LM Someco logo

Sosiaalisen median trendit 2021

Poikkeuksellinen vuosi 2020 lähestyy pikkuhiljaa loppuaan ja on aika ottaa katseet kohti tulevaa vuotta. Me LM Somecossa olemme jälleen koonneet ajankohtaiset tieto- ja vinkkipaketin siitä, miltä näyttävät sosiaalisen median trendit vuonna 2021. Minkälaiset teemat ovat pinnalla ja mitä sisältömarkkinoijan tulee tietää ollakseen ajan hermolla? Tämä blogiartikkeli tarjoaa vilkaisun tulevaan. Artikkelin lopusta pääset myös lataamaan katsauksemme, jossa syvennytään näihin teemoihin tarkemmin vinkkien kera.

Olemme jo vuosien ajan aktiivisesti seuranneet sosiaalisen median käytön kehitystä sekä tilastodatan että kuluttajakäytöksessä havaittavien muutosten valossa. Tilastokeskuksen tuoreet luvut osoittavat, että sosiaalisen median käyttö on Suomessa kasvanut viime vuodesta poikkeuksellisen paljon – jopa 13 prosenttia. 

Koronan värittämä vuosi on siis selkeästi muuttanut tapojamme viestiä. Sosiaalinen kanssakäyminen on siirtynyt aiempaa laajemmin yhteisöpalveluihin, mikä ohjaa myös yrityksiä ja organisaatioita vahvemmin näille alustoille. Millaisten sosiaalisen median trendien valossa vuosi 2021 käynnistyy? 

Fiksu kanavastrategia lähtee resursseista ja kohderyhmistä 

Kanavien käytön data on omiaan ohjaamaan kanavavalintoja, mutta luvut eivät yksinään toimi ohjenuorana. Yrityksen ei tarvitse ensi vuonnakaan olla läsnä kaikissa sosiaalisen median kanavissa, ei vaikka luvut sanoisivat mitä. Itse asiassa liiallisuuksiin viety monikanavaisuus voi aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyä. 

Kanavastrategian pohdinta lähtee perusasioista: missä kohderyhmämme ovat, miten usein meistä halutaan kuulla ja ennen kaikkea minkälaista läsnäoloa kukin kanava tarvitsee. Oikeanlainen (ja resursseja mukaileva) tasapaino jo olemassa olevan tasokkaan ylläpidon ja uuden kokeilun välillä on usein voittava toimintamalli. 

Ostetun näkyvyyden merkitys kasvaa entisestään 

Myllerrysten vuosi 2020 on tarjonnut yllätyksiä yrityksille ja mainostajille. Mitä ensi vuonna on odotettavissa mainostajan näkökulmasta? Ostetun näkyvyyden trendit läpileikkaavat pitkälti kuluneen koronavuoden trendejä ja ilmiöitä. Verkkoshoppailun yleistyessä voidaan odottaa verkkokauppojen ja sosiaalisen median punoutuvan entistä tiukemmin yhteen. Shoppailun rinnalla näkyy myös vahvasti inhimillisen yhteyden tarve. Ostetun näkyvyyden osalta tärkeää on  siis myös luottamuksen herättäminen ja mainossisältöjen inhimillistäminen. Mainos ei ole vain mainos, vaan mahdollisuus osoittaa läsnäoloa. Osana läsnäoloa on myös vastuullisuuden ja läpinäkyvyyden osoitus. 

Näinä epävarmoina aikoina jatkuvan seuraamisen rutiinit ovat kullanarvoisia – miten epidemian kulku vaikuttaa Facebook-mainonnan hintoihin? Muuttavatko kohderyhmämme käytöstään? Millaisia uusia mainonnan muotoja ilmestyy? Nyt jos koskaan luvuista kannattaa ottaa opiksi. 

Sisältötrendeillä leikittely kannattaa 

Sosiaalisen median kanavien jatkuva kehitys on sisältömarkkinoijalle sekä mahdollisuus että haaste. Trendien hermolla oleminen voi paikoitellen tuntua stressaavalta, mutta toisaalta se mahdollistaa paljon. Sillä sisältöjen määrä ei vuonna 2021 ole vähentymässä – päinvastoin. Tämän takia on tärkeää erottua joukosta ja kokeilla uudenlaisia sisältöjä. 

Vuonna 2021 kannattaa testata esimerkiksi pelillistäviä sisältöjä, monikanavaisia ja pitkäkestoisia vaikuttajayhteistöitä, TikTokista tuttuja nopeita videosisältöjä ja videoita ylipäätään. Sisältöjen kirjo on moninainen ja suosittelemme testaamaan ja kokeilemaan, sillä vain näin voi oppia mikä toimii ja mikä joutaa takaisin Teams-kansioiden syövereihin. Yhtä lailla kuin kirjoittamaan oppii lukemalla, sosiaalisen median sisältömarkkinoijana kehittyy seuraamalla, mitä kanavissa julkaistaan. 

Sosiaalisen median tietoturvan tulee olla kunnossa 

Vuosi 2020 on osoittanut meille tietoturvan tärkeyden. Sosiaalisen median markkinoinnissa piilee monia sudenkuoppia, johon kokenutkin markkinoija voi tipahtaa. Näin ollen on tärkeää pitää sosiaalisen median tietoturvasta huolta – säännöllisesti ja perusteellisesti.   

Loppujen lopuksi tietoturvariskit palaavat aina tietojen käyttäjään eli ihmiseen. Osaamisen ylläpito ja säännölliset tarkistukset minimoivat inhimillisten virheiden määrän. Kaikki lähtee kysymyksestä: onko tiedon parissa työskentelevien ihmisten osaaminen tarvittavalla tasolla? Sosiaalisen median suhteen erityisen tärkeää on päivittää osaamista ja tietoa käyttäjätunnusten hallinnoinnin suhteen. Selkeä sosiaalisen median seurantamalli auttaa tunnistamaan epäkohtia ajoissa. Käytännössä tällä tarkoitetaan toimintamallia, jossa on määritelty, mitä seurataan päivittäin, kuukausittain, puolivuosittain ja vuosittain. Näin hommaan rakentuu rutiini, jota ei voi olla ohittamatta. 

Vuorovaikutus ja läsnäolo ovat olettamus, eivät vaihtoehto 

Kulunut vuosi osoitti sosiaalisen median kasvaneen käytön. On hyvä muistaa, että kun ihmisillä on enemmän aikaa viettää somessa, on heillä myös enemmän aikaa olla vuorovaikutuksessa. Merkittävä osa esimerkiksi tämän päivän asiakaspalvelusta tapahtuu verkossa. Sosiaalista mediaa kannattaakin ajatella kuin fyysisiä tiloja: kun asiakkaamme astuu kivijalkamyymäläämme, onko joku häntä vastassa? Miten on asian laita sosiaalisen median kanavissamme? 

Sosiaalisen median onnistuneeseen läsnäoloon pätevät samat lainalaisuudet kuin mihin tahansa markkinointiin. Laadi suunnitelma, varaa työlle siihen vaadittava aika, tue tekijöitä ja mittaa onnistumisia. Nämä askelmerkit pätevät, oli kyse sitten brändinä vuorovaikuttamisesta tai omien asiantuntijoiden aktiivisuudesta. 

Tärkein muistutus: älä unohda tai sivuuta vuorovaikutusta. Ei sitä kutsuta sosiaaliseksi mediaksi syyttä. 

Herättivätkö teemat ajatuksia ja lisäkysymyksiä? Lataa sosiaalisen median trendikatsauksemme ja syvenny näiden asioiden ja koottujen vinkkiemme äärelle. Ja mikäli haluat jatkaa keskustelua, älä epäröi olla meihin yhteydessä puhelimitse, sähköpostitse tai sosiaalisessa mediassa! 

Uusimmat blogikirjoitukset aiheesta