LM Someco logo

Asianajajaliitto

Suomen Asianajajaliiton viestintäkumppanuus

Suomen Asianajajaliitto ohjeistaa ja valvoo asianajotoimintaa, edistää asianajopalveluiden laatua, kouluttaa asianajajia ja kehittää Suomen oikeusturvaa. Asianajaja-nimikettä saavat käyttää vain liiton jäsenet. Meillä on ollut ilo ja kunnia toimia Asianajajaliiton viestintäkumppanina syksystä 2018 lähtien. 


”Hyvästä kumppanista kannattaa pitää kiinni, kun sellaisen on löytänyt. LM Someco on ollut joustava, nopea, kustannustehokas ja laaja-alainen yhteistyökumppani, jonka raportit, koulutukset ja työpajat ovat paitsi laadukkaita, myös hauskoja!”

Sari Krappe
viestintäjohtaja, Asianajajaliitto

Viestinnän yhteistyö aloitettiin Asianajajaliiton sisältöstrategian luomisella. Sen ytimessä oli määritellä viestinnän tavoitteet eri kohderyhmissä ja asettaa keinot tavoitteiden toteuttamiseksi. Työssä kirkastettiin myös mm. Asianajajaliiton äänensävyä ja luotiin kanavasuunnitelma viestintätoimenpiteille.  

Asianajajaliitto on itse vastannut sisältöstrategian jalkautuksesta. LM Somecon tiimi on sparrannut viestinnän toimenpiteitä ja tukenut viestien läpimenoa eri kohderyhmille mm. jatkuvalla sosiaalisen median mainonnan suunnittelulla ja toteutuksella. Tärkeää on myös viestien läpimenon analysointi dataan pohjaten.  


”Viestinnän vaikuttavuutta ei voi todentaa ilman mittausta. Mainonnan raportit ovat olleet valtavan hyödyllisiä etenkin hallitusraportoinnissa, koska olemme pystyneet viestimään onnistumisista ja kehityskohteista dataan perustuen.”

Sari Krappe
viestintäjohtaja, Asianajajaliitto

Yhteistyön aikana olemme toteuttaneet myös mediavalmennuksen Asianajajaliiton avainhenkilöille sekä Twitter- ja LinkedIn-valmennukset, joilla vahvistettiin Asianajajaliiton organisaatiotilien ja avainhenkilöiden viestintää heidän omissa kanavissaan.

Keväällä 2020 toteutimme viestintää ohjaavan sisältöstrategian myös Asianajajaliiton alaisuudessa toimivalle, itsenäiselle Valvontalautakunnalle. Tässä työssä keskityttiin tärkeimpien kohderyhmien tunnistamiseen sekä heille relevanttien viestikärkien ja toimenpiteiden suunnitteluun. Tavoitteena oli luoda vakaa pohja proaktiiviselle viestinnälle, siinä missä Valvontalautakunnan viestintä on aiemmin ollut verrattain vähäistä ja reaktiivista.


“LM Somecon kanssa tehdyt sisältöstrategiat ovat olleet todella kattavia ja toimineet mainioina viestinnällisinä käsikirjoina monissa tiukoissa paikoissa, aina kanavavalinnoista oikean puhetyylin määrittelyyn. Strateginen näkemys on yhdistetty operatiiviseen toimintaan upeasti, mikä luotsaa kaikkia viestintätiimiläisiä soittamaan yhteisessä harmoniassa.”

Sari Krappe
viestintäjohtaja, Asianajajaliitto