LM Someco logo

Mainonnan läpinäkyvyys paranee LinkedInissä: LinkedIn Ad Library

Sosiaalisen median kanavat ovat viime vuosien aikana ottaneet paljon edistysaskelia mainonnan läpinäkyvyyden kehittämisessä. Metalla on jo vuodesta 2018 lähtien ollut olemassa Ad Library, eli avoin tietokanta, josta voi hakea tietoa maksullisesta mainonnasta. Nyt LinkedIn on julkaissut vastaavan Ad Library -työkalun.

Meta lähti kehittämään mainonnan läpinäkyvyyttä kasvattavaa kirjastoa vuonna 2018Metan Ad Library onkin nykyään jo todella kattava kirjasto, jossa voi tutustua kaikkeen parhaillaan käynnissä olevaan mainontaan Metan alustoilla sekä kaikkeen poliittiseen ja yhteiskunnalliseksi mainonnaksi luokiteltuun mainontaan viimeiseltä seitsemältä vuodelta.

LinkedIn on nyt julkaissut oman mainoskirjastonsa osana panostuksiaan noudattaa EU:n digipalvelusäädöstä (engl. The EU Digital Services Act, DSA), joka pyrkii parantamaan sekä turvallisuutta että vastuullisuutta esimerkiksi juurikin edellyttämällä sosiaalisen median kanavilta aiempaa parempaa mainonnan läpinäkyvyyttä. Mainonnan läpinäkyvyyshän tunnetusti heikentää esimerkiksi disinformaation ja manipuloinnin mahdollisuuksia.

LinnkedInin lakiasioista vastaava johtaja Patrick Corrigan kirjoitti hiljattain Welcoming the Digital Services Act -artikkelissaan LinkedInin toimenpiteistä mainonnan läpinäkyvyyden parantamiseksi. Hän toi artikkelissa tärkeänä esille myös mainontaa näkeville käyttäjille tarjolla olevan ”Why am I seeing this ad?” -toiminnon, joka auttaa käyttäjiä ymmärtämään mainonnan logiikkaa.

LinkedIn Ad Library käytännössä

LinkedIn Ad Library kokoaa siis yhteen kaiken LinkedInissä käynnissä olevan mainonnan. Mainontaa voi hakea mainostajan nimen mukaan, aihesanoilla, kohdemaan mukaan tai ajankohdan mukaan. Ad Librarysta löytyy mainoksen esikatselu, tieto mainoksen muodosta, mainostajan nimi, mainonnan maksajan nimi ja tieto siitä, onko mainontaa rajoitettu. Euroopan unionin alueella näytetyistä mainoksista on saatavilla myös tieto mainonnan näyttökerroista, mainonnan kohdennuksesta ja mainostuksen ajankohdasta.

LinkedIn Ad Librarysta löytyy kaikki mainokset, joita on esitetty 1. kesäkuuta 2023 jälkeen. Mainokset pysyvät näkyvillä Ad Libraryssa vuoden ajan sen jälkeen, kun mainos on saanut viimeisen näyttökertansa LinkedInissä. Mainos tulee yleensä mainoskirjastoon näkyville 24–48 tuntia mainoksen ensimmäisen näyttökerran jälkeen, ja myös mainontaan tehdyt muutokset näkyvät 24–48 tunnin viiveellä.

LinkedIn-mainonnan benchmarkkaus on aiempaa helpompaa

Sosiaalisen median käyttöä kehittäessä on hyvä benchmarkata tasaisin väliajoin niin kilpailijoiden kuin muiden vastaavien alan toimijoiden sisältöjä kanavissa, jotta meillä on käsitys niin kilpailutilanteesta kuin erottautumisen mahdollisuuksista. LinkedInin mainoskirjasto tarjoaa nyt mahdollisuuden benchmarkata mainontaa myös sellaisilta toimijoilta, joiden kohderyhmään emme itse kuulu, koska voimme perehtyä kaikkien toimijoiden mainontaan mainoskirjaston kautta. 

On hienoa, että mainonnan läpinäkyvyys paranee niin EU-sääntelyn kuin alustojen teknisen kehityksen kautta. Seuraamme LM Somecolla tarkasti kehistystä ja käymme näitä kehitysaskelia läpi etenkin #SomenHermolla-webinaareissa. Selvää on, että mainonnan läpinäkyvyys ei ainakaan jatkossa vähene.

Uusimmat blogikirjoitukset aiheesta