LM Someco logo

Facebook Locations –toimipisteet sijainnin mukaan Facebookissa

Facebook on luonut mahdollisuuksia erilaisten sivurakenteiden hyödyntämiseen, kun yritykselä tai organisaatiolla on toimintaa joko eri maissa, eri kielillä tai eri paikkakunnilla. Maa- ja kieliversioissa voidaan hyödyntää globaalia sivurakennetta, mutta tässä artikkelissa käyn läpi, millaisia mahdollisuuksia Facebook tarjoaa sellaisille toimijoille, joilla on toimipisteitä, myymälöitä tai toimistoja eri puolilla Suomea ja joihin he toivovat asiakkaiden tai työntekijöiden voivan merkitä itsensä Facebook- tai Instagram-julkaisuissaan.

Toimipisteet sijainnin mukaan Facebookissa

Facebook Locations -sijaintisivujen avulla voi yhdistää kaikki yrityksen toimipisteet Facebookissa yhteen sivurakenteeseen. Niin sanotun brändi- eli pääsivun alle luodaan uudet toimipisteiden paikalliset sivuja, tai rakenne luodaan kokoamalla kokonaisuus jo olemassa olevista Facebook-sivuista, joiden tulisi edustaa brändiä yhtenäisesti. Tämän rakenteen avulla saadaan samalla käyttöön myös Facebook-sivun välilehdeksi Sijainnit -välilehti, joka näyttää kaikki toimipisteet kartalla. Olemassa olevien toimipisteiden tietoja voidaan tietenkin muokata, ja samaten sijainteja hallita jatkossakin.

Yksittäisen paikkasivun nimi, kansikuva ja profiilikuva näkyvät oletusarvoisesti samanlaisina kuin pääsivulla. Brändin jälkeen suluissa lukee toimipisteen sijainti. Kullekin sijaintisivulle voidaan kuitenkin ladata omanlaisensa kansi- ja profiilikuva. Sijaintisivun nimeä ei kuitenkaan voi muokata, vaan sen on aina oltava yhdenmukaisesti muodossa ”Pääsivun nimi (paikkakunta)”. Tietyissä tilanteissa suluissa olevaa sijainnin indikaattoria voidaan kuitenkin muokata eri muotoon, esimerkiksi jos myymälä sijaitsee ostoskeskuksessa tai jos kaupungissa on useita liikkeitä, voidaan yksittäinen myymälä merkitä esim. katuosoitteella näin: ”Pääsivun nimi (paikkakunta, katu)”.

Julkaisujen tekoon sijaintirakenteessa on kolme eri vaihtoehtoa:

  1. Kaikilla sijaintisivuilla näytetään aina pää- eli brändisivun julkaisut.
  2. Sijaintisivuilla näkyy vain niiden omat julkaisut, eli brändisivun julkaisut eivät periydy sijaintisivuille.
  3. Kullakin sijainitisivulla näkyy pääsivun julkaisut, jos sijaintisivulla ei ole koskaan julkaistu muuta sisältöä.

Sijaintien käytön hyödyt

  • Saat luotua brändisivun ja sen alle paikallisten toimipisteiden, myymälöiden ja toimistojen sijainnit. Paikallisen toimipisteen löytää sijaintien kartalta sivultasi.
  • Näiden eri sivujen sisällöt voidaan synkronoida eli julkaisemalla pääsivulla, saat saman sisällön näkymään yhdenmukaisena kaikille sivuille. Sisällöstä ei synny teknisesti Facebookissa useita kopioita, vaan yksi ja sama pääsivulla tehty julkaisu näkyy kaikilla toimipistesivuilla, ja sen kommentit kerääntyvät yhteen näkymään.
  • Asiakkaasi voivat tehdä paikkamerkintöjä sijanteihin tehdä paikkakunta- ja toimipistekohtaisesti.
  • Sijaintisivujen ansiosta mainontaa voidaan toteuttaa paikkakuntakohtaisesti ja näyttää mainostajana paikallista sivua.
  • Samalla uusi toimipiste tulee paikaksi käyttöön Instagramissa, koska Facebook-sivujen sijainnit synkronoituvat suoraan myös Instagramiin.

Käytännön esimerkki: LM Somecon toimistojen sijainnit Facebookissa

Olemme toteuttaneet omalle Facebook-sivullemme sijainnit, jotta pääsemme testaamaan ja demoamaan tätä toimintoa. LM Somecon suomenkielisen Facebook-sivun alta löytyy kaksi sijaintia toimistoillemme, Turku ja Helsinki. Nämä sivut löytää niitä hakiessaan erillisinä, jos Facebookissa tekee hakukenttään kirjoittamalla haun LM Someco Turku tai LM Someco Helsinki. Käytännössä näille paikallisille sivuille tulee siis näkyville täysin sama sisältö, joka julkaistaan pääsivullemme Facebookissa. Tämä yhdistäminen voidaan katkaista ja sivuja toki voidaan myös hallinnoida tarvittaessa erikseen. Meille ei ole tarkoituksenmukaista alkaa julkaista erikseen toimistokohtaisesti, joten tämä toimii hyvin.

Meille LM Somecolla isoin hyöty näistä uusista sijainneista Facebookissa on, että nyt käyttäjät voivat sekä Facebookissa että Instagramissa merkitä julkaiunsa joko LM Somecon Turun tai Helsingin toimistolle, kun myös Instagramin paikkamerkinnät syntyvät automaattisesti Facebook-sijaintien kautta. Alta näet kuvakaappauksena, miltä sijainnit näyttävät Facebook-sivuillamme.

Onko teillä sijaintisivut jo käytössä? Jos ei ole ja kaipaat tukea sivurakenteen luomiseen, autamme mielellään. Muista, että jos luotte sijaintisivujen rakenteen, siihen voidaan yhdistää jo olemassaolevat sivut. Sivurakenteen luominen kannattaa tehdä huolellisesti, niin saat muutokset toteutettua kerralla oikein.

Artikkeli julkaistu alunperin 1/2017, päivitetty 5/2020.

Uusimmat blogikirjoitukset aiheesta