LM Someco logo

Twitter aloittaa passiivisten tilien poistamisen, mitä yritysten tulisi huomioida?

Twitter lähestyi marraskuun loppupuolella passiivisten tilien omistajia sähköpostilla, jossa se kertoi aloittavansa tilien poistamisen 11.12.2019 lähtien. Sähköpostissa viitattiin Twitterin passiivisten tunnusten menettelytapoihin, jonka mukaan yli kuusi kuukautta passiivisena olleet tilit poistetaan käytöstä ja tunnus vapautuu uudelleenrekisteröitäväksi.

Passiiviseksi tiliksi Twitter luokittelee tilin, johon ei ole kirjauduttu viimeisen kuukauden aikana, eli poiston voi estää yksinkertaisesti kirjautumalla tilille.

Twitterin ilmoitus aiheutti keskustelua lähestymistavasta. Kirjautumisaktiivisuuteen perustuva poisto ei olisi huomioinut millään tavalla passiivisten tilien erityispiirteitä, kuten tilin kuuluneen edesmenneelle julkisuuden henkilölle tai ystävälle, jonka muistoa halutaan kunnioittaa Twitter-tilin kautta. Twitterillä ei ole Facebookin tyylistä toiminnallisuutta saada tilejä muistotilaan, minkä vuoksi Twitter ilmoitti 27.11.2019 keskeyttävänsä tilien poistamisen, kunnes he kehittävät muistotoiminnallisuuden palveluun. 

https://twitter.com/TwitterSupport/status/1199777313300209664

Keskeytysilmoituksen yhteydessä Twitter myös täsmensi poisto-operaatioiden olevan suunnattuja ensimmäisessä vaiheessa Euroopan alueelle GDPR-säädöksiin viitaten. Se, todentaako Twitter tilin olevan Euroopan alueella esimerkiksi kirjautumisen IP-osoitteen perusteella, on toistaiseksi epäselvää. 

https://twitter.com/TwitterSupport/status/1199777312671064064

Mitä merkitystä tilien poistamisella on yrityksille?

Vaikka Twitter ei olisi yritykselle juuri muuten relevantti, on omat tuotemerkit ja yritysnimet kuitenkin hyvä suojata jokaisessa mahdollisessa palvelussa väärinkäytösten varalta.

Jotkut yritykset ovat varanneet itselleen Twitter-tilit lähinnä sen vuoksi, että heillä on tarvittavat nimet kaappausten estämiseksi tai tulevaisuutta ajatellen. Tällaisten tunnusten osalta on hyvä tehdä inventaario ja kirjautua tunnuksella sisään vähintään viiden kuukauden välein. Samaa toimintamallia on hyvä soveltaa myös muihin palveluihin, sillä Twitter ei ole ainoa, joka siivoaa ajoittain käyttäjäkantojaan.

Mikäli yrityksen niminen tai sen brändeihin liittyviä tilejä on muiden tahojen hallussa, mutta passiivisina, kannattaa yritysten seurata uutisointia Twitterin tukitilin kautta ja varautua poistamisten aloittamiseen tekemällä lista tunnuksista, jotka yritys haluaisi palauttaa itselleen. Poistamisten aloittamisen jälkeen yrityksen kannattaa tarkastella säännöllisesti onko oman seurantalistan tilejä poistunut käytöstä ja käydä varaamassa kyseinen tunnus oman yrityksen haltuun. Kannattaa kuitenkin huomioida, että siivoustoimenpiteet voivat kestää viikkoja tai kuukausia, eli tämän tyyppinen monitorointi tulee ottaa esimerkiksi viikoittaiseksi tai kuukausittaiseksi toimenpiteeksi. 

Lyhyet Twitter-tunnukset ovat kovaa valuuttaa Twitterissä, mutta poistojenkaan jälkeen alle viisimerkkisten tunnusten rekisteröinti ei ole enää mahdollista.

Miten selvitä usean tunnuksen ja sähköpostiosoitteen kaaoksesta?

Jokainen Twitter-tili, kuten moni muu sosiaalisen median palvelu, vaatii uniikin sähköpostiosoitteen tilin luomiseksi. Tästä johtuen usein törmää tilanteeseen, jossa viestintä ja markkinointi ovat rekisteröineet vinon pinon erilaisia Gmail-tunnuksia, joiden salasanat unohtuvat aikojen saatossa. 

Tämän ongelman kiertämiseksi suosittelen lämpimästi ottamaan yhteyttä IT-tukeen ja luomaan oman sähköpostitilin sosiaalisen median tilien hallinnointiin, esimerkiksi someloora@yritys.fi. Aina kun yrityksen tarvitsee rekisteröidä uusia tunnuksia palveluista, voi se pyytää IT-tukea luomaan aiemmin luodulle sähköpostitilille alias-osoitteita, esimerkiksi twittertunnus1@yritys.fi ja twittertunnus2@yritys.fi, joita käytetään tunnusten luomisessa. Kun rekisteröinnissä hyödynnetään alias-osoitteita, kulkeutuvat kaikki nämä sähköpostit samaiseen someloora-postilaatikkoon, jolloin tilien hallinnointi helpottuu huomattavasti. 

Ja mikäli se Twitter-tilin hyödyntäminen omassa yrityksessä askarruttaa, ota rohkeasti yhteyttä ja mietitään yhdessä askeleita eteenpäin!

Uusimmat blogikirjoitukset aiheesta