LM Someco logo

Sosiaalisen median hallintatyökalu auttaa ratkaisemaan tulevaisuuden haasteita

Se mitä muinoin pidettiin ohimenevänä ilmiönä, jatkaa sitkeästi kasvamistaan. Arvasit oikein, ilmiö nimeltä sosiaalinen media. Vuodelle 2025 ennustetaankin, että jo yli 5,5 miljardia ihmistä käyttää sosiaalista mediaa. Miten markkinoinnin ja viestinnän ammattilaiset voivat pysyä mukana muutoksessa ja menestyä tulevaisuudessa? Yksi keino tähän on teknologia, joka auttaa hallitsemaan, analysoimaan ja optimoimaan sosiaalisen median toimintaa.

Sosiaalinen media on siis vakiinnuttanut paikkansa liiketoimintaa tukevana ja kasvattavana markkinoinnin kanavana. Se tarjoaa yrityksille edelleen ainutlaatuisen mahdollisuuden tavoittaa kohdeyleisöä ja rakentaa vahvoja suhteita asiakkaisiin.

Samaan aikaan sosiaalinen media on jatkuvassa muutoksessa. Uusia alustoja, ominaisuuksia ja trendejä syntyy ja kuolee jatkuvasti. Sosiaalisen median käyttäjät ovat yhä vaativampia, kriittisempiä ja demografioiltaan vaihtelevampia. Sosiaalisen median markkinointi on haastavampaa, kilpailu kovaa sekä tulosten mittaaminen kanavakirjon ja yksityisyydensuojan ansiosta vaikeampaa.

Markkinoinnin ja viestinnän ammattilaisten työtä helpottava teknologia, eli sosiaalisen median hallintatyökalut, eivät ole nekään kaikkivoipa ratkaisu, koska kaikkiin tuoreisiin kanaviin ei löydy mahdollisuutta hallinnointiin ulkopuolelta. Kanava voi olla myös vielä sen verran pieni, että siihen investointi ei ole kannattavaa hallintatyökalun valmistajalle. Hyvänä esimerkkinä mainittakoon nousussa oleva BlueSky, jolla on kirjoitushetkellä kaksi miljoona käyttäjää globaalisti; yritysten lähestyminen alustaan on kaikesta huolimatta vielä varovaisen kiinnostunutta.

Hallintatyökalusta on kuitenkin hyötyä, koska sen kautta on mahdollista hallinnoida suurimpia kanavia yhden käyttöliittymän kautta, mikä jättää aikaa hallinnoida muita käytössä olevia palveluita suoraan kanavissa. Ja mikä tärkeintä, hallintatyökalu vapauttaa aikaa itse sisällön suunnitteluun ja jakelun pohdintaan.Hallintatyökalusta on kuitenkin hyötyä, koska sen kautta on mahdollista hallinnoida suurimpia kanavia yhden käyttöliittymän kautta, mikä jättää aikaa hallinnoida muita käytössä olevia palveluita suoraan kanavissa. Ja mikä tärkeintä, hallintatyökalu vapauttaa aikaa itse sisällön suunnitteluun ja jakelun pohdintaan.

Me LM Somecolla käytämme itse sosiaalisen median hallintatyökaluna Sprout Socialia, jonka toimistokumppaninakin toimimme Suomessa.

Tiivistettynä Sprout Social on hyödyllinen työkalu sosiaalisen median ammattilaiselle, koska

  • Se helpottaa sosiaalisen median julkaisujen suunnittelua, luomista ja julkaisua. Sprout Socialin avulla voit hyödyntää sisältökalenteria, joka tuo läpinäkyvyyttä ja helpottaa julkaisujen suunnittelua sekä aikatauluttamista. Viime hetken sisältöviilauksissa voit hyödyntää julkaisujen tekstin optimoinnissa sisäänrakennettua tekoälyä.
  • Se parantaa sosiaalisen median näkyvyyttä ja ulottuvuutta. Sprout Socialin avulla voit kohdentaa sosiaalisen median julkaisujasi tietyille kohdeyleisöille niissä palveluissa, jotka mahdollistavat ilmaisen kohdentamisen. Voit myös sisällyttää Facebook-julkaisuihin julkaisuhetkellä käynnistyvän maksetun mainonnan.
  • Se auttaa sinua olemaan vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa. Sprout Socialin avulla voit seurata kanavista nousevia mainintoja ja kommentteja, kuunnella viestipalvelu X:ää eri hakusanoin ja reagoida sosiaalisen median tapahtumiin ilman jatkuvaa siirtymistä alustalta toiselle.
  • Se tarjoaa raportit sosiaalisen median suorituskyvystä. Voit seurata erilaisia metriikoita, kuten kommentteja, jakoja, klikkauksia, konversioita ja palautetta. Sprout Socialin raportointi mahdollistaa erilaisten sisältöteemojen mittaamisen yli kanavarajojen ja ostetun näkyvyyden raportoinnin eri kanavista.
  • Se nostaa tietoturvan tasoa ja mahdollistaa yhteistyön. Sprout Socialin avulla voit keskustella tiimin kanssa ajastettujen julkaisujen ja saatujen palautteiden äärellä. Voit jakaa tehtäviä, hyväksyä sisältöä, antaa palautetta ja seurata asiakaspalvelun tehokkuutta. Voit myös hallita käyttöoikeuksia, rooleja ja vastuita, jolloin jokaiselle käyttäjälle ei tarvitse antaa käyttöoikeuksia suoraan kanavissa.

Sprout Socialin avulla voit siis varmistaa, että sosiaalisen median toimintasi on yhtenäistä, tehokasta ja laadukasta. Samaan kykenevät tietysti myös monet Sprout Socialin kanssa markkinajohtajuudesta taistelevista järjestelmistä, vaikkakaan emme ole löytäneet vielä yhtäkään, joka menisi käytettävyydeltään ja ominaisuuksiltaan mielestämme Sprout Socialin edelle.

Tulevaisuudessa järjestelmiin enemmän ja enemmän integroituva tekoäly ja koneoppiminen tulevat helpottamaan sosiaalisen median markkinointia, asiakaspalvelua ja sisällönhallintaa. Tekoälyä voidaan käyttää esimerkiksi kohdentamaan sosiaalisen median mainontaa tehokkaammin, löytämään hiljaisia signaaleja toimivista teemoista ja tuottamaan kiinnostavampaa sisältöä.

Näistä syistä uskomme Sprout Socialin olevan hyvä valinta yrityksille ja organisaatioille, jotka haluavat hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti ja menestyä myös tulevaisuudessa.

Lue lisää Sprout Socialista tai varaa suoraan aika Janilta ja kuulet kuinka me ja Sprout Social voimme helpottaa työtäsi.

Uusimmat blogikirjoitukset aiheesta