LM Someco logo

Entä jos blogiasi voisi lukemisen lisäksi myös kuunnella? Tekoäly auttaa!

Audiosisältöjen kulutus on ollut viime vuosina valtavassa nosteessa. Ehkäpä tutustut tähänkin tekstiin parhaillaan kuuntelemalla etkä lukemalla. Ääniformaatti vastaa modernin elämäntyylimme vaatimuksiin, jossa moniajo ja jatkuva informaation virta ovat arkipäivää. Äänimuotoista sisältöä on mahdollista kuluttaa esimerkiksi ajaessa, lenkkeillessä tai jopa töitä tehdessä.

Tekoälyn ansiosta ääniblogien luominen on nyt helpompaa kuin koskaan. Tässä (ääni)blogissa tutustumme siihen, kuinka tekoäly auttaa tuottamaan ääniblogeja tehokkaasti ja joustavasti, tarjoten uuden tavan sekä myös kanavan sisällön jakamiseen ja kuluttamiseen.

Miksi ääniblogi?

Ääniblogien käyttö kasvaa rinnakkain podcastien ja äänikirjojen kanssa. Äänen käyttö tarjoaa uudenlaisen tavan jakaa ajatuksia, tietoa ja tarinoita. Ääniformaatti mahdollistaa sisällön nauttimisen muiden toimien ohessa esimerkiksi auton ratissa, kuntoillessa tai töiden ohella.

Äänen käyttö on erinomainen tapa tavoittaa yleisö, joka arvostaa joustavuutta ja monipuolisuutta mediakulutuksessaan.

Ääniblogit parantavat sisällön saavutettavuutta ja kulutettavuutta etenkin niille, joilla tavat kuluttaa puhepohjaista sisältöä löytyvät jo.

Kun blogin viesti ja sisältö on kertaalleen mietitty, yleisön kasvattaminen tarjoamalla saman viestin luettavan muodon lisäksi ääniformaatissa houkuttelee monia. Vaan kuinka ääniblogin tuotannon saisi myös tehokkaaksi? Tässä tulevat apuun uudet tekoälypohjaiset sovellukset.

Jo suunnitteluvaiheessa on hyvä huomioida, mikäli blogista tullaan toteuttamaan ääniversio. Kaikki erityyppiset blogit eivät myöskään suoraan sovellu äänimuodossa kulutettavaksi. Mikäli blogi nojaa vahvasti visuaaliseen ilmaisuun, jos blogi esimerkiksi käsittelee kuvaa tai sisällön tukena on havainnollistavia graafeja tai kaavioita, viestin välittäminen pelkän puheen voimin voi olla vaikeaa tai peräti mahdotonta. 

Miksi tekoäly?

Ääniblogit eivät ole uusi asia, mutta viimeaikainen kehitys tekoälyn saralla on tehnyt ääniblogien tuotannosta kustannustehokkaampaa kuin jos tuotanto tehtäisiin perinteisesti ihmisen puhetta nauhoittamalla. Puheen tallennus ja editointi vaatii erikoistunutta kalustoa, ohjelmistoja ja osaamista. Tekoälyä käytettäessä tekstimuotoiseksi tuotettu blogi riittää pohjaksi joko sellaisenaan tai pienellä editoinnilla.

Tekoälyn avulla on mahdollista tuottaa äänimalli, jonka avulla tekoäly saadaan puhumaan eri äänillä ja tyyleillä – esimerkiksi blogin kirjoittajan omalla äänellä. Lisäksi tekoäly osaa haluttaessa kääntää ja puhua tekstin vieraalla kielellä. Käännökset toimivat hämmästyttävän hyvin ja on huikea fiilis kuulla itsensä puhumassa sujuvasti vierasta kieltä, jota ei oikeasti osaa ollenkaan.

Ääniblogin tuotanto tekoälyavusteisesti – näin se tapahtuu

1. Tekstin muotoilu jo suunnittelu- ja kirjoitusvaiheessa

Mieti, miten kirjallinen sisältösi parhaiten muuntuu audiomuotoon. Käytä puhuttua kieltä mukailevaa, sujuvaa ja helppotajuista tekstiä. Pitkät lauseet ja monimutkaiset rakenteet ovat kuunneltuina(kin) raskaita. Kannattaa säätää lauseiden pituutta ja rytmiä niin, että ne ovat helposti seurattavia kuunneltaessa.

Jotta tekoäly pystyy tulkkaamaan tekstisi sujuvasti, on tärkeää muokata hankalasti lausuttavia sanoja. Esimerkiksi lyhenteet ja erikoistermit tulee kirjoittaa niiden ääntämystä vastaavaksi, kuten ”X:n” muotoon ”Äxän”. Hankalia kohtia ovat lisäksi suluissa olevat sisällöt, lainaukset, ajatusviivat, lyhenteet ja listaukset, jotka kannattaa muuttaa helpommin ääneen luettavaksi.

Hyvä esivalmistelu auttaa välttämään yleisiä lausuntaongelmia, parantaa lopputuotteen laatua ja vähentää korjauskierroksia varsinaisen äänitiedoston tekemisessä. Voi olla hyvä testata tekstiä lukemalla se ääneen ennen seuraavaan vaiheeseen siirtymistä.

2. Tekoälytyökalun valinta

Valitse tekoäly, joka vastaa parhaiten tavoitteitasi esimerkiksi äänen sävyn, nopeuden, palvelun laadun ja hinnan osalta. Esimerkiksi ElevenLabs on oiva puheälytyökalu, joka tarjoaa joukon ominaisuuksia luomaan korkealaatuista äänisisältöä. Muita vaihtoehtoja ovat esimerkiksi Murf AI ja Synthesys. Työkalut eroavat toisistaan mm. käyttökokemuksen ja hinnoittelun osalta. Joissain tekoälytyökaluissa saattaa lisäksi olla valmiita integraatiomahdollisuuksia verkkosivuille tai julkaisualustoihin, mikä saattaa helpottaa tuotantoprosessia pitkällä aikavälillä.

3. Ääninäytteen luominen

Jotta ääniblogi olisi miellyttävää kuunneltavaa, on hyvä panostaa tekoälypuhujaan, koska se määrittää miltä kokemus kuunneltaessa tuntuu. Jos käytössä olevassa tekoälysovelluksessa ei ole suomenkielistä puhujaa tarjolla, voi puhujan luoda itse hyvin kohtuullisella vaivalla.

Tähän tarvitset korkealaatuisen ääninäytteen haluamallasi äänenvärillä ja puhuttuna sellaisella rytmillä, minkä ajattelet palvelevan sisältöä parhaiten. Tallennettu ääninäyte syötetään valittuun tekoälyalustaan, kuten Elevenlabsille, jossa näytteen tulisi olla noin viisi minuuttia pitkä. Ääninäytteen tekninen laatu on myös tärkeä, joten varmista, että äänitys on selkeä ja taustameluton, sekä äänenvoimakkuudeltaan ja väriltään optimoitu. Tässä voi käyttää ammattilaisen apua, tai kokeilla saatko omin voimin riittävän hyvän tallenteen aikaiseksi.

4. Tekstin syöttö ja äänituotanto

Syötä valmiiksi editoitu teksti tekoälytyökaluun, joka tuottaa puheen valitsemallasi puhujalla. Tekoälyn kehittyneet algoritmit pystyvät luomaan luonnollisen kuuloista puhetta, joka jäljittelee inhimillistä intonaatiota ja rytmiä.

Myös kieliversiot syntyvät saman puhujan voimin. Tosin, jos ääninäyte on tallennettu vain suomen kielellä, on muissa kielissä suomalaisille tyypillinen murre – jos nyt ei ihan rallienglantia, niin silti tunnistettava suomalainen sävy. Tähän ratkaisuna on tehdä ääninäyte eri kielillä.

5. Editointi ja yhdistäminen

Tekoälyn tekemä tuotos vaatii usein jälkituotantona editointia audiosovelluksessa, kuten Adobe Auditionissa. Esimerkiksi pieniä ääntämysvirheitä voi joskus joutua korjaamaan tai saatat joutua yhdistämään useampia äänitiedostoja.

Jos teksti sisältää paljon vieraskielisiä sanoja suomenkielisessä tekstissä, saattaa tekoälysovellus mennä tästä sekaisin ja vaihtaa välillä kielioletusta, jolloin lopputulos on oudonkuuloinen. Tämän voi usein korjata merkitsemällä vieraskieliset osuudet syötettävään tekstiin foneettisina merkintöinä. Lisäksi voi olla tarve tehdä muita pieniä säätöjä ja korjauksia, jotta lopputulos kuulostaa yhtenäiseltä.

6. Lopputuote

Lisää alkuun ja loppuun tunnusmusiikki tai -äänet, joiden avulla blogisi jättää selkeän muistijäljen ja on helppo tunnistaa. Tämä luo ammattimaisen vaikutelman ja auttaa rakentamaan helposti tunnistettavaa omaa ääniblogisarjaa, omalle brändillesi.

Sulje lopuksi silmäsi ja kuuntele lopputulos vielä kerran.

7. Jakelu

Viimeinen vaihe on jakelualustan valinta. Tässä vaihtoehtojen kirjo on suuri ja kannattaa käyttää hieman aikaa omaa sisältöä tukevan kokonaisuuden valintaan, sillä erilaiset kohderyhmät käyttävät eri alustoja ja varmasti myös eri tavoin. Jos tavoitteena on vakiintunut asiakaskunta työpöydän ääressä, voi audiotiedoston lisääminen omalle sivustolle olla riittävä ratkaisu, mutta moni on kiinnostunut ammatillisesta kehittymisestä myös vapaa-aikana, jolloin vakiintuneet podcast-alustat voivat olla parempi tapa jakaa blogiartikkelin ääniversiot. Tämäkin sisällönjakotapa vaatii yleisönsä, joten muista markkinoida uutta sisältöä ahkerasti, sillä vaikka tuotanto helpottuu, ei sisällöllä ole arvoa ilman kuulijoita.

Me LM Somecolla lähdimme itse testaamaan blogien lukemista tekoälyllä ääneen artikkelin kirjoittajan ääntä mukaillen. Voit kuunnella meidän ääniblogejamme nyt Spotifyssa ja Apple Podcastissa. Löydät myös blogiartikkelin verkkosivulta kyseisen ääniblogiversion. Käy siis vaikka heti kuuntelemassa, miten tekoäly lukee Patrikin ääntä mukaillen tämän artikkelin ääneen.

Ääniblogi kehittyvänä markkinoinnin ja viestinnän kanavana

Kuten uusien asioiden kanssa yleensä, kannattaa ääniblogienkin kohdalla muistaa, että tekeminen tekoälyavusteisesti on jatkuva oppimisprosessi. Seuraa dataa ja palautetta, mitä ääniblogeista saat. Luetaanko perinteisiä blogitekstejä edelleen yhtä paljon vai siirtyykö kiinnostus selvästi kohti äänisisältöjä? Onko jatkossa järkevää panostaa äänisisältöihin myös muussa viestinnässä?

Saamasi palautteen ja kuuntelijatilastojen perusteella voit oppia ja parantaa ääniviestintääsi.

Tämä ääniblogi on tuotettu tekoälyä hyödyntäen. Seuraa blogiamme, niin kuulet jatkossakin uutisia tekoälyn hyödyntämisestä markkinointiviestinnässä.

Uusimmat blogikirjoitukset aiheesta