LM Someco logo

Sisältöjen tehokas hyödyntäminen – monikanavaisuus ja toiston rooli

Sisältömarkkinoinnin prosessi voidaan jakaa karkeasti kolmeen osa-alueeseen: suunnittelu, toteutus ja analysointi. Se mikä näistä osa-alueista vaatii eniten resursseja, on hyvin yritys- ja toimialakohtaista. Usein osa-alueet myös tukevat toisiaan. Mikäli esimerkiksi sisällöt on suunniteltu ja konseptoitu selkeästi, on toteutus helpompaa. Jos taas tavoitteet ja seurattavat mittarit on määritelty tarkasti, on niiden seuranta suoraviivaista ja usein automatisoitavissa.

Usein toteutus eli sisällöntuotanto osoittautuu eniten aikaa vieväksi osa-alueeksi. Tässä blogitekstissä jaan muutamia ajatuksia ja vinkkejä, joilla sisällöntuotantoa saadaan tehostettua ja tuotetusta sisällöstä saadaan kaikki hyöty irti.

Yhdestä ideasta on moneksi ja moneen kanavaan

Brändikokemus on tänä päivänä pirstaloituneempi kuin koskaan aiemmin, sillä kanavia ja erilaisia kosketuspintoja kohderyhmiin on valtavasti. Tämä voi aiheuttaa markkinoijalle harmaita hiuksia, mutta toisaalta myös mahdollistaa erilaisten kohderyhmien tavoittamisen juuri näille oikeassa paikassa ja oikealla tavalla.

Monikanavainen sisältösuunnittelu voi kuulostaa työläältä, mutta usein hyvä idea jalkautuu eri kanaviin yllättävän näppärästi. Yhdestä hyvästä ideasta on moneksi.

Luova ideointi kannattaakin aloittaa unohtamalla ensi alkuun kaikki jakelukanavat. Usein liiallinen kanava-ajattelu voi katkaista hyvältä idealta siivet. Kanavat kyllä muovautuvat hyvän idean ympärille. Kanava-ajattelu kannattaa kuitenkin ottaa luovan suunnittelun prosessiin mukaan pian ensimmäisten hyvien ideoiden kehkeydyttyä. On resurssien kannalta tehokasta huomioida kaikki jakelukanavat ja niiden tekniset vaatimukset jo sisällöntuotantohetkellä. Näin vältetään esimerkiksi tilanne, jossa isolla budjetilla kuvattu mainosfilmi ei taivu Instagram Storiesin tarkkoihin formaattisuosituksiin.

Muutama vinkki sisällöntuotantohetkeen:

1. Ota mainosfilmin kuvauksissa myös still-kuvia, joita voi hyödyntää sosiaalisessa mediassa
2. Ota kuvaustilanteessa samasta lavastuksesta kuvia useiden eri tuotteiden kanssa
3. Ota myös kuvia ilman tuotteita, jotta saatte ns. omaa kuvapankkimateriaalia esimerkiksi esitteisiin ja verkkosivujen bannereissa hyödynnettäviksi

Usein löydetään myös luovia ratkaisuja jakaa idea eri kanavissa. Muistan yhden kansainvälisen brändin, joka toteutti ensimmäisen ulkomainoskampanjansa koronapandemian ensimmäisen aallon aikana, jolloin ihmiset luonnollisesti liikkuivat vähemmän. Muun muassa bussipysäkeillä olleet mainokset saivat normaalia vähemmän näkyvyyttä. Tilanteessa toimittiin kuitenkin nerokkaasti ja hyödynnettiin ulkomainoskampanjan sisältöjä verkossa. Otettiin kuvia ulkomainoksista, joista tehtiin huumorilla höystettyjä julkaisuja sosiaaliseen mediaan. Tarkkoja tavoittavuuslukuja en tiedä, mutta uskon, että näin saatiin hienosti kompensoitua ulkomainonnassa menetettyjä silmäpareja.

Olen myös nähnyt oivaltavia toteutuksia, joissa Twitter-julkaisu napataan kuvakaappauksena graafiseen pohjaan ja jaetaan kuvana Instagramissa. Myös verkkosivulanseerauksien kohdalla on tullut vastaan oivaltavasti kuvattuja näyttövideoita Instagram Stories -kokoon editoituina. Mahdollisuudet kanavien välisiin ristiin linkityksiin ja sisältöjen hyötykäyttöön ovat käytännössä rajattomat.

Käytä sisältöjä useammin kuin kerran

Koska brändikokemus on pirstaleinen, tulee markkinoijien todella tehdä töitä sen eteen, että juuri heidän brändinsä jää ihmisten mieliin. Jotta tässä onnistutaan, tulee sisällöissä ja viesteissä olla sopivaa toistoa.

Jotta parannetaan brändin muistettavuutta, tulee brändin ominaispiirteitä (kuten värimaailmaa) ja pääviestejä toistaa. Toistaa eri kanavissa ja eri aikoina. Enkä tarkoita tällä, että tulisi julkaista Facebookissa joka kuukausi täysin samat sisällöt. Pääviestiä kannattaa tuoda esille erilaisten sisältöjen avulla, mutta kuitenkin pitäen ytimen kirkkaana ja samankaltaisena.

Erityisesti sosiaalisessa mediassa sisältöjä voi hyötykäyttää uudelleen melko samankaltaisena, sillä julkaisujen elinkaari on lyhyt. Kannustankin siirtymään pois liiallisesta kampanja-ajattelusta, jossa tiettyjä sisältöjä voidaan käyttää vain tietyn, esimerkiksi kuukauden mittaisen, ajanjakson.

Aiemmin tuotettua sisältöä voi erinomaisesti käyttää uudestaan, mikäli se on edelleen ajankohtaista. Huomaan usein itse sisältöjä suunnitellessa miettiväni: ”emmehän me voi tätä reseptikuvaa käyttää, julkaisimme tämän Instagramissa vuosi sitten.” Vaikka fakta on se, että juuri kukaan sisällön nähneistä ei varmasti muista sitä kyseistä kuvaa. Tai mikäli muistaa, on onnistuttu hienosti.

Psst. On hyvä idea napata aina sisältöjä kuvatessa vaihtoehdot muutamasta eri kuvakulmasta. Kun tämä hyvä idea ja sisältö halutaan hyötykäyttää uudestaan, voidaan se tehdä hieman erilaisella otoksella.

Toivottavasti nämä vinkit auttavat sisällöntuotannon tehostamisessa! Mikäli kaipaatte apua sisältöjen konseptoinnissa, kanavakohtaisten salojen sisäistämisessä tai kuva- ja videotuotannossa – olkaa yhteydessä, niin katsotaan, miten voimme kehittää yhdessä.

Uusimmat blogikirjoitukset aiheesta