Vuosisuunnittelun pohjatyöt: mittaaminen ja analysointi