LM Someco logo

Miksi somessa kannattaa olla #ajanhermolla?

20150804_131208

Ajankohtaisten ilmiöiden ja tapahtumien hermolla oleminen on sosiaalisen median sisällöntuotannon elinehto. Jotta brändi pystyy tarjoamaan kohderyhmilleen jatkuvasti laadukasta sisältöä, on pysyttävä kartalla siitä, mistä milloinkin puhutaan. On tunnistettava vallitsevat trendit, uusimmat sovellukset ja suosituimmat kanavat.

Ajan hermolla pysyminen selkeyttää sisällöntuotannon suunnittelua, tehostaa kohderyhmien tavoittamista ja auttaa ajatusjohtajan asemaan pääsemisessä.

Sesongit selkeyttävät sisällöntuotannon suunnittelua

Yritysten sisällöntuotannosta saattaa usein tulla sekavaa, mikäli vastuuta ideoinnista ja julkaisuista ei ole jaettu selkeästi. Ei olla ihan varmoja, kuka julkaisee ja mitä. Sesonkien ja ajankohtaisten tapahtumien huomioiminen ja listaaminen auttavat tässä. Esimerkiksi koulun alku, Halloween ja joulu ovat asioita, joista voidaan lähteä liikenteeseen sisällöntuotannollisen blokin iskiessä. Tässä tulee kuitenkin pitää mielessä, että yritys ei voi turhan sinisilmäisesti luottaa siihen, että sisällöt menestyvät vain sesongin suosion turvin.

Kohta starttaava joulu on tästä ilmiöstä hyvä esimerkki. Jouluaikaan sosiaalisen median kanavat ovat pullollaan erilaisia joulukalenterikampanjoita, tarjousvinkkejä ja muuta vastaavaa. Yritysten pitäisikin miettiä tarkasti kuinka erottua kohta jylläävästä punakultaisesta sisältömassasta. Pelkkä arvonta ei riitä, vaan tulee pohtia, mitä sellaista tarjottavaa joulun ohella olisi, joka todella hyödyttäisi ja kiinnostaisi asiakkaitasi. Ja ennen kaikkea olisi linjassa yrityksen pidempiaikaisten tavoitteiden kanssa.

Kohderyhmiä tavoitetaan tehokkaasti aihetunnisteiden avulla

Olemassa olevien ja potentiaalisten kohderyhmien tavoittaminen on yksi sosiaalisen median markkinoinnin tärkeimpiä tavoitteita. Näiden yleisöjen tavoittelu saattaa usein olla hankalaa, sillä he ovat soluttautuneet ympäri internetin sokkeloisia sopukoita. Yksi tapa, jolla voidaan tavoittaa yhdellä kertaa tietynlainen kohdeyleisö, on olemassa olevaan keskusteluun liittyminen.

Mikäli kohderyhmääsi kuuluu esimerkiksi politiikasta kiinnostunut urbaani nuori, on hyvin todennäköistä, että julkaisemalla Twitterissä viime keväänä aihetunnisteella #vaalit2015 olisi saanut viestinsä kyseisen kohderyhmän silmien alle. Mikäli tiedät, että kohderyhmäsi osallistuu tiettyyn tapahtumaan tai keskustelee tietystä teemasta, mikset hyödyntäisi tätä mahdollisuutta ja räätälöisi omia sisältöjäsi palvelemaan tätä jo valmiiksi aktiivista yleisöä?

Ajankohtaisten teemojen avulla ajatusjohtajaksi

Ajan tasalla pysyminen vaatii sosiaalisen median seuraamista ja monitorointia, mikä taas vaatii aikaa ja resursseja. Vaivannäkö kuitenkin palkitaan, sillä ensimmäiset tahot, jotka jonkin teeman ympärillä vakuuttavasti keskustelevat , ovat niitä, jotka saavat äänensä parhaiten kuuluviin. Sosiaalisessa mediassa on huomattavasti helpompi kierrättää sisältöjä kuin luoda omia, ja nopeasti tuotetut sisällöt ovat erityisen alttiita retwiittauksille. Se kuka ensimmäisenä asiasta keskustelee, saa varmasti laajimmin viestinsä eteenpäin.

Kommentoimalla polttavan ajankohtaisia kysymyksiä omalla äänensävyllä ja varmuudella, voi näkyvyyden lisäksi jopa saavuttaa ajatusjohtajan aseman. Yksittäisillä kommenteilla ja sisällöillä tämä ei valitettavasti onnistu, vaan se vaatii pitkäjänteistä työtä. Erityinen huomio tässä on siinä, että yritys tai brändi pysyy jatkuvasti ajankohtaisena ja uudistuvana. Tässä kohtaa some-seurannalla on merkittävä rooli. Onneksi seurannasta ei tarvitse selviytyä yksin. Olemassa on runsaasti erilaisia työkaluja, jotka auttavat tässä monitoroinnissa. Twitterissä hyödyllisiä työkaluja ovat muun muassa TweetDeck ja Toni Nummelan ylläpitämä Suomi-Twitter-verkkosivu.

Loppuun pieni varoituksen sana

Ennen kuin hypätään suoraan trendikkäiden aihetunnisteiden suohon, on hyvä muistaa pieni varoituksen sana. Yrityksen tai brändin ei tule sokeasti tarttua suosittuihin aiheisiin, jollei niihin todella ole jotain oleellista sanottavaa. Kaiken brändin tuottaman sisällön tulee ajaa yrityksen tavoitteita ja olla linjassa sen kanssa, mitä halutaan saavuttaa ja sanoa. Lisäksi sisältöjen on tuotava lisäarvoa käytävälle keskustelulle ja siihen osallistujille.

20150804_131520Viime kesänä sosiaalisessa mediassa kohahdutti tapahtuma, jossa nuori insinööriopiskelija oli saanut työpaikkatiedusteluunsa vastaukseksi, että kyseisessä firmassa on yleensä palkattu miehiä näihin hommiin. Opiskelija jakoi tarinansa sosiaalisessa mediassa, ja tästä muodostui #vaikkaolennainen-aihetunnisteella kulkeva tasa-arvokohu. Tässä tilanteessa esimerkiksi rekrytoimassa olevat firmat ja sellaiset yritykset, joilla sukupuolten välinen tasa-arvo on ollut näkyvä osa arvomaailmaa jo pidempään, olivat sisällöillään vahvoilla. Mikäli aiheeseen sen sijaan tarttuivat tahot, jotka eivät oikeastaan linkittyneet tähän kyseiseen teemaan, vaikutti aiheesta keskusteleminen vahvasti pelkältä huomionhakuisuudelta.

Kuten kaiken markkinoinnin, myös sosiaalisen median markkinoinnin peruspilarina on se, että yritys tietää omat tavoitteensa. Kun mietitään yrityksen sosiaalisen median toimintatapoja ja ohjeistuksia, voi olla hyvä esimerkiksi kirjata ylös, mitkä aiheet ja teemat ovat sellaisia, joista halutaan puhua ja joihin halutaan tarttua. Selkeillä toimintaohjeilla ja strategisilla linjauksilla päästään sosiaalisen median markkinoinnissa ja sisällöntuotannossa jo hyvin pitkälle.

Uusimmat blogikirjoitukset aiheesta