LM Someco logo

Mikä ei ole sosiaalisen median strategia?

somecoSosiaalisen median strategiaksi tunnutaan sanottavan monenlaisia viritelmiä. Laajimmillaan sosiaalisen median strategiaksi kutsutaan kymmenien sivujen mittaista strategiapaperia ja suppeimmillaan strategiana pidetään yhden markkinointiviestinnän tiimiläisen päästä löytyvää ajatusta siitä, miten somekanavia yrityksessä hyödynnetään. Tavoitteiden asetanta, relevanttien mittareiden määrittely, sisällöntuotannon suunnitelmallinen prosessi – itse sisällöistä ja niiden roolituksista puhumattakaan – tuntuu yhä monella yrityksellä olevan hukassa.

Mikä siis oikein on sosiaalisen median strategia, ja mikä ei sitä ole?

 

 

 

 

Kanavasuunnitelma ei ole sosiaalisen median strategia

“Facebookissa tehdään julkaisuja mahdollisimman usein, vähintään neljä kertaa viikossa, Twitterissä aina kun on sanottavaa ja Instagramissa silloin, kun on käytettävissä sopiva kuva ja video. YouTubeen nostetaan videot, Slideshareen ehkä jotain esityksiä ja LinkedInissä toivotaan ihmisten linkittävän henkilöprofiilinsa yritystiliin.”

Tältä saattaa kuulostaa yrityksen kanavasuunnitelma, eli määrittely siitä, miten sosiaalisen median kanavia käytetään. Tässä ei vielä kuitenkaan ole määritelty sosiaalisen median strategiaa.

Kanavasuunnitelma ottaa kantaa kanavien rooleihin ja niiden tarkoituksenmukaiseen käyttöön. Usein se ottaa kantaa myös kyseisissä kanavissa toteutettavien markkinointitoimenpiteiden, kuten orgaanisten ja mainostettujen julkaisujen tavoitteisiin, sekä keinoihin mitata näiden tavoitteiden saavuttamista.

Se, mikä tästä yhtälöstä jää uupumaan on organisaation bisnestavoitteita tai missiota palvelevien sisältöjen strateginen suunnittelu.

Sisältöstrategian tulee ottaa kantaa sosiaaliseen mediaan

Onneksi yhä useampi yritys on laatinut sisältöstrategian, ja jopa luonut suunnitelmallisen sisällöntuotannon prosessin. Tietyin aikavälein toteutetaan tiettyjen tavoitteiden mukaista sisältöä, ja näin pyritään herättämään huomiota ja kiinnostusta yrityksen sidosryhmissä.

Korkeatasoinen sisältö ja sen aktiivinen tuottaminen eivät kuitenkaan riitä, jos sisältö ei tavoita optimaalisella tavalla kohderyhmäänsä. Tässä kohtaa toimiva sosiaalisen median strategia on kultaakin kalliimpi; siinä määritellään, miten juuri haluttu kohderyhmä saadaan kohtaamaan heille suunnattu sisältö. On harmillista, jos laadukas sisältö hukkuu verkon syövereihin eikä tavoita potentiaalista yleisöään.

Sosiaalisen median strategia kattaa sisällöt ja kanavat

Onnistuakseen sosiaalisen median sisältömarkkinoinnissa tulee strategisessa suunnittelussa huomioida sisältöjen ja kanavien yhteispeli. Kun olet suunnitellut kanavien käyttöä ja määritellyt tavoitteet, joihin pyrit, täytyy sinun soveltaa vielä sisältösi kohtaamaan kanavasi. Kaikkea ei kannata sellaisenaan jakaa joka paikkaan, mutta lähes kaikki sisällöt kannattaa monistaa ja räätälöidä eri kanaviin kyseisille kanaville tarkoituksenmukaisella tavalla. Kun suunnitelmassasi sekä verkkosivujen että sosiaalisen median kanaviin julkaistu sisältö pelaavat yhteispeliä, luovat sisältöpolkuja ja ohjaavat kohderyhmääsi tekemään toivottuja toimia verkossa, alkaa strategiasi olla jo pitkällä.

Mitä muuta kuuluu hyvään sosiaalisen median strategiaan? Tärkeintä on ensin määrittää tavoitteet ja sitten pitää huoli niiden täytäntöönpanosta tavoiteaikataulussa. Jos luodaan aivan liian vaikeasti toteutettavia tavoitteita eikä niitä määriteltäessä huomioida esimerkiksi budjettia tai henkilöresursseja totuudenmukaisesti, voi strategiatiedoston vaikka samantien unohtaa. Strategia on siis epäonnistunut, jos se ei ole realistinen ja sen toteutumiseen vaadittavia toimenpiteitä ei pystytä toteuttamaan.

Strategiaprosessi itsessään on suuritöinen, mutta parhaimmillaan erittäin antoisa prosessi, jonka aikana syntyy usein myös sellaista näkemystä, jota kannattaa hyödyntää laajemminkin markkinoinnin tai viestinnän tekemisessä.

Uusimmat blogikirjoitukset aiheesta