunnitella huolellisesti, jotta uusi nimi tulee tutuksi ja tunnetuksi.

Olemme suunnitelleet lukuisien organisaatiomuutosten ja brändiuudistusten toteutuksen sosiaalisen median kanavissa. Jos kaipaat apua nimenmuutoksissa tai sivujen yhdistämisissä, tiedät kehen olla yhteydessä!

Uusimmat blogikirjoitukset aiheesta