LM Someco logo

Osaamisen kehittämisen uudet keinot

Viime viikkojen aikana on löydetty paljon uusia tapoja työskennellä yhdessä etänä. Poikkeustilasta selvitäkseen yritysten on kuitenkin innovoitava aktiivisesti uudenlaista liiketoimintaa samalla nykyistä tekemistä kehittäen. Me haluamme ajatella uusiksi osaamisen kehittämisen keinoja ja tukea suomalaisia pk-yrityksiä etäoppimisen ja digitaalisen markkinoinnin kehityshankkeellamme. 

Uuteen tilanteeseen sopeutuessa kyky kokeilla ja soveltaa oppimaansa on erityisen tärkeä. Siksi uudenlaisia tapoja osaamisen kehittämiseen tarvitaan jatkuvasti. Tavoitteellinen uuden oppiminen on suunnitelmallista: Aluksi asetetaan tavoite, eli mietitään, mitä halutaan oppia. Sitten luodaan runko, missä aikataulussa asioita opiskellaan ja millaisia oppimateriaaleja ja valmennuksia käydään läpi. Erityisen tärkeää on suunnitella, miten uutta tietoa sovelletaan ja uusia taitoja päästään kokeilemaan käytännössä. Lopuksi arvioidaan osaamisen kehittymistä: Opinko ja sisäistinkö tavoittelemani tiedot ja taidot? Osaanko nyt soveltaa niitä?

Koronakeväänä fyysinen osallistuminen ohjattuun valmennukseen ei onnistu, joten uusia keinoja, valmiuksia ja osaamista tarvitaan osaamisen kehittämiseksi. Etäopiskelussakin on omat niksinsä. Kollegani Kristiina jakoikin jo vinkkejään niin etävalmennuksen osallistujalle kuin järjestäjällekin Kaikki paitsi etävalmennus on turhaa-blogiartikkelissaan. 

Digitaalinen oppimisalusta

Uudenlaista oppimista mahdollistamaan me LM Somecolla olemme kehittämässä nykyisen webinaaritarjontamme ohelle omatoimisessa opiskelussa tukevaa digitaalista oppimisalustaa. Tavoitteenamme on tarjota koulutuskokonaisuuksia, jotka tukevat monimuotoista oppimista ja jotka sopeutuvat osallistujan omiin aikatauluihin. Käytännössä valmennukset tulevat koostumaan moduuleittain rakennettavista oppimateriaaleista. Ne sisältävät niin kirjallista, videopohjaista kuin visualisoituakin materiaalia, minkä lisäksi on mahdollisuus käydä vuoropuhelua sekä valmentajan että muiden osallistujien kanssa. Myös tehtävät tehdään ja palautetaan alustan kautta. Lopussa tehdään tietenkin testi, jolla varmistetaan, että opittu on jäänyt mieleen.  

Toteutamme kevään 2020 aikana kehityshankkeen, jonka tavoitteena on tukea suomalaista pk-yrityskenttää toipumaan koronavirusepidemian tuomasta poikkeustilasta kasvattamalla etäopiskelun ja digitaalisen markkinointiviestinnän osaamista. Hanke toteutetaan Business Finlandin myöntämällä liiketoiminnan häiriötilanteen kehitysrahoituksella ja sen avulla kehitetään LM Somecon koulutusliiketoimintaa vastaamaan kysynnän muutoksiin.

Auta kehittämään oppimisalustaamme, niin voit päästä maksutta testaamaan koulutussisältöjämme!

Vastaamalla kyselyyn autat meitä kehittämään uutta oppimisalustaamme, jolle tullaan työstämään useita koulutuskokonaisuuksia. Nyt kaipaamme tietoa siitä, mistä aiheista haluaisit kouluttautua ja millaista oppimateriaalia meidän kannattaa toteuttaa. Kysely on tiivis ja vastaaminen vie sinulta vain muutaman minuutin. 

Vastaajilla on mahdollisuus kertoa kyselyn yhteydessä kiinnostuksestaan testata koulutussisältöjä tarjoavaa oppimisalustaamme maksutta kevään 2020 aikana. Alustavasti olemme toteuttamassa uudet koulutuskokonaisuudet sisältöstrategian luomisesta, #SomenHermolla-pysymisestä eli jatkuvasta, syventävästä osaamisen ylläpidosta sosiaalisen median muutoksista, ja asiantuntijan sosiaalisen median käytöstä. Ilmoitathan kiinnostuksestasi kyselyn lopussa tai suoraan olemalla yhteydessä meihin. 

Lisätiedot:
Minna Valtari
Director, Partner, Chairman of the Board
puh. 040 576 3206
minna.valtari@lmsomeco.fi

Uusimmat blogikirjoitukset aiheesta