LM Someco logo

Markkinoinnissa ei voi menestyä, jos osaaminen ei kehity

Markkinoinnin ja viestinnän muutoksen vauhti kiihtyy. Osaaminen pirstaloituu ja kokonaisuuksien hallitsemisesta tulee yhä vaikeampaa. Jotta yritykset voivat menestyä, luoda brändiä ja kysyntää tuotteilleen, tarvitaan yhä monipuolisempaa osaamista. Samanaikaisesti kaikissa johto- ja asiantuntijatehtävissä työnkuva viestinnällistyy, eli meiltä kaikilta odotetaan yhä enemmän panostuksia yrityksen viestin sanansaattajina. Markkinoinnin ja viestinnän kehittäminen on jatkuvaa uuden kurssin hakemista osaamiselle.

M&M:n toimituspäällikkö Kati Haapakoski kirjoitti osuvasti markkinointiosaamisen nopeasta kehityksestä artikkelissaan “Musti & Mirri, Kotipizza, Finlayson ja Broman Group ovat onnistuneet – ja muutkin voivat“. Haapakoski kirjoittaa, miten toimitusjohtajat hyvin todennäköisesti kyllä tietävät, että vahva ja luotettava brändi on yksi yritysten tärkeimmistä pääomista ja että onnistunut brändinrakennus kasvattaa myyntiä. Jatkuva puhe suomalaisten yritysten markkinointipanostusten puutteesta sai artikkelissa hyvän uuden kulman. Ongelmana Haapakoski piti etenkin markkinoinnin osaamisen puutetta. Markkinoinnin muuttuessa yhä monimutkaisemmaksi ja monikanavaisemmaksi osaamisen ylläpito ja uudistaminen on arjen kiireessä yhä vaikeampaa.

Olen tilanteesta täysin samaa mieltä Haapakosken kanssa. Omassa työarjessa huomaan niin oman kuin tiimin osaamisen kehittämiseen panostamisen merkityksen kasvavan jatkuvasti. Itse katson maailmaa vahvasti sisältöstrategian ja kanavaymmärryksen kautta. Koen, että omalla erikoistumisalueellani tapahtuu ihan valtavan nopeaa, toisaalta huikean kiinnostavaa kehitystä. Ongelma arjessa on, että vuorokaudessa ja etenkin työpäivässä on rajattu määrä tunteja. Koko ajan pitää arvioida, josko tällä muutoksella on merkittävä vaikutus omaan tekemiseeni, vai voinko viitata sille kintaalla.

Panostus osaamisen kehittämiseen ratkaisee

Ei riitä, että kehittää omaa osaamistaan päivästä toiseen. Samalla osaamista tulisi jakaa kollegoiden kanssa ja tukea organisaation yhteisen osaamispääoman kasvamista. Työni luonteen takia minun on hyvinkin perusteltua käyttää varsin paljonkin aikaa kehityksen seuraamiseen. Mutta millainen onkaan tilanne silloin, jos yrityksessä työskentelee vain yksi tai kaksi markkinoinnin ja viestinnän ammattilaista, ja heidän vastuullaan on koko markkinointiviestinnän kehittäminen? Kehitettäviä osa-alueita on monta. Tällöin on pakko yrittää ymmärtää kokonaisuutta, käyttää osaavia kumppaneita apuna ja miettiä, millaisiin asioihin ja millaiseen osaamiseen meidän kannattaa itse panostaa. Millaiset sisällöt ovat meille tärkeimpiä ja mitkä kanavat taas ovat sekä tavoitteenmukaisia että kustannustehokkaita yleisöjemme tavoittamisessa? Missä osa-alueissa aikamme riittää kehityksen seuraamiseen, missä asioissa tarvitsemme kumppania? Miten ylläpidämme osaamista, ja mitkä asiat taas voimme ulkoistaa?

Koulutukseen panostamalla markkinointi- ja viestintäosaamisen tasoa kasvatetaan ja osaamisen lippua pidetään korkealla. Kun osaaminen kasvaa, suomalaiset menestyvät yhä paremmin.

Yksi menestyvän organisaation peruspilareista on halu ja kyky uudistua jatkuvasti. Työelämästä on tullut nopeatempoista, toki erittäin kiinnostavaa, mutta toisaalta arjessa vaikeasti hallittavaa. Osaamisen kehitystä ja kouluttautumista tulee priorisoida, siihen täytyy varata aikaa ja siihen panostusta tulee arvostaa.

Meidän missiomme on auttaa yrityksiä kehittymään mediana. Me emme pyri tekemään asioita asiakkaamme puolesta, vaan autamme kehittymään, oppimaan ja tekemään asioita yhä paremmin. Uskomme, että muuttuvassa maailmassa voimme tällöin parhaalla mahdollisella tavalla tukea asiakkaidemme menestystä.

Olemme kuunnelleet asiakkaidemme osaamistarpeita herkällä korvalla ja uudistaneet koulutustarjontamme. Ensi syksynä käyntiin lähtee kokonaan uudistettu Sisältömarkkinoinnin koulutusohjelma sekä Julkishallinnolle räätälöity digiviestijän koulutusohjelma. Päätimme myös järjestää suositun, Sisältöstrategia haltuun -koulutusohjelman ensimmäistä kertaa webinaarisarjana. Jos huomaat, että koulutustarjoomastamme puuttuu jotain sinulle tärkeää, kerrothan siitä meille!

Uusimmat blogikirjoitukset aiheesta