LM Someco logo

Miksi sosiaalisen median mainonta tarvitsee strategista suunnittelua?

Sosiaalisen median mainonta on jo usealle markkinoijalle tuttua puuhaa. Mainontaa saatetaan toteuttaa säännöllisestikin esimerkiksi varmistamaan organisaation viestien riittävä näkyvyys tai brändin sisältöjen jalkautuminen oikeille kohderyhmille. Sosiaalisen median mainonta olisi, sen systemaattisen toteuttamisen lisäksi, syytä nostaa osaksi markkinointiviestinnän strategista vuosisuunnittelua, jotta mainonnan etuja voidaan todella ymmärtää ja hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti.

Kirkastettu mainonnan suunnitelma on edellytys sille, että sosiaalisen median mainonta voi olla aidosti tavoitteellista. Ennen mainonnan aloittamista olisi tärkeää tietää, mitä olet tekemässä, mihin olet suuntaamassa ja mitä haluat mainonnallasi saavuttaa. Lyhyesti sanottuna, sosiaalisen median mainonnalle olisi hyvä luoda strategiset suuntaviivat; yhteenveto toimenpiteistä ja toivotuista tuloksista sosiaalisen median mainonnan parissa.

Strategiasta lintuperspektiiviä mainonnan tekemiseen

Sosiaalisen median mainonnan strategian pohtimiseen olisi hyödyllistä osallistaa organisaation sisältä monipuolisesti eri tahoja. Yhdessä rakennetut tienviitat edistävät strategiaan sitoutumista ja varmistavat, että organisaatiossa ollaan tietoisia sovitusta prosessista, pääviesteistä sekä kohderyhmistä, joille viestitään. Organisaatio, jolla on selkeä mainonnan strategia, voi tehdä pitkällekin kestäviä kampanjasuunnitelmia ja onnistua kohdentamaan viestejään toimivammin myyntiputken eri vaiheisiin – niin prospekteille kuin olemassa olevalle asiakaskunnalle.

Ajan kanssa koostettu strategia antaa sinulle lintuperspektiivin sosiaalisen median mainonnan tekemisestä, mutta jättää samalla tilaa reagointiin ja yksityiskohtien kanssa työskentelyyn tarvittaessa. Parhaassa tapauksessa strategisten suuntaviivojen laatiminen säästää niin mainoseuroja kuin työaikaa.

Mitä sosiaalisen median mainonnan strategia pitää sisällään?

Mainonnan strategiaa rakennettaessa tulee ottaa huomioon useita erilaisia, toisiinsa vaikuttavia tekijöitä, jotta organisaation viesti olisi mahdollisimman tehokas ja tavoittaisi halutun kohderyhmän tarvittavalla toistolla.

Strategisia suuntaviivoja pohdittaessa tulee esimerkiksi pitää mielessä myös muut mediat ja viestintäkanavat ja rakentaa strategia siten, että se palvelee ja/tai tukee organisaation muuta viestintää. Brändille tärkeät pääteemat kuten vastuullisuus tai asiakaskokemus sisällytetään niin ikään mainonnan suunnitelmaan – näin varmistetaan, että teemoille on varattu riittävästi mainosbudjettia ts. näkyvyyttä myös sosiaalisen median kanavissa.

Lisäksi oleellista on huomioida tarvittavat resurssit. Millainen budjetti mainontaan on käytettävissä? Kenen vastuulla strategian toteuttaminen on? Onko vastuuhenkilöillä tarvittava aika ja osaaminen, jotta strategia on toteuttamiskelpoinen?

Mainonnan strategia vastaa ainakin seuraaviin kysymyksiin

  • Kanavakohtaiset tavoitteet ja relevantit mainonnan mittarit; mitä haluat mainonnalla saada aikaan ja miten mittaat onnistumista?
  • Kohderyhmät ja heidän ostoprosessinsa eri vaiheet; onko tavoittelemasi henkilö vielä täysin tietämätön brändistäsi vai kenties jo ollut siihen kosketuksissa? Lisää aiheesta löydät aiemmasta blogikirjoituksestani Yhdeksän Facebook-mainonnan tyypillisintä mokaa

  • Kanavien erityispiirteet ja käyttäjäprofiilit; mikä sopii Facebookiin ei välttämättä toimi sellaisenaan LinkedInissä tai Instagramissa
  • Resurssit; paljonko mainontaan on käytettävissä ja miten budjetti allokoidaan eri kanavien kesken? Entä miten budjetti painottuu pääteemojen välillä?

Huolellisesti toteutettu mainonnan strategia auttaa brändiäsi nousemaan uudelle tasolle sosiaalisessa mediassa sekä kohdistaa käytettävissä olevat resurssit oikeille alustoille ja toimenpiteisiin.

Psst! Jos kaipaat apua oman organisaatiosi sosiaalisen median mainonnan strategisten suuntaviivojen kirkastamiseen, kurkkaa lisätiedot 22.1.2019 alkavasta, aihetta käsittelevästä webinaarisarjastamme.

Uusimmat blogikirjoitukset aiheesta