LM Someco logo

Sosiaalinen media Suomessa 2024

Tilastokeskus on julkaissut jälleen vuosittaiset Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö sekä Tietotekniikan käyttö Suomessa -tutkimukset. Tutkimuksista selviää, että etenkin 16–89-vuotiaiden suomalaisten päivittäinen tai lähes päivittäinen yhteisöpalvelujen käyttö on kasvanut kolmella prosenttiyksiköllä. Vietämme siis yhä enemmän aikaa sosiaalisen median yhteisöpalvelujen parissa, eikä kasvu ole aiemmista vuosista heikentynyt.

73 prosenttia 16–89-vuotiaista suomalaisista on käyttänyt yhtä tai useampaa yhteisöpalvelua viimeisen kolmen kuukauden aikana. Kasvua vuoden takaiseen tutkimustulokseen on kolme prosenttiyksikköä. Tutkimuksessa tutkittiin myös sosiaalisen median päivittäistä käyttöä saman kohderyhmän osalta, ja se on kasvanut kolmella prosenttiyksiköllä 59 prosentista 62 prosenttiin viimeisen vuoden aikana (Korjaus: Tilastokeskus on korjannut dataa sen jälkeen, kun olimme sen alun perin hakeneet. Aiemmin kirjoitimme, että päivittäisen käytön kasvu olisi ollut huomattavasti suurempi).

Yritysten osalta yhteisöpalvelujen käyttö on myös vakiintunut. Vähintään kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä sosiaalista mediaa käyttää nyt 81 prosenttia. Määrä on pysynyt samana vuoden takaiseen verrattuna.

Yhteisöpalvelujen käyttö ikäluokittain

Tilastokeskuksen vuosittaisessa Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttötutkimuksessa tutkittiin taas eri ikäluokkien sosiaalisen median käyttöä. Seuraavista kaavioista voit tutkia, miten paljon sosiaalista mediaa hyödynnetään eri ikäryhmissä. Vertailussa ovat mukana viime vuoden ja tämän vuoden luvut; nostimme tällä kertaa tarkasteluun niin viimeisen kolmen kuukauden aikana yhteisöpalveluja käyttäneet kuin myös päivittäin tai lähes päivittäin käyttäneiden luvut. 

Yhteisöpalvelujen käyttö ylipäätään on kasvanut 70 prosentista 73 prosenttiin. Kasvua päivittäin tai lähes päivittäin käyttäneiden osalta on myös: heidän määränsä on lisääntynyt kolme prosenttiyksikköä nousten 62 prosenttiin. Päivittäisen käytön kasvu on ollut suurinta 25–34-vuotiaiden ja 65–74-vuotiaiden keskuudessa, sillä käyttö on kasvanut viisi prosenttiyksikköä.

Etenkin nuorten aikuisten keskuudessa päivittäinen tai lähes päivittäinen sosiaalisen median käyttö on kasvanut todella kovaksi. Kaikista 25–34-vuotiaista jopa 85 prosenttia käyttää sosiaalista mediaa päivittäin tai lähes päivittäin.

Sosiaalisen median käyttö yrityksissä

Tilastokeskuksen Tietotekniikan käyttö yrityksissä -tutkimuksesta selviää, että sosiaalista mediaa käyttää 81 prosenttia vähintään kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä. Sosiaalista mediaa käyttävien yritysten lukumäärässä ei ole tapahtunut muutosta viime vuoteen verrattuna.

Sosiaalisen median trendit vuonna 2024

Instagram ja Facebook ovat pitkään pitäneet pintansa suosituimpina sosiaalisen median kanavina. TikTok on noussut suosiossaan lähelle niitä. LinkedIn on yhä ammatillisesti käytetyin kanava. Viimeisen vuoden aikana X (ent. Twitter) on saanut tiukkoja kilpailijoita Elon Muskin ohjattua X:n kehitystä suuntaan, joka on saanut käyttäjät kiinnostumaan vaihtoehdoista. Tekstipohjainen sosiaalinen media onkin mielenkiintoisessa tilanteessa: kiinnostaako tekstiin perustuva kanava, kuten joulukuussa lanseerattu Threads, ylipäätään käyttäjiä arjessa enemmän kuin Instagram kauniine kuvineen tai TikTok koukuttavine videosisältöineen? Kanavien suosio kun perustuu lopulta siihen, millaisia sovelluksia ja sisältöjä me käytännössä haluamme arjessa kuluttaa ja mihin sisältöön koukutumme. Kiinnostavaa on huomata, että kilpailun kovetessa yhteisöpalvelujen päivittäinen tai lähes päivittäinen käyttö on kasvanut huimiin lukuihin.

Julkaisemme pian tuoreen, vuosittaisen sosiaalisen median trendikatsauksemme, joten pysythän kuulolla! Ja jos tekstipohjaisten sosiaalisen median kanavien Threadsin, Blueskyn ja X:n kilpailutilanne sekä mahdollisuudet kiinnostavat, ilmoittaudu mukaan uutuuskoulutukseemme: Threads, Bluesky ja X: sosiaalisen median kehitys 24.1. klo 10–12.

Lähteet:

Uusimmat blogikirjoitukset aiheesta