LM Someco logo

Varo! Edelleenohjauksia!

Kävijän verkkosivulta toiselle siirtävä edelleenohjaus on tehokas ja tarpeellinen väline markkinointiviestinnän työkalupakissa, mutta huolimattomasti käytettyinä edelleenohjauksilla voi tuhota ison osan verkkosivujen ja -kampanjoiden analytiikkaan kertyvästä datasta. Lue tästä, miten tunnistat ongelmat edelleenohjausten kanssa ja miten ongelman voi korjata.

Liikenteen seuraamiseen digitaalisessa ympäristössä käytetään paljon erilaisia tageja. Tässä yhteydessä tagilla tarkoitetaan verkkosivun url-osoitteen loppuun lisättyä tunnistetta, jonka avulla analytiikkaohjelmisto tunnistaa liikenteen tulevan tietystä lähteestä tai kuuluvan tiettyyn kampanjaan.

Teknisesti nämä tagit ovat nk. url-parametreja, joilla on liikenteen tägäämisen lisäksi myös paljon muuta käyttöä. Selaimessa toimivat analytiikkaohjelmistot, kuten Google Analytics, lukevat tagin sivun latauduttua ja huomioivat tagien sisältämän informaation.

Käytännön vinkkejä tageihin

Lue blogistamme Emman syväluotaava artikkeli Google Analyticsin käyttämien UTM-tagien rakentamisesta.

Edelleenohjaus on tagin surma!

Kun tagi on vaivalla tehty ja lisätty urliin, sen yleensä halutaan myös pysyvän siellä. Jos sivustolla on tehty edelleenohjaus kohdesivulta toiselle sivulle, saattaa käydä niin, että tagi ei pysykään mukana matkassa. Tällöin analytiikkaohjelmisto ei vastaanota tagissa olevia tietoja eikä pysty kirjaamaan tietoja tagin tekijän aikomalla tavalla.

Tagien putoaminen pois edelleenohjauksen yhteydessä on hyvin yleinen ongelma verkkosivuilla.

Miksi edelleenohjauksia sitten tehdään? Sivu tai koko sivusto on voinut muuttaa toiseen osoitteeseen. Edelleenohjauksen ansiosta vanhaa linkkiä seuraava käyttäjä löytää perille eikä kohtaa virhesivuja. Markkinointikäytössä puolestaan on usein tarve lyhentää osoitteita, sillä esim. painotuotteisiin tai puhuttuun halutaan käyttöön mahdollisimman lyhyt ja selkeä osoite, joka on helppo lausua, muistaa ja kirjoittaa. Tällöin pitkälle osoitteelle tehdään lyhyt alias.

Saattaa myös olla, että kohdesivun osoite vaihtuu markkinointikampanjan aikana, jolloin helpointa on kuljettaa liikenne kiinteänä pysyvän osoitteen kautta muuttuvaan kohdesivuun, eikä linkkiä näin tarvitse muuttaa moneen paikkaan. Lisäksi syyt voivat olla teknisiä, kuten url-osoitteen tyypin korjaaminen toiseksi tai tietyn elementin, kuten osoitteen lopussa olevan kauttaviivan, lisääminen tai poistaminen. Kaikissa näissä tapauksissa edelleenohjaus sivulta toiselle on toimiva ja hyödyllinen työkalu.

Tagien katoaminen johtuu teknisestä ratkaisusta, jolla edelleenohjaus on tehty. Tyypillisin (ja hakukoneoptimoijien suosittelema) tapa on niin kutsuttu http 301 redirect. Tällöin verkkosivua lataava selain saa kokonaisen sivun sijaan lyhyen vastauksen, että sivu on muuttanut toiseen osoitteeseen. Tämän jälkeen selain tekee uuden kutsun ja hakee sivun uudesta osoitteesta. Toisinaan näitä edelleenohjauksia tehdään useita peräkkäin. Käyttäjälle tämä näkyy selaimen osoiterivin muuttumisena toiseksi. Jos käyttäjä tulee sivulle linkin kautta, hän ei usein edes huomaa edelleenohjauksen tapahtuvan.

Url-osoitteen perässä roikkuvien tagien kannalta edelleenohjaus on armoton. Mikäli tageja ei ole huomioitu edelleenohjauksen tekniikassa, niitä ei välitetä mukana selaimen saamassa 301-vastauksessa. Tällöin käy niin, että tagi ei koskaan päädy analytiikkaohjelmiston näkyviin, eikä analytiikkaan ei jää tietoa siitä, mistä lähteestä kävijä on sivuille saapunut.

Kuinka ongelma ilmenee?

Esimerkki: edelleenohjaus saattaa kadottaa linkissä olevat tagit

Käytetään esimerkkinä tätä blogikirjoitusta. Se löytyy osoitteesta:
https://lmsomeco.fi/blogi/varo-edelleenohjauksia/

Markkinointikäyttöä varten voimme tehdä sivulle lyhennetyn osoitteen hyödyntämällä edelleenohjausta:
https://lmsomeco.fi/ohjausblogi/

Edelleenohjaus saa aikaan sen, että lyhyempään osoitteeseen tuleva liikenne ohjataan eteenpäin blogin pidempään osoitteeseen. Voit testata sitä klikkaamalla yllä olevaa linkkiä.

Jos haluamme seurata linkkien klikkaamista analytiikassa, voimme lisätä osoitteeseen utm-tagit:
https://lmsomeco.fi/ohjausblogi/?utm_source=blogi&utm_medium=link&utm_campaign=edelleenohjaukset

Tällöin käyttäjän selain tulee analytiikan tagien kanssa lyhyeen osoitteeseen, josta se ohjataan edelleen pidempään osoitteeseen. Jos klikkaat linkkiä, huomaat miten tagit seuraavat mukana. Analytiikkaohjelmisto ei missään kohtaa tiedä selaimen käyneen ensin lyhyessä osoitteessa, sillä selain ohjataan suoraan eteenpäin ilman, että välissä ladataan yhtään sivua tai aktivoidaan analytiikkaa.

Monien verkkosivujen edelleenohjaus ei kuitenkaan toimi näin hienosti, vaan lyhyeen osoitteeseen tuleva liikenne ohjataan eteenpäin ilman tageja. Tällöin edelleenohjauksen teknisessä toteutuksessa on virhe. Tai ainakin tagien näkökulmasta kyseessä on virhe. Joskus url-parametrien jättäminen pois edelleenohjauksista voi olla tietoinen suunnitteluratkaisu, mutta analytiikan tagien kannalta tilanne on huono.

Voit testata oman sivustosi edelleenohjauksia lisäämällä edelleenohjaavan url-osoitteen perään muutaman parametrin. Jos parametrit ovat mukana myös lopullisessa osoitteessa, voit onnitella itseäsi ja verkkosivustosi ylläpitäjiä!

Kuinka ongelma ratkaistaan?

Jos huomataan tagien katoavan, niin ongelma tulee korjata. Korjausmenetelmä riippuu siitä, millä tekniikalla verkkosivu ja sen edelleenohjaukset on toteutettu. Esimerkiksi yleisesti käytetyssä Apache-verkkopalvelinohjelmistossa voi käyttää mod_rewrite-moduulin [QSA] määritettä, joka saa url-parametrit pysymään mukana edelleenohjattavassa osoitteessa. Nginx-verkkopalvelimessa rewrite-toiminto huolehtii parametrien välityksen automaattisesti, mutta location-blokkia käytettäessä parametrit tulee erikseen huomioida: return 301 /new/page$is_args$args. Kysy parasta ratkaisua verkkosivustosi ylläpitäjältä tai hosting-kumppanilta. Tekniikasta riippumatta tärkeintä on saada tagit seuraamaan mukana edelleenohjauksen yli. Vain tällöin analytiikkaohjelmisto saa tiedon tagien sisältämästä informaatiosta kuten liikenteen lähteestä ja kampanjasta.

Ongelman voi myös pyrkiä kiertämään. Edelleenohjausten tekemistä kannattaa välttää aina, kun se on mahdollista. Jokainen edelleenohjaus hidastaa aavistuksen verran sivun latautumista ja heikentää osaltaan hakukonenäkyvyyttä. Joskus peräkkäisiä edelleenohjauksia on liikaa tai edelleenohjaukset saavat aikaan loopin. Tällöin selain näyttää käyttäjälle ”Too many redirects” -virheen.

Testaa työkalulla

Edelleenohjauksia voi testata ja visualisoida myös verkosta löytyvillä työkaluilla, esimerkiksi https://wheregoes.com/

Erityisesti digitaalisessa markkinoinnissa kannattaakin minimoida edelleenohjausten määrä ja ohjata käyttäjä linkistä suoraan lopulliselle laskeutumissivulle, sillä klikattavassa linkissä oleva osoite voi hyvin olla pidempikin ja sisältää parametreja.

Edelleenohjauksia ei kuitenkaan kannata pelätä, ja oikein käytettynä ne ovat tehokas työkalu, mutta tätäkin työkalua kannattaa käyttää säästeliäästi.

Edelleenohjaus on tagin pelastus!

Edelleenohjausta voi käyttää myös tagien lisäämiseen url-osoitteeseen. Näin voidaan toimia esimerkiksi silloin, kun halutaan seurata painetussa mediassa olevan lyhyen linkin klikkauksia.

Jos haluaisimme jostain syystä lisätä tämän blogikirjoituksen osoitteen vaikkapa paperilla olevaan kirjeeseen, voisimme luoda helposti kirjoitettavan lyhyen osoitteen seuraavasti:
https://lmsomeco.fi/eo

Jos kokeilet yllä olevaa osoitetta, huomaat, että se ohjaa käyttäjän osoitteeseen:
https://lmsomeco.fi/blogi/varo-edelleenohjauksia?utm_source=print&utm_medium=link&utm_campaign=edelleenohjaukset-printti

Näin saamme analytiikassa seurattua sitä, moniko käyttäjä tulee sivulle kirjeen kautta ilman, että kirjeen lukijan tarvitsee kirjoittaa pitkää ja monimutkaista tageilla varustettua osoitetta selaimeensa. Tätä toimintamallia käytetään usein myös uutiskirjeiden ja digimainonnan hallintajärjestelmien klikkienseurantatyökaluissa, joiden linkit vaikuttavat aluksi ohjaavan jonnekin ihan muualle, mutta lopputuloksena on kuitenkin utm-tägeillä varustettu linkki oikeaan osoitteeseen. Jos klikkasit tähän artikkeliin uutiskirjeestämme, saatoit huomata että linkki osoitti osoitteeseen uutiskirje.lmsomeco.fi. (Nämä klikkienseurantatyökalut toimivat palvelimella eikä niiden seuranta perustu selaimen suorittamaan koodiin kuten Google Analytics. Edelleenohjauksiakin on siis mahdollista seurata, mutta seuranta tehdään palvelimen ohjelmistossa eikä selaimessa.)

Oletko kohdannut ongelmia edelleenohjausten kanssa? Onko analytiikassasi tagien mentäviä aukkoja? Laita meille viestiä, niin katsotaan missä voimme auttaa!
Lomake on tuolla alhaalla

Uusimmat blogikirjoitukset aiheesta