LM Someco logo

Algoritmi pois päältä? Sääntely muuttaa sosiaalista mediaa Euroopassa

Meillä tavallisilla sosiaalisen median käyttäjillä on jatkossa enemmän valtaa siihen, mitä näemme sosiaalisen median kanavien uutisvirroissa. Euroopan unionin digipalvelusäädös tekee suosittelualgoritmeista avoimempia ja takaa mahdollisuuden laittaa algoritmi uutisvirrassa pois päältä. Lisäksi mainonnan kohdentamista rajoitetaan, verkkomainonnasta tulee läpinäkyvämpää ja valitusmahdollisuudet paranevat. Lue tästä artikkelista, miten digipalvelusäädös tulee muuttamaan sosiaalisen median käyttöä.

Euroopan unionin digipalvelusäädös (Digital Services Act, DSA) tuo tavallisille sosiaalisen median käyttäjille paremmat keinot vaikuttaa omaan sosiaalisen median käyttöönsä. Sen avulla Euroopassa säännellään sosiaalisen median alustojen lisäksi markkinapaikkoja, sovelluskauppoja ja matka- ja majoitusalustoja. Tavoitteena on estää laitonta ja haitallista toimintaa verkossa sekä torjua disinformaation leviämistä. Digipalvelusäädöstä on sovellettu elokuun 2023 lopusta lähtien jo nimettyihin alustoihin, jotka tavoittavat yli 45 miljoonaa käyttäjää EU:ssa (10 prosenttia EU:n väestöstä) ja helmikuun 17. päivästä 2024 lähtien digipalvelusäädös on koskenut kaikkia verkkoalustoja. Sen säätämisessä on myös varauduttu siihen, että alustat eivät suosiolla ala noudattaa säädöksen vaatimuksia. Euroopan unioni uhkaa jättejä sakoilla ja mahdollisella toimintakiellolla, jos sääntöjä ei noudateta.

Algoritmi päälle vai pois?

Digipalvelusäädös velvoittaa suurimpia sosiaalisen median jättejä tarjoamaan vaihtoehdon selata uutisvirran uusimpia julkaisuja algoritmin suodattaman uutisvirran sijaan. Ja ei, alustat eivät myöskään saa jatkossa muuttaa tätä asetusta puolestasi, kuten ne aiemmin ovat kovin mielellään tehneet. Erittäin suuriin sosiaalisen median palveluihin tässä luetaan mm. Metan Facebook ja Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, Snapchat ja X.

Käytännössä LinkedIn on jo tehnyt mahdolliseksi seurata uutisvirtaa kronologisessa järjestyksessä. Tämä onnistuu mobiilisovelluksen etusivulla hakupalkin viereistä painiketta klikkaamalla, ja selainversiossakin voi valita Most relevant first tai Most recent first. Ensimmäisessä vaihtoehdossa algoritmi päättää relevanttiudesta ja jälkimmäisessä julkaisut ilmestyvät kronologisessa järjestyksessä.

Myös Instagramissa uutisvirran voi suodattaa joko Sinulle tai Seurataan -vaihtoehdoilla. Kun käyttäjä valitsee Seurataan -osion, hän näkee uusimmat julkaisut. Sinulle -listauksessa näkyy algoritmin poimimat sisällöt. Myös Facebook tarjoaa mahdollisuutta seurata viimeisimpiä julkaisuja omassa syötteessään, mutta tätä ei ole tuotu palvelun etusivulle, vaan vasemmasta sivupalkista tulee hakea kohta Syötteet ja sen alta voi valita All. Tällä suoralla linkillä pääset myös tarkastelemaan tätä näkymää omalta tililtäsi.

Mainonnan kohdentamisen rajoitukset

Käyttäjien profilointiin perustuvaan mainontaan on myös tehty digipalvelusäädöksessä rajoituksia. Esimerkiksi mainonnan kohdentaminen alaikäisille on nyt kielletty Euroopan unionin alueella, ja käyttäjien arkaluontoisten henkilötietojen käyttö mainonnan kohdentamisessa on kielletty. Käyttäjällä on jatkossa myös oikeus kieltää sisältösuositukset, jotka perustuvat hänestä tehtyyn profilointiin.

Käyttäjän valitusmahdollisuudet

Jatkossa kohdatessamme sisältöä, jonka epäillään olevan laitonta, siitä tulee voida ilmoittaa alustayritykselle eli sosiaalisen median alustalle. Tällaista laitonta sisältöä ovat esimerkiksi terrorismiin yllyttäminen, laiton vihapuhe, lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvä materiaali ja teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaukset. Palveluntarjoajien on tarjottava helposti käytettävä menettely ilmoitusten vastaanottamiselle ja käsittelylle. Mikäli näissä käsittelyissä tulee ongelmia, voi jatkossa ottaa yhteyttä valvovaan viranomaiseen, joita on Suomessa kolme: Traficom, kuluttaja-asiamies ja tietosuojavaltuutetun toimisto.

Mikäli yhteiskunnallisen tai poliittisen mainonnan tunnistettavuudessa ja avoimuudessa on puutteita, tästä voi ilmoittaa tietosuojavaltuutetun toimistoon. Jos taas esimerkiksi kaupallisten mainosten tunnistettavuudessa on puutteita, valvova viranomainen on kuluttaja-asiamies. Ja jos palveluntarjoaja ei tarjoa keinoa, jonka avulla voi tehdä ilmoituksen laittomasta sisällöstä, voit olla yhteydessä Traficomiin.

Yhteenvetona

On kiinnostavaa seurata, miten nopeasti säädöksen edellytyksiä aletaan eri alustoilla noudattaa. Esimerkiksi TikTok ei ole vielä reagoinut vaateeseen tarjota algoritmiin perustuvan syötteen sijaan kronologista uutisvirtaa. Tämä vaade on TikTokille kanavana iso ongelma, koska sen käyttö perustuu juuri erittäin koukuttavaan algoritmiin. Euroopan komissio onkin jo aloittanut tutkinnan TikTokin toimista digipalvelusäädöksen noudattamisessa.

Jäämme kiinnostuksella seuraamaan, millaisia toimenpiteitä eri alustat tekevät uuden säädöksen myötä. Käymme tuoreimpia havaintojamme läpi niin täällä blogissa kuin kuukausittain pidettävissä #SomenHermolla-webinaareissa.

Lähteet:

#SomenHermolla-webinaarisarjan avulla pysyt aina ajan tasalla uusista tuulista ja kanavien muutoksista.

Uusimmat blogikirjoitukset aiheesta