LM Someco logo

Sosiaalisen median strategia

19.06.2024 09:00 – 12:00

Sosiaalisen median strategia ohjaa markkinointia ja viestintää sosiaalisessa mediassa liiketoiminnallisten tavoitteiden ja mission pohjalta oikeaan suuntaan, mutta antaa liikkumatilaa ketterään kokeiluun. Sosiaalinen media luo oivan mahdollisuuden brändikokemuksen rakentamiseen, kunhan tavoitteet ja toimintatavat ovat selkeät ja yhtenäiset.

Sosiaalisen median markkinoinnista oppii jatkuvasti sitä tehdessään. Muutoksia tapahtuu toimintaympäristössä niin nopeasti, että strategia ei voi olla staattinen paperi, vaan sen tulee elää ja kehittyä toimintaympäristön muuttuessa. Omasta tekemisestä voi oppia tuloksia ja dataa analysoiden ja niihin proaktiivisesti reagoiden.

Tässä koulutuksessa syvennytään sosiaalisen median strategiseen suunnitteluun ja käydään läpi, miten luodaan sosiaalisen median strategia, joka antaa konkreettiset edellytykset tehokkaan sosiaalisen median markkinointiviestinnän toteutukselle. 

Ohjelmassa

  • Sosiaalisen median strategia​
  • Sisällöt ja tone-of-voice​
  • Kanavasuunnittelu​: tavoitteet, kohderyhmät, pääviestit
  • Vastuut ja suunnitelmallinen sisällöntuotannon prosessi
  • Mittarit: KPI-mittarit kanavakohtaisesti
  • Social selling ja työntekijälähettilyys: johdon, myynnin ja asiantuntijoiden rooli

Valmentajat

Sari Sohlström
Strategist
sari.sohlstrom@lmsomeco.fi
+358 40 824 2422


Sosiaalisen median strategia

350 €+ alv. 24 %
Ilmoittaudu mukaan