LM Someco logo

Älä kehitä työnantajabrändiä, kehitä työntekijäkokemusta

Työnantajabrändin rakentaminen ja kehittäminen ovat vihdoin puheenaiheena oikeasti pinnalla yrityselämässä – mahtavaa! Yhä useampi organisaatio haluaa olla se oman alansa huipputyönantaja, joka houkuttelee alan parhaita talentteja – työnantajabrändin viestintään halutaan käyttää yhä enemmän paukkuja. Ennen työnantajabrändin systemaattista ulkoista viestintää, katseet tulisi kuitenkin suunnata hetkeksi yrityksen sisälle: tarjoammeko nykyisille työntekijöillemme sellaisen työntekijäkokemuksen, jota alan talentit pitäisivät houkuttelevana ja muista positiivisesti erottuvana?

Ulospäin viestityn työnantajabrändin tulee olla aito ja totuudenmukainen – itsestäänselvyys. Mutta entä jos yrityksen nykyiset työntekijät eivät pidä yritystä hyvänä työnantajana, miten työnantajabrändin voi tällöin rakentaa totuudenmukaiseksi ja aidoksi? Onko tällöin edes olemassa työnantajabrändiä, jota kannattaa viestiä?

Aloita työnantajabrändäys yrityksen sisältä

Työnantajabrändin rakentamisen tulisi aina lähteä liikkeelle yrityksen sisältä varmistamalla, että nykyisille työntekijöille tarjotaan erinomainen työntekijäkokemus. Millainen erinomainen työntekijäkokemus sitten oikein on? Toki tämä merkitsee eri ihmisille eri asioita, mutta eri ikäryhmissä ja aloilla on tunnistettavissa tiettyjä trendejä. Ne ominaisuudet, joita oman alan huippuosaajat arvostavat selviät vain kysymällä – niin nykyisiltä kuin potentiaalisilta työntekijöiltäkin. Ja tärkeää onkin, että näitä asioita kysytään eikä ymmärrystä perusteta vain oletusten tai mutun varaan.

Varmistamalla, että yrityskulttuuri tukee niitä arvoja, joita talentit arvostavat, syntyvät edellytykset huippuosaajien harkintaryhmään pääsylle. Tämä tarjoaa edelleen pohjan työnantajabrändin monipuoliselle, totuudenmukaiselle ja autenttiselle (lue: menestyksekkäälle) viestinnälle. Niin kuin sisältömarkkinointi ylipäätään, myös työnantajabrändäys on strategista ja pitkäjänteistä työtä. Toimiakseen molemmat tarvitsevat tukevan pohjan. Siinä missä sisältöstrategia toimii sisältömarkkinoinnin pohjana, luo työntekijöille tarjottava työntekijäkokemus raamit työnantajabrändille.

Kuuntele ja kysy

Käytä siis tässä kohtaa hetki aikaa kuuntelemiseen. Kysy työntekijöiltäsi tai muilta alan huippuosaajilta, millainen olisi heidän unelmatyöpaikkansa. Tämän jälkeen kuuntele, mitä nykyiset työntekijät ajattelevat yrityksestänne työnantajana. Vastaako käsitys unelmatyöpaikasta yritystänne työnantajana? Jos ei, mieti miten työntekijäkokemusta olisi mahdollista kehittää, jotta työnantajabrändi olisi houkuttelevampi ja ryhdy toimeen. Jos puolestaan kyllä, niin hienoa! Tällöin varmista, että työnantajabrändinne välittyy paitsi yrityksen sisällä, myös sekä verkkosivuilla että sosiaalisessa mediassa ja tekee tehtäväänsä – houkuttelee alan huippuosaajia sekä varmistaa jo työllistettyjen talenttien pysyvyyden organisaatiossa.

Kirjoittaja: Tiina Ratilainen

Uusimmat blogikirjoitukset aiheesta