LM Someco logo

Euroopan unionin tekoälyasetuksen vaikutukset tekoälyn käyttöön markkinoinnissa ja viestinnässä

Tekoäly tarjoaa meille uskomattomia mahdollisuuksia innovaatioon, luovuuteen, tehokkuuteen ja jopa yhteiskunnan parantamiseen, mutta samalla se herättää myös syviä eettisiä huolia ja haasteita. Euroopan unioni onkin nyt ottanut merkittävän askeleen kohti vastuullisen tekoälyn kehittämistä ja käyttöönottoa hyväksymällä uuden tekoälyasetuksen. Miten tekoälyasetus vaikuttaa markkinoijien ja viestijöiden työhön? Lue lisää blogistamme.

Tekoäly on olennainen osa jokapäiväistä elämäämme niin monilla eri tavoilla, että emme välttämättä edes huomaa sen läsnäoloa. Törmäämme tekoälyyn muun muassa älylaitteissa, suositusjärjestelmissä niin verkkokaupassa kuin suoratoistopalveluissa, liikenteessä ja navigoinnissa. Tämän lisäksi tekoäly – ja uutta tuottava generatiivinen tekoäly – on jo vahvasti osa markkinointiviestintää.

Tekoälyn avulla voimme mullistaa terveydenhuollon, koulutuksen ja liiketoiminnankin, mutta samanaikaisesti meidän on kohdattava kysymykset yksityisyyden suojasta, läpinäkyvyydestä, oikeudenmukaisuudesta ja syrjimättömyydestä.

Kuten mikä tahansa uusi teknologia, myös tekoäly herättää meissä monia kysymyksiä ja huolia – syystäkin.

Kuinka voimme varmistaa, ettei tekoälyä käytetä väärin, se on oikeudenmukainen, sitä on turvallista ja mahdollisimman ekologista käyttää eikä se riko yksityisyydensuojaa?

Generatiivisen tekoälyn käytön laajentuessa on tärkeää pohtia myös sen eettisiä puolia eli sitä, miten voimme varmistaa, että se tosiaan toimii yksilön ja ihmiskunnan parhaaksi ihmisoikeuksia suojellen.

Euroopan unionin tekoälysäännöt: Mitä ja miksi?

Euroopan unionin juuri hyväksymä tekoälyasetus pyrkii vastaamaan juuri näihin kysymyksiin. Sen tavoitteena on edistää tekoälyn vastuullista käyttöä ja varmistaa, että teknologia kehittyy ihmiskeskeisellä ja eettisillä periaatteilla. Uusi tekoälyasetus onkin maailman ensimmäinen lainsäädäntö tekoälyteknologian sääntelemiseksi.

Tämän, myös generatiivista tekoälyä koskevan tekoälyasetuksen tarkoituksena on varmistaa, että kaikki Euroopan unionissa käytössä olevat järjestelmät ovat turvallisia, läpinäkyviä, jäljitettäviä, syrjimättömiä ja ekologisia.

Uudet säännöt asettavat velvoitteita niin tekoälyn kehittäjille kuin käyttäjillekin erilaisten riskitasojen mukaan.

Kolme erilaista riskitason kategoriaa

1. Tuomittavan riskin tekoälysovellukset kielletään EU:ssa kokonaan

Uusissa säännöissä kielletään tietyt kansalaisten oikeuksia uhkaavat tekoälysovellukset. Niitä ovat muun muassa arkaluonteisiin ominaisuuksiin perustuvat biometriset luokittelujärjestelmät ja kasvokuvien kohdentamaton haravointi internetistä tai valvontakamerakuvista kasvojentunnistustietokantojen luomiseksi.

Kouluissa ja työpaikoilla tekoälysovellukset, jotka tunnistavat tunteita, ovat kiellettyjä. Myös sosiaalinen pisteytys, ennakoiva poliisitoiminta (kun se perustuu yksinomaan henkilön profilointiin tai ominaisuuksien arviointiin) ja tekoäly, joka manipuloi ihmisen käyttäytymistä tai hyödyntää ihmisten haavoittuvuuksia, on kiellettyä.

2. Suuririskiset tekoälyjärjestelmät arvioidaan ennen markkinoille saattamista sekä niiden koko elinkaaren ajan

Suuririskisiä tekoälyjärjestelmiä ovat tekoälysovellukset, jotka voivat aiheuttaa merkittävää haittaa terveydelle, turvallisuudelle, perusoikeuksille, ympäristölle, demokratialle ja oikeusvaltion periaatteelle. Ne jaetaan kahteen kategoriaan:

a) Tekoälyjärjestelmät, joita käytetään tuotteissa, jotka kuuluvat Euroopan unionin tuoteturvallisuuslain-säädännön piiriin

Näihin luetaan esimerkiksi ilmailu, autot, lääkinnälliset laitteet ja tekoälyjärjestelmät, joilla voi pyrkiä vaikuttamaan äänestämiseen ja vaaleihin sekä ääniohjattavat lelut, jotka voivat rohkaista lapsia vaaralliseen toimintaan.

b) Euroopan unionin tietokantaan rekisteröitävät tekoälyjärjestelmät

Tekoälyn käyttöön liittyy suuria riskejä, kun kyseessä ovat kriittinen infrastruktuuri, koulu ja ammatillinen koulutus, työllisyys, keskeiset yksityiset ja julkiset palvelut (esimerkiksi. terveydenhuolto ja pankkitoiminta), tietyt lainvalvonta-, maahanmuutto- ja rajavalvontajärjestelmät sekä oikeudelliset ja demokraattiset prosessit (esimerkiksi vaaleihin vaikuttaminen). 

Järjestelmillä on arvioitava ja vähennettävä riskejä, ylläpidettävä käyttölokeja ja varmistettava ihmisen suorittama valvonta. Niiden on myös oltava läpinäkyviä ja täsmällisiä. Kansalaisilla on  oikeus tehdä tekoälyjärjestelmistä valituksia ja saada selvityksiä suuririskisiin tekoälyjärjestelmiin perustuvista päätöksistä, jotka vaikuttavat heidän oikeuksiinsa. 

3. Yleiskäyttöisten tekoälyjärjestelmien minimivaatimukset vaikuttavat myös markkinointiviestintään

Yleiskäyttöisiä tekoälyjärjestelmiä ovat ne tekoälymallit, joita kuka tahansa meistä voi itse käyttää. Näitä ovat siis tekoälyjärjestelmät, jotka luovat tai manipuloivat kuvaa, ääntä tai videosisältöä (deep-fake sisällöt).

Näiden tekoälyjärjestelmien ja niiden perustana olevien mallien on täytettävä tietyt avoimuusvaatimukset ja noudatettava EU:n tekijänoikeuslainsäädäntöä, kun malleja koulutetaan. Avoimuuden ja läpinäkyvyyden minimivaatimus on se, että käyttäjien täytyy voida olla tietoisia, milloin he ovat vuorovaikutuksessa tekoälyn kanssa.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että jos kuva-, ääni- tai videosisältö on keinotekoisesti tuotettu tai manipuloitu, tämä  on merkittävä selkeästi.

Kohti vastuullista tekoälyn käyttöä

Generatiivisella tekoälyllä on merkittävä vaikutus meihin yksilöinä, organisaatioina ja koko yhteiskuntana. EU:n tekoälyasetuksen avulla pyritään lisäämään ihmisten luottamusta tekoälyyn ja varmistamaan, että tekoälyn ehtona on teknologian ihmiskeskeisyys. Ihmisten on voitava käyttää sitä välineenä, jonka perimmäisenä tavoitteena on lisätä heidän hyvinvointiaan.

Tällainen lähestymistapa ei ainoastaan suojaa yksilöiden oikeuksia vaan myös vahvistaa luottamusta tekoälyteknologiaan, mikä on olennaisen tärkeää sen kestävälle kehitykselle ja hyväksynnälle yhteiskunnassa.

Vaikka lain voimaantulon jälkeen alkaakin vuoden siirtymäaika koskien yleiskäyttöisiä tekoälyjärjestelmiä, avoimuutta ja läpinäkyvyyttä kannattaa alkaa harjoittaa jo nyt.

Jos siis käytät viestinnässäsi tekoälyn avulla tuotettua ääntä, kuvia tai videota, ilmoita se selkeästi.

Tämä tekee viestinnästäsi muutenkin avoimempaa.

Lue lisää tekoälyn hyödyntämisestä markkinointiviestinnässä lataamalla sosiaalisen median trendikatsauksemme. Tervetuloa myös mukaan Tekoälyn hermolla-webinaarisarjaamme!

Tämän artikkelin kuvituksessa on käytetty tekoälytyökalu Adobe Fireflya.

Uusimmat blogikirjoitukset aiheesta