LM Someco logo

Erotu sosiaalisen median sisältöviidakossa

Elämme aikamme hektisimmässä sisältötulvassa, jossa brändien tulee taiteilla eri sosiaalisen median kanavien, sisältömuotojen ja tunnistettavuuden trapetseilla. Viime vuodet ovat näyttäneet, että viestien näkyvyys ja vaikuttavuus voivat kokea kolauksen sosiaalisessa mediassa jo pienestä: yhä useampi on huomannut esimerkiksi Instagramin algoritmimuutokset sekä maksetun mainonnan yhä kasvavan merkityksen tavoittavuudessaan ja sitouttavuudessaan. Eikä tämä varmasti tule helpottumaan.

Sosiaalisen median käyttäjä on joka minuutti, ellei jopa sekunti, valinnan edessä: ”käytänkö aikaani tämän sisällön parissa, antaako tämä minulle mitään?”

Miten siis varmistamme brändiemme viestien huomioarvon, tunnistettavuuden ja muistettavuuden?

Sisältökonseptoinnilla ryhtiä tekemiseen

Sisältökonseptilla tarkoitetaan tunnistettavaa, yhdenmukaista sisältöä, joka toistuu jossain määrin säännöllisesti sosiaalisen median kanavassa tai kanavissa samoilla ominaispiirteillä. Näitä ominaispiirteitä voivat olla esimerkiksi visuaaliset elementit tai tekstin tyylissä ja sisällössä esiintyvät yhteneväisyydet. Kaiken kattona on kuitenkin brändiä rakentava sisältö, jolle on määritelty yhdenmukaiset tavoitteet ja kohderyhmä.

Sisältökonseptoinnilla varmistetaan, että yrityksen tai organisaation strategiset pääteemat tai painopisteet näkyvät sosiaalisen median kanavissa systemaattisesti. Nämä teemat on määritelty tyypillisesti jo joko sisältö- tai sosiaalisen median strategiassa, ja ne pohjautuvat organisaation strategiaan ja liiketoiminnallisiin tavoitteisiin. Sisältökonseptointi on osa strategista suunnittelua, tavoitteisiin tähtäävää sosiaalisen median läsnäoloa. Miksi sisältökonseptointi sitten kannattaa ja miksi se on erityisen tärkeää vuonna 2023?
Sisältökonseptit ovat hyödyllisiä ainakin kolmesta eri näkökulmasta:

  • Vastaanottajalle ne luovat laatumielikuvaa, tunnistettavuutta ja ohjaavat brändin pariin.
  • Sisällön luojalle ne antavat eväitä strategian mukaiseen tekemiseen ja helpottavat esimerkiksi tuuraustilanteissa sekä vapauttavat resursseja tarvittaessa nopeaan reagointiin.
  • Brändille konseptit varmistavat strategisen ja tavoitteita tukevan sosiaalisen median sisällöntuotannon ja laadukkaan, yhdenmukaisena toistuvan brändin läpi mediakentän.

Koska kauhomme jatkuvasti kiihtyvän sisältötulvan kuohuissa, sisältökonseptin tulisi antaa sekä vastaanottajalle että sisällön tekijälle enemmän kuin se ottaa.

Kun vastaanottaja näkee jo sosiaalisen median julkaisun visuaalisista valinnoista, että kyse on brändin X konseptista Y, voi vastaanottaja todeta heti itselleen: ”hei tämä oli viimeksikin kiinnostava sisältö, joten katson tämänkin”. Tämä päänsisäinen toteamus on aina voitto brändille – olemme jääneet mieleen sisältötulvan tyrskyissä.

Huomioarvo oikeaan ämpäriin

Viime aikoina on puhuttu paljon aidosta sisällöstä ja sen toimivuudesta sosiaalisessa mediassa. Ja onkin totta, että aito, ei liian siloteltu sisältö vetoaa käyttäjiin. Ilmiö on näkynyt myös brändien sosiaalisessa mediassa esimerkiksi niin, että sisällöistä on jätetty tunnistettavat elementit pois suurempien reaktiomäärien toivossa. Emme kuitenkaan brändeinä voi tuudittautua sen varaan, että viestimme huomataan, vaikka emme ole tunnistettavia.

Sisällön tasapainottelu sosiaalisen median trendien ja brändinäköisyyden välillä voi olla ajoittain haastavaa. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö se olisi mahdollista. Voimme tuottaa aitoa, ihmisläheistä ja trendien mukaista sisältöä ja tuoda samalla hienovaraisia tunnistamisen keinoja osaksi sisältöä. Kun tunnistettavia elementtejä tuodaan sisältöihin säännöllisesti, tipahtaa viestien saama huomioarvo varmemmin oikeaan ämpäriin.

Ja jos brändimme ei erotu ja jää mieleen sisältöviidakosta, voidaan pohtia, mitä hyötyä sisältöjen suunnitteluun, tuotantoon ja mainontaan käyttämistämme resursseista oikeastaan edes on.

Lue trendikatsauksestamme lisää listaamistani keinoista – niin visuaalisista kuin sanallisista – miten voit erottautua eduksesi sosiaalisessa mediassa.

Sosiaalisen median trendikatsaus 2023

Olemme koonneet trendikatsauksen, jonka avulla voit tehdä alkavasta vuodesta entistäkin paremman sosiaalisen median läsnäolollesi.

Uusimmat blogikirjoitukset aiheesta