LM Someco logo

5 vinkkiä: Tekoälyn hyödyntäminen sosiaalisessa mediassa

Generatiivinen tekoäly on tullut ryminällä mukaan myös sosiaaliseen mediaan – niin hyvässä kuin pahassakin. Sosiaalisen median suunnittelussa ja tuotannossa se voi auttaa luomaan innovatiivisia ideoita, tarjota inspiraatiota ja tukea luovia prosesseja auttamalla laadukkaiden kuvien, grafiikan, videon, äänen tai tekstin tuottamisessa.

On päivänselvää, että generatiivinen tekoäly tulee muuttamaan (ja on jo muuttanut) asiantuntijatyötä ja siten myös sosiaalisen median suunnittelua ja sisällöntuotantoa.

Sen sijaan, että suhtautuisi generatiiviseen tekoälyyn nuivasti ja peläten sen vievän omat työt, kannattaa se ehdottomasti nähdä työkaluna, joka tulee helpottamaan ja tehostamaan työntekoa. Tekoäly auttaa säästämään aikaa ja parhaassa tapauksessa se vapauttaa meidät rutiinitehtävistä antaen tilaa luovuudelle ja innovaatioille.

Mikä parasta: kun resursseja vapautuu, voi ne ohjata sosiaalisen median kaikkein olennaisimpaan eli sosiaalisuuteen ja läsnäoloon kanavissa. 

Seuraavassa viisi vinkkiä tekoälyn konkreettiseen hyödyntämiseen sosiaalisessa mediassa. Lisää tekoälyn käytöstä voit lukea myös tuoreesta sosiaalisen median trendikatsauksesta!

1. Tekoälyn hyödyntäminen sisältösuunnittelussa

Valtavalla datamäärällä koulutettu tekoäly pystyy tarjoamaan aivan uudenlaisia näkökulmia ideoinnin pohjalle ja toimii siten inspiroivana sparrauskaverina omien ajatusten hahmottamisessa, ideoiden etsimisessä ja niiden jäsentelyssä.

Koska generatiivinen tekoäly pystyy usein sekä analysoimaan että tuottamaan, se voi auttaa mm. trendien, kiinnostuksen kohteiden ja visuaalisten sisältöjen analysoinnissa, jolloin sisällön suunnittelu voidaan kohdentaa paremmin yleisölle. Voit vaikka pyytää tekoälyä (ChatGPT 4) analysoimaan aiempien julkaisujen suosion ja käyttäjien vuorovaikutuksen niiden kanssa ja ehdottaa aiheita, jotka todennäköisesti resonoivat kohdeyleisössä.

Myös sisältöjen konseptoinnissa kannattaa käyttää tekoälyä. Voit syöttää ChatGPT 4:lle tavoitteesi sekä kohderyhmäsi ja pyytää sitä konseptoimaan strategian mukaisia sisältökokonaisuuksia.

Muista, että tekoäly tuottaa tuotoksia kehotteidesi mukaan, joten ole niissä mahdollisimman tarkka. Minimoi arvailut. Mikäli tuotos ei vastaa toivomaasi, voit aina tarkentaa kehotetta.

Mitäpä jos pyytäisitkin ChatGPT:ltä apua sosiaalisen median sisältökalenterin luomisessa? Syötä sille analysoitavaksi sosiaalisen median ohjeistuksenne ja pyydä sitä sitten tekemään taulukko, jossa tekoäly listaa jokaiseen kanavaanne 1 julkaisun viikossa juuri teille relevanteista aiheista. Tee tarkka kehote ja katso, mitä tekoäly generoi. Mikäli et ole tyytyväinen tulokseen, tarkenna kehotetta, kunnes saat haluamasi tuloksen.

Kun sisältösuunnitelma on valmis, on aika valjastaa tekoäly sisällöntuotannon avuksi. Julkaisun aihe, sisällön muoto ja visuaalinen toteutus, mahdollinen aktivointi ja sitouttava copyteksti – tässä kaikessa tekoäly voi auttaa.

2. Tekoälyn hyödyntäminen tekstin tuotannossa

Generatiivinen tekoäly on erittäin näppärä työkalu sosiaalisen median sisällöntuotannossa silloin, kun sitä käytetään tekstin käsittelyyn kuten pohjatekstin tuottamiseen, tekstin jäsentelyyn, tiivistämiseen, otsikointiin ja äänensävyn säätöön.

Voit myös kouluttaa tekoälyn brändin omaan äänensävyyn, jolloin voit olla varma, että brändin ääni säilyy jokaisessa julkaisussa johdonmukaisena ja tunnistettavana.

Myös kysymysten ja vastausten luominen tekoälyltä onnistuu. Jos haluat lisätä interaktiivisuutta julkaisuihisi, ChatGPT voi auttaa luomaan kysymyksiä, jotka innostavat seuraajiasi osallistumaan keskusteluun, tai se voi auttaa luomaan vastauksia yleisön kysymyksiin. Ja jos yleisösi on kansainvälinen esimerkiksi mainoskampanjassa, tekoäly (esim. ChatGPT, Deepl.com) voi auttaa kääntämään tekstejä eri kielille.

Räätälöityjen GPT-apurien eli geptien avulla pystyt luomaan räätälöityjä versioita GPT-malleista, eli käytännössä eri tarkoituksiin räätälöityjä valmiita apureita, jotka lähtökohtaisesti tietävät, minkälaista tuotosta olet tekoälyltä hakemassa.

Voit luoda GPT-apurin esimerkiksi jollekin sisältökonseptille johonkin määrättyyn kanavaan määrätyllä äänensävyllä ja halutulle kohderyhmällä, jolloin ChatGPT tuottaa sopivanlaista sisältöä juuri haluamaasi tarkoitukseen.

Geptin pystyt luomaan maksullisessa ChatGPT 4:ssä ohjatusti botin avulla.

3. Tekoälyn hyödyntäminen visuaalisten sisältöjen tuotannossa

Kuvia luovat tekoälymallit kuten Dall-E 3, Adobe Firefly ja Midjourney voivat olla apuna silloin, kun tarvitset julkaisuusi määrätynlaisen kuvan, joka olisi muuten haasteellista hankkia tai tuottaa. Videota tuottavat tekoälymallit, kuten Runway, pystyvät taas jo varsin korkealaatuiseen videotuotantoon, joista on mahdollista myös generoida eri kielillä puhutut kieliversiot ElevenLabsin avulla. Tekoälymallien, kuten Mulbert.com:in, avulla voit säveltää musiikkia julkaisusi taustalle. Mahdollisuudet ovat siis rajattomat!

Pelkästään tekoälyn avulla luotujen sisältöjen käyttöön liittyy kuitenkin varoituksen sana:

Sen lisäksi että authentic (autenttinen) valittiin Merriam-Webster-sanakirjan vuoden 2023 sanaksi, aitous tulee myös vuonna 2024 olemaan kriittisessä avainasemassa sosiaalisessa mediassa.

Aitous luo luottamusta ja ihmiset haluavat edelleen nähdä aitoa, rosoista, helposti lähestyttävää sisältöä sosiaalisessa mediassa. Tämä näkyy muun muassa UGC:n (User Generated Content) eli käyttäjien luoman sisällön valtavana lisääntymisenä.

Mutta jos kaikki brändin sisältö on luotu tekoälyn avulla, mistä löytyy aitous, persoonallisuus ja lopulta luottamus?

Kuten kaikessa sosiaalisen median sisällössä, vaihtelevuus ja monipuolisuus ovat tekoälyavusteisessakin sisällössä avainasemassa. Käytä siis tekoälyn luomaa visuaalista sisältöä harkiten ja yhdistä se ihmisten luomaan sisältöön, jotta voidaan säilyttää aitous, laatu ja luovuus sosiaalisen median julkaisuissa.

Lisäksi tekoälyn avulla tuotettujen sisältöjen läpinäkyvyyttätullaan Euroopan unionissa säätelemään myös tekoälyasetuksella, jonka tavoite on varmistaa, että Euroopan unionissa käytössä olevat tekoälyjärjestelmät ovat turvallisia, läpinäkyviä, jäljiteltävissä, syrjimättömiä ja ekologisia. Käytännössä tämä tarkoittaa siis sitä, että markkinoijien ja viestijöiden täytyy olla avoimia, jos sisältö on tehty tekoälyn avulla. Tämä tekee viestinnästä muutenkin avoimempaa.

4. Tekoälyn hyödyntäminen hakukoneoptimoinnissa

Sosiaalinen media on noussut merkittäväksi tiedonlähteeksi ja hakukoneeksi, sillä monet suuntaavatkin nyt ensisijaisesti someen etsiessään tietoa, ratkaisuja ja inspiraatiota. Googlen varatoimitusjohtaja Prabhakar Raghavanin mukaan lähes 40 prosenttia nuorista suuntaakin nykyään Googlen sijaan suoraan TikTokiin tai Instagramiin etsiessään esimerkiksi lounaspaikkaa.

Hakukoneoptimointi eli SEO ei enää olekaan vain verkkosivujen maailmaan liittyvä käsite. Siksi on tärkeää, että myös sosiaalisen median sisältöjen tekstit ovat hakukoneoptimoituja. ChatGPT:n avulla onneksi onnistuu hakukoneiden algoritmien parempi ymmärtäminen, avainsanojen trendien ja käyttäjien hakukäyttäytymisen tunnistaminen sekä tekstisisältöjen hiominen ihmisten hakuja vastaavaksi.

5. Tekoälyn hyödyntäminen videoiden tekstityksessä

Sosiaalista mediaa seurataan maailmanlaajuisesti eniten mobiililaitteella ja useimmiten myös ilman ääntä. Siksi on tärkeää, että sosiaalisen median videot ovat aina tekstitettyjä seurattavuuden ja saavutettavuuden takia.

Jokaisen sanan erikseen tekstittäminen ja ajastaminen esimerkiksi Instagramin keloissa voi tuntua työläältä. Markkinoilta löytyy kuitenkin monia eri tekoälyä hyödyntäviä tekstityssovelluksia (esimerkiksi Captions), joiden avulla tekstittäminen käy sujuvammin.

Ollaan ihmisiksi myös tekoälyn aikakaudella

Vaikka generatiivinen tekoäly on erittäin hyödyllinen luovissa tehtävissä, se ei silti voi korvata inhimillistä luovuutta. Se on hyvä renki, mutta ei voi eikä pysty toimimaan isäntänä. Ihminen on aina ohjaamassa generatiivista tekoälyä kehotteiden avulla ja on siten myös vastuussa lopputuloksesta. Brändien onkin tärkeää käyttää tekoälyä eettisesti, turvallisesti ja läpinäkyvästi.

Sosiaalinen media on edelleen sosiaalista ja perustuu läsnäoloon ja vuorovaikutukseen.

Vaikka tekoäly voikin tuottaa sitouttavaa sosiaalisen median sisältöä kehotteiden pohjalta, se ei pysty tunnetasoiseen yhteyteen seuraajien kanssa. Siihen pystymme ainoastaan me, ihmiset.

Tekoäly on jo täällä. Se on sosiaalisen median suunnittelussa ja tuotannossa verraton apu, jonka hyödyntämiseen kannattaa lähteä mukaan viimeistään nyt.

Jotta tekoälyä osataan hyödyntää oikein, on tärkeää ymmärtää sen perusteet ja miten se voi parhaiten sopia omaan työhön. Tästä syystä olemme lanseeranneet uuden Tekoälyn hermolla -webinaarisarjan. Kerran kuussa tunnin kestävässä käytännönläheisessä webinaarissa käymme läpi nimenomaan markkinointiviestinnässä hyödyllisiä tekoälytyökaluja, kuten ChatGPT, Midjourney, Adobe Firefly, Runway ja DALL·E 3. Tutustumme niiden viimeisimpiin uudistuksiin, ominaisuuksiin ja käyttötapoihin. Opimme myös, miten tekoälyä voi hyödyntää markkinointiviestinnän suunnittelussa, toteutuksessa, ideoinnissa, SEO-optimoinnissa tai mainonnassa

Tähänkin kirjoitukseen on käytetty tekoälyä.

Uusimmat blogikirjoitukset aiheesta