Viestintä ja sisältömarkkinointi

Yhtenäinen brändikokemus luodaan viestimällä vaikuttavasti ja rakentamalla vahva oma media.

Yhdistelemme modernin viestinnän ja sisältömarkkinoinnin menetelmiä, haastaen myös asiakkaamme kaatamaan organisaation sisäisiä raja-aitoja. Kokeneet strategimme ymmärtävät markkinointiviestinnän ison kuvan ja asiakaskuntaamme kuuluu niin B2B-yrityksiä, kuluttajabrändejä kuin julkisorganisaatioita. Tavoitteet määrittelet sinä, yhdessä työstämme suunnitelman niihin pääsemiseksi.

Vahvuutemme on erilaisissa mediaympäristöissä vaikuttaminen; oli kyseessä sitten tavoitteelliset oman median kokonaisuudet, medianäkyvyyden saavuttaminen tai ostetun näkyvyyden ratkaisut. Uskomme jatkuvan mittaamisen hyötyihin ja omasta tekemisestä oppimiseen. Usein lähtökohtamme kehitystyöhön on nykytila-analyysi ja toimialabenchmark sekä sisäisten prosessien auditointi.

Näemme henkilöstön äärimmäisen tärkeänä modernin markkinointiviestinnän voimavarana. Räätälöidyt valmennusohjelmamme kasvattavat sekä markkinointi- ja viestintäväen että asiantuntijoiden viestintävalmiuksia.


Viestinnän strateginen suunnittelu

Strateginen suunnittelu nivoo viestinnän osaksi liiketoiminnallisia tavoitteita ja luo vaikuttavia viestintätekoja.

Sisältöstrategia

Sisältöstrategia antaa konkreettiset edellytykset tehokkaan sisältömarkkinoinnin ja sisältölähtöisen viestinnän tekemiseen. Työn aikana täsmennetään mm. tavoitteet ja niitä tukevat sisältökonseptit, kanavien roolit ja kohderyhmät, relevantit mittarit ja käytännön toimintatavat.

Oman median konseptointi ja tuotanto

Uskomme vahvaan omaan mediaan, jossa sisällöntuotantoa ohjaavat kohdeyleisön ymmärtäminen ja liiketoiminnalliset tavoitteet. Tuemme myös käytännön toteutuksessa, oli kyseessä sitten asiakaslehtien toteutus, verkkosivusisällöt, artikkelit ja oppaat, sosiaalisen median sisällöt, yritysblogin konsepti tai omien kirjoittajienne sparraus.

Strategiaviestintä ja jalkautuksen tuki

Tuomme vahvan asiantuntijanäkemyksen yrityksenne strategiaviestintään sekä ulkoisille että sisäisille sidosryhmille.

Mediasuhteet ja tiedottaminen

Autamme sinua pitkäjänteisessä mediasuhteiden rakentamisessa tai kampanjakohtaisessa PR-suunnittelussa ja käytännön toteutuksessa.

Vaikuttajamarkkinointi

Hyvin valittu vaikuttaja toimii ystävään verrattavana suosittelijana, ei niinkään mainoksen puhuvana päänä. Konseptoimme vaikuttajamarkkinointia ja huomioimme sen roolin modernissa viestinnässä.

Avoimen viestintäkulttuurin rakentaminen, työntekijälähettilyys ja valmennusohjelmat

Henkilöstö on äärimmäisen tärkeä modernin markkinointiviestinnän voimavara. Olemme tukenasi sekä työntekijälähettilyyden konseptoinnissa että organisaation viestintävalmiuksien kasvattamisessa valmennusten avulla.

Työnantajakuvan rakentaminen

Työnantajakuva rakentuu organisaation oman viestinnän, vastaanottajan kokemusten ja muiden kertoman perusteella. Se jalostuu jokaisessa kohtaamisessa. Työnantajakuvan rakentaminen edellyttää ymmärrystä kohdeyleisön tarpeista ja toiminnasta.

Viestinnän teknologiat ja mittaaminen

Testaamme jatkuvasti uusimpia markkinoinnin ja viestinnän teknologioita. Paitsi että hyödynnämme niitä omassa työssämme, haluamme helpottaa asiakkaidemme työtä relevanttien työkalujen avulla. Luomme mittaamisen malleja, joissa jokainen KPI merkitsee.

Keynote-puheenvuorot

Herättelemme organisaatiosi tai tapahtumasi yleisöä markkinointiviestinnän muutokseen ja digitaalisiin mahdollisuuksiin. Kokeneet puhujamme räätälöivät puheenvuoron sisällön tilaisuutesi tarpeeseen.