LM Someco logo
Hakukoneoptimointi on suunnattu ihmisille ja hakukoneille

Mitä on perustason hakukoneoptimointi?

Hakukoneoptimoinnista puhuttaessa esiin nousevat usein yksittäiset temput tai tekniset yksityiskohdat, joilla verkkosivujen näkyvyyttä hakukoneissa pyritään parantamaan. Teknislähtöiset oppaat ja vinkkilistat saavat aiheen kuulostamaan vaikealta ja luotaantyöntävältä, vaikka kyse on oikeastaan perin yksinkertaisesta asiasta.

Verkko on täynnä tietoa ja arvauksia, sekä hyviä ja vähemmän hyviä ohjeita ja kannanottoja hakukoneoptimointiin. Aiheen ympärillä pyörii tusinoittain verkkosivustoja ja yhteisöjä, peräti kokonainen ammattikunta. Parhaimmillaan hakukoneoptimointi on kuin taiteenlaji, jossa on loputtomasti nyansseja ja uutta opittavaa. Tilanne myös muuttuu koko ajan hakukoneiden päivittäessä toimintatapaansa. Jo vuoden vanha kirjoitus saattaa olla jo auttamatta vanhentunut. Halutessaan hakukoneoptimointiin ja yksityiskohtien viilaamiseen ja eri ratkaisujen testaamiseen voi käyttää loputtomasti aikaa.

Hakukoneoptimoinnin perusasiat, joissa suurimmat edut ovat saavutettavissa, ovat kuitenkin pysyneet melko pitkään melko muuttumattomina. Rajusti suoraviivaistaen hakukonenäkyvyyden voi kiteyttää kahteen teesiin:

 1. Julkaise hyvää sisältöä
 2. Pidä huoli, että hakukoneet löytävät sisällön

Käyn tässä läpi LM Somecon näkökulman perustason optimoinnista, jota sovellamme kaikkiin tuottamiimme verkkosivuihin.

Sisältö on kuningas myös hakukoneoptimoinnissa

Hakukonenäkyvyyden ylivoimaisesti tärkein osa-alue on hyvä ja mielenkiintoinen sisältö. Kiinnostava sisältö on lukijalleen arvokasta ja sitä jaetaan mielellään sosiaalisessa mediassa.

Kun sisältö on riittävän hyvää, sillä on taipumus kerätä itseensä viittaavia linkkejä, joita hakukoneet ja erityisesti Google arvostavat suuresti. Sisältöä ei kuitenkaan tule suunnata hakukoneille vaan ihmisille.

Hakukonenäkyvyyden ylivoimaisesti tärkein osa-alue on hyvä ja mielenkiintoinen sisältö.

Google

Hakukoneoptimointia tehdään usein Googlen näkökulmasta. Tämä on perusteltua, sillä Google on hakukoneiden suvereeni markkinajohtaja Suomessa 96 % markkinaosuudella. Hyvin tehty perustason hakukoneoptimointi auttaa kuitenkin näkyvyyden saavuttamisessa myös muissa hakukoneissa, kuten Microsoftin Bingissä. Myös Applen on huhuttu kehittelevän omaa hakukonettaan.

Perussääntöjä hakukoneystävällisen tekstin kirjoittamiseen on muutamia:

 • Kullakin sivulla keskitytään vain yhteen aiheeseen. Sivun avainteema tai avainsana kannattaa päättää jo etukäteen ja laatia sisältö tätä aihetta mukaillen. Esimerkiksi tämän sivun teema on hakukoneoptimointi. Siksi tällä sivulla ei käsitellä hakusanamainontaa eikä avainsana-analyysin tekemistä, vaikka ne aihepiiriä läheltä liippaavatkin.
 • Tekstiin sisällytetään sopivassa määrin avainsanaa, sen synonyymejä ja muita aihepiirin termejä. Avainsanaa ei tule tunkea sisältöön liikaa, jolloin tekstistä tulee luonnottoman kuuloista (tästä käytetään termiä keyword stuffing). Hakukoneet tunnistavat kyllä, mistä aiheesta sivu kertoo. Tämän sivun avainsanoja ovat hakukoneoptimointi ja hakukonenäkyvyys.
 • Sivun sisällössä tulee olla riittävästi substanssia ja sivun tulee olla riittävän laaja-alainen, jotta se vastaa aihepiiriin ja lukijoiden tarpeisiin. Sisältöä ei kuitenkaan tule paisuttaa liikaa, vaan kirjoittaa napakasti ja sivun kohderyhmää palvelevasti. Toisinaan yksi kuva tai videokin on riittävästi. Erilaiset listat ja nostot sekä sisällön pilkkominen helposti silmäiltäviin osioihin auttavat sisällön omaksumista.
 • Jos mahdollista ja luontevaa, sivun otsikko kannattaa kirjoittaa kysymysmuotoon. Tämä neuvo pohjaa siihen, että ihmiset tapaavat kirjoittaa hakukoneisiin kysymyksiä, jolloin vastaava kysymys nousee luontevasti esiin hakutuloksissa. Ei välttämättä korkeammalle, mutta niin selkeästi omaa kysymystä mukaillen, että ihminen kiinnittää siihen huomionsa. Bonuksena kysymys-vastaus asettelu saattaa nousta hakutulossivun alkuun niin kutsutulle nollapaikalle eli featured snippetiksi.

Käytännön hakukoneoptimointia: Kysymysmuotoon kirjoitetulla sisällöllä on suurempi mahdollisuus päästä Googlen hakutulossivun alkuun
Google on tunnistanut kysymysmuotoon kirjoitetun haun ja tarjoaa siihen vastausta hakutulosten alussa (nk. featured snippet).

Sivun löydettävyys ja linkit

Hyväkään sisältö ei auta, jos hakukoneet eivät löydä sivua ja kykene lukemaan sen sisältöä. Hakukoneille täytyy vinkata sivun olemassaolosta ja varmistaa, että teknisiä esteitä sisällön lukemiselle ei ole. Tässä kohtaa tekniikka astuu mukaan optimointiprosessiin, mutta kovin syvälle tekniikkaan ei ole välttämätöntä mennä. Mikäli sivu on rakennettu oikein, tekniikka on perustasolla jo valmiiksi kunnossa.

 • Hakukone löytää sivun parhaiten, kun sille on linkkejä toisilta, mahdollisimman laadukkailta sivuilta. Sivulle johtavat linkit ovat hakukoneille merkki siitä, että sisältö koetaan arvokkaaksi. Sivulle tulee olla linkkejä vähintään saman sivuston muilta sivuilta eli valikosta tai indeksisivuilta. Lisäksi sivuston juureen lisätään hakukoneita varten tehty koneluettava sivukartta (nimeltään sitemap.xml), jonka linkki tallennetaan Googlen Search Console -palveluun. LM Somecon sivukarttaa voit vilkaista tästä.
 • Otsikoiden oikeaoppinen käyttö on hakukoneoptimointioppaiden vakioaihe. Otsikot tulee merkitä otsikkotyyleillä (pääotsikko H1, alemman tason otsikot H2, H3 jne.) ja niissä on hyvä käyttää sivulle valittuja avainsanoja. Hakukoneet luokittavat otsikoiden sisällön muuta sisältöä arvokkaammaksi.
 • Hakukoneet eivät osaa lukea kuviin kirjoitettua tekstiä. Tällä en tarkoita kuvien päällä olevaa tekstiä (kuten tämän sivun otsikko), vaan tekstiä, joka on kuvatiedostossa osana kuvaa. Yleensä, jos pystyt maalaamaan ja valitsemaan tekstin hiirellä, se on hakukoneen löydettävissä.
 • Sivun kuville tehdään erilliset kuvaustekstit (nk. alt-tekstit), jotka kertovat mistä kuvassa on kyse. Kuvaustekstit auttavat kuvien nousemista esiin hakukoneiden kuvahaussa. Kuvaustekstit kirjoitetaan sivun koodiin tai julkaisujärjestelmässä kuvien yhteyteen.

Kun sivu sitten löytyy hakutuloksista tai jaetaan sosiaaliseen mediaan, lukija pitää saada kiinnostumaan sivusta ja klikkaamaan sille johtavaa linkkiä. Tätä varten sivulle kirjoitetaan erilliset otsikko- ja kuvaustekstit (title ja description). Niiden tehtävänä on saada sivu erottumaan muista sivuista hakutuloksissa ja houkutella käyttäjä klikkaamaan, kuitenkin antamatta katteettomia lupauksia, joita sivun sisältö ei pysty lunastamaan. Siksi näiden tekstien laatimiseen kannattaa käyttää erityisesti aikaa ja ajatuksia. Otsikko- ja kuvaustekstit kirjoitetaan tyypillisesti viimeisenä, kun sivu on muuten valmis.

Tekniset yksityiskohdat kuntoon

Sivuston teknistä toimivuutta ei tietenkään voi ohittaa. Myös sivuston käyttäjäystävällisyys, nopeus ja mobiilioptimointi vaikuttavat hakukonenäkyvyyteen. Esimerkiksi Google käyttää sivujen indeksointiin ja hakutuloksiin ensisijaisesti sivun mobiiliversiota. Nämä ovat kuitenkin seikkoja, jotka sivustolla tulisi olla muutenkin jo kunnossa, ei pelkästään hakukoneoptimointia varten.

Perustasolla tarkistettavia teknisiä yksityiskohtia ovat mm.

 • Sivujen url-osoitteet ovat selkokielisiä ja sisältävät tärkeimpiä avainsanoja.
 • Jokainen sivu löytyy ainoastaan yhden url-osoitteen takaa. Sivulle lisätään mielellään myös rel canonical -tagi, jossa hakukoneille kerrotaan, missä osoitteessa sivun ensisijainen indeksoitavaksi haluttu versio sijaitsee.
 • Sivuston robots.txt tiedostossa kerrotaan hakukoneille, mitkä sivut sopii indeksoida ja mitä ei.
 • Sivujen hreflang-tagin tulee olla yhdenmukainen sivuston käyttämän kielen kanssa.

Sama sivu – monta osoitetta

Pahimmillaan yhdellä ja samalla sivulla on puoli tusinaa eri url-osoitetta:

 • salattuna ja ilman salausta (http ja https)
 • www-alulla ja ilman (www.lmsomeco.fi ja lmsomeco.fi)
 • lopussa olevan kauttaviivan kanssa ja ilman
 • tiedostopäätteellä ja ilman (sivu.html tai .php)

Hakukoneen mielestä nämä kaikki voivat olla eri sivuja, jolloin ne kilpailevat keskenään paikasta hakutuloksissa. Hakukonenäkyvyyden keskittämiseksi tulee huolehtia, että kaikki osoitteen eri variaatiot ohjaavat teknisesti samaan sivuun.

Edistyneempi hakukoneoptimointi

Kun perustason optimoinnilla on varmistettu, että hakukoneet löytävät sivut ja niiden sisällön, voidaan siirtyä edistyneeseen optimointiin. Se alkaa tyypillisesti avainsana-analyysin tekemisellä, jossa etsitään soveltuvimmat ja eniten käytetyt hakusanat, ja päättyy linkitysstrategiaan, jolla pyritään saamaan sivustolle mahdollisimman paljon hyvälaatuisia linkkejä suosituilta sivuilta. Näillä toimenpiteillä ei kuitenkaan saavuteta merkittävää hyötyä, mikäli tällä sivulla listatut perusteet eivät ole kunnossa. Muistathan, että hakukoneoptimointia kannattaa tehdä myös sosiaalisessa mediassa.

Me LM Somecolla tuemme asiakkaitamme hakukoneoptimoinnissa niin valmentamalla kuin ihan kädet savessakin, joten olehan yhteydessä mikäli kaipaat tukea sivustonne hakukoneoptimoinnin virittämisessä parhaaseen mahdolliseen sointiin!