LM Someco logo
Google_Search_Console

Mikä on Google Search Console ja miten sitä voidaan hyödyntää Google-näkyvyydessä?

Google-näkyvyyden kasvattaminen on tärkeää yrityksen tai organisaation digitaalisen jalanjäljen kannalta. Yksi työkalu, jonka avulla näkyvyyttä Googlessa voi parantaa, on Google Search Console. Tässä blogiartikkelissa opit, miten voisit hyödyntää Google Search Consolea.

Google Search Console työkaluna

Google Search Console on ilmainen verkkotyökalu, jonka avulla verkkosivustojen omistajat, kehittäjät ja markkinoijat voivat seurata ja parantaa sivustonsa näkyvyyttä hakukoneissa. Työkalulla voidaan hallita hakukoneoptimointia (Search Engine Optimization, SEO) ja sekä tarkastella Google-mainonnan (Search Engine Marketing, SEM) toimivuutta. Se antaa mahdollisuuden tarkastella Googlessa käytettyjä hakutermejä, joiden avulla käyttäjät päätyvät verkkosivustolle ja hyödyntää tätä tietoa näkyvyyden parantamiseksi.

Ensimmäinen askel Google Search Consolen käytössä on sivuston rekisteröinti työkaluun. Tämän jälkeen voidaan seurata sivuston näkyvyyttä ja sijoitusta hakutuloksissa, hakutermien määrää, klikkausten määrää ja paljon muuta. Työkalu tarjoaa laajasti myös tietoa mahdollisista verkkosivuston virheistä, jotka voivat vaikuttaa sivuston näkyvyyteen hakutuloksissa. Sivuston kehittäjän kannattaakin pureutua tarkemmin täältä saatavaan sivukohtaiseen tietoon.

Google Search Console on siis kehittäjälle oiva apuri havainnollistamaan sekä paikallistamaan sivuston virheitä ja niitä voi tarvittaessa lähteä korjaamaan käyttökokemuksen parantamiseksi.

Google-näkyvyyden nykytilan parantaminen

Google Search Console tarjoaa myös erittäin hyödyllisiä tietoja sivuston sisällöstä, kuten avainsanoista, jotka auttavat parantamaan sivuston hakukonenäkyvyyttä. Markkinoija pystyy helposti seuraamaan näkyvyyden nykytilannetta ja tekemään toimenpiteitä sen parantamiseksi joko hakukoneoptimoinnin tai maksetun mainonnan keinoin. Sivustolle on suositeltavaa tuottaa käyttäjälähtöistä sisältöä tärkeimpiä avainsanoja käyttäen, myös kuvasisällöissä, sekä panostaa helppolukuiseen tekstiin. Google arvostaa käyttäjäkokemusta varsin pitkälle ja helposti silmäiltävä ja hyvin jäsennelty teksti ovat tavoittelemisen arvoisia. Hakusanamainonnan näkökulmasta hyvä sisältö myös parantaa laatupisteitä, kun mainostettavia avainsanoja on käytetty sujuvasti sisällössä.

Työkalulla voi myös tarkastella sivuston linkkivirtaa, eli miten muut verkkosivustot linkittävät sivustolle. Linkit ovat yksi tärkeimmistä tekijöistä, jotka vaikuttavat verkkosivuston sisällön hakukonenäkyvyyteen. Erityisesti takaisinlinkitykset (backlink) parantavat sivuston löydettävyyttä hakukoneessa. Linkitykset jakautuvat kolmeen kategoriaan; sisäiset linkitykset, ulkoiset linkitykset ja backlinkitykset. Sisäisillä linkityksillä käyttäjää ohjataan haluttujen sisältöjen pariin sivuston sisällä ja niitä kannattaa hyödyntää jokaisella sivulla. Ulkoisilla linkityksillä tarkoitetaan sivuston ulkopuolelle ohjaavia linkkejä, joita voivat olla esimerkiksi erilaisiin tutkimuksiin tai muihin auktoriteetin omaaville sivustoille ohjaavia. Backlinkit eli linkitykset muilta sivustoilta ovat halutuimpia ja Google luottaa muiden laadukkaaseen arvioon sivustostasi enemmän kuin omaansa. Onkin hyvä varmistaa, että sivustolle linkitetään esimerkiksi tärkeimpien sidosryhmien sivuilta, sosiaalisen median kanavia unohtamatta.

Googlen eri työkalujen linkitys

Google Search Console kannattaa linkittää myös analytiikkatyökalu Google Analyticsin sekä mainonnan ostamisen työkalun Google Adsin kanssa. Mainonnan tehokkuutta voi verrata orgaaniseen löydettävyyteen erillisen raportin ansiosta ja tarvittaessa panostaa heikommin orgaanisesti sijoittuneita avainsanojen löydettävyyttä mainonnan keinoin. Työkalu mahdollistaa siis tehokkaamman yhteistyön ja synergiahyödyt hakukoneoptimoinnin ja -markkinoinnin välillä! Markkinointitoimenpiteiden tehokkuutta voidaan mitata ja seurata myös kanavakohtaisesti Looker Studioon luotavien dashboardien avulla. Dashboardit toimivat dataan pohjautuvan markkinoinnin tukena ja mahdollistavat kokonaiskuvan tarkastelun halutulla aikajänteellä. Reaaliaikaisen datan avulla voidaan tehdä liiketoimintaa edistäviä toimenpiteitä mm. sisältömarkkinoinnin keinoin.

Tahdotko oppia lisää hakukoneoptimoinnista? Ilmoittaudu mukaan Google-näkyvyyden ja -optimoinnin koulutukseen!

Uusimmat blogikirjoitukset aiheesta