LM Someco logo

Sisältöstrategia ja markkinoinnin automaatio

Pöhinä markkinoinnin automaation ympärillä on ollut kovaa jo jonkin aikaa ja tuskin yhdellekään markkinointialan ihmiselle on jäänyt epäselväksi mitä markkinoinnin automaatio tarkoittaa. Kun siirrytään outboundista inboundiin ja keskitytään ostetun median sijaan omiin medioihin, on olennaista tuntea oman asiakaskunnan käyttäytyminen sillä tasolla, että ymmärtää mikä heitä liikuttaa ja mikä vaikuttaa ostoskäyttäytymiseen. On myös olennaista ymmärtää mihin haasteeseen markkinoinnin automaatiolla haetaan ratkaisua. Tämä on usein määritelty yrityksen sisältöstrategiassa.

Mutta ennen kuin syvennytään aiheeseen enempää, korjataanpa heti alkuun pari yleistä väärinkäsitystä markkinoinnin automaatiosta.

Väärinkäsityksiä markkinoinnin automaatiosta

  1. Markkinoinnin automaatio ei ole IT-hanke. Vaikka automaation taustalla pyörii järjestelmä (kuten Hubspot, Marketo tai Pardot), on järjestelmän asennus koko automaatioprosessin helpoin (ja halvin) vaihe.
  2. Markkinoinnin automaatio ei tarkoita, että markkinoinnin työmäärä (alussa) vähenee. Lähinnä päinvastoin.
  3. Automaatio ei pelasta muuten huonosti suunniteltua markkinointia. Se ei ole mikään maaginen taikakone, joka korjaisi muut virheesi. (Kvalifioituja) liidejä tuskin sataa syliisi yhtään sen enempää kuin aiemminkaan.

Käytännössä siis ennen kuin päästään niin pitkälle, että voidaan alkaa puhua markkinoinnin automaatiosta, pitää olla pohja kunnossa. Jotta automaatiosta olisi minkään valtakunnan hyötyä, on sisältöstrategia ehdoton. Tunnetko kohderyhmäsi, tiedätkö missä kanavissa he liikkuvat, minkälaista sisältöä he kuluttavat ja onko myyntifunnelisi yläpää markkinoinnin ja myynnin välillä kunnossa? Mitä tapahtuu uusille liideille tai miten yrityksesi edes määrittelee liidin?

Kuten ylläolevasta jo huomasit, markkinoinnin automaatio on selvästi odotettua mutkikkaampi juttu. Se miten hyvin tai huonosti olet määritellyt miten sisältöstrategiasi palvelee liiketoiminnan tavoitteita, määrittelee kuinka automaatiohankkeesi käy. Hyvässä sisältöstrategiassa otetaan myös kantaa asiakaspolun eri vaiheisiin. Olennaista on määritellä missä vaiheessa ostopolkua potentiaalinen asiakas on valmis vastaanottamaan taktisempaa viestiä organisaatioltasi.

Sisältöä, sisältöä ja sisältöä

Markkinoinnin automaatio on myös varsinainen sisältöahmatti ja vaatii toimiakseen valtavan määrän relevanttia ja osallistavaa sisältöä – ja vieläpä ajoitettuna juuri oikeaan ajankohtaan. Käytännössä siis yksi automaation perusedellytyksiä on, että markkinointiprosessin eri vaiheissa vastaanottaja saa oikeanlaista sisältöä, joka saattaa hänet askeleen lähemmäksi brändiäsi ja lopullista ostopäätöstä. Sisältöstrategia määrittelee olemassa olevat ja tarvitsemasi sisältötyypit, ja varmistaa, että sinulla on riittävät rahkeet automaation vaativaan sisällöntuotantoon.

Mikäli tunnet asiakkaasi, olet määritellyt kohderyhmäsi ostoprosessin riittävän tarkasti, onnistut tuottamaan asiakkaillesi merkityksellistä sisältöä juuri oikeaan aikaan ja menestyksekkäästi nivot loppuun oikeanlaisen toimintokutsun, olet niin pitkällä, että voit alkaa miettiä järjestelmätoimittajaa. Muussa tapauksessa palaa alkuun, lue teksti uudestaan ja varmista, että strategiasi on kunnossa.

Uusimmat blogikirjoitukset aiheesta