LM Someco logo

Sähköpostimarkkinoinnin säännöt Suomessa

Sähköpostimarkkinointi on yhä yksi olennaisista ja tuloksekkaimmista oman median markkinointikeinoista. Kuten muillakin omaan mediaan kuuluvilla markkinoinnin toimenpiteillä, sähköpostimarkkinoinnin etuna on se, että sen suunnittelu on täysin yrityksen tai yhteisön omissa käsissä. Sähköpostimarkkinointia on tehty jo pitkään niin uutiskirjein kuin erilaisina massapostituksina. Tässä artikkelissa avaan sähköpostimarkkinoinnin nykytilaa ja sähköpostimarkkinoinnin sääntöjä Suomessa. 

Sähköpostimarkkinoinnin volyymi kasvoi nopeasti poikkeustilan alettua keväällä 2020 Forresterin tutkimuksen mukaan etenkin silloin, kun yrityksillä ja organisaatioilla oli kova tarve kertoa asiakkailleen koronatoimista, uusista tuotteista ja palveluista. Lisäksi viestittiin aktiivisesti siitä, miten henkilöstöä ja asiakkaita suojataan. Samaisessa tutkimuksessa ennustettiin kovaa 40 prosentin kasvua sähköpostimarkkinoinnissa vuoden 2021 aikana. Asiakkaat ovat nyt tarkempia siitä, mihin rahansa käyttävät. Siksi brändien pitää panostaa lojaliteettiin ja asiakassuhteiden säilyttämiseen, missä sähköpostimarkkinointi on erityisen tehokasta.

Henkilökohtaisten kontaktien vähentyessä sähköposti todettiin siis yhdeksi tehokkaimmista keinoista asiakkuussuhteiden säilyttämisessä ja lojaliteetin rakentamisessa.

Sähköpostimarkkinoinnin säännöt

Jotta sähköpostimarkkinoinnissa voi menestyä, on hyvä ymmärtää sen ajantasaiset pelisäännöt. EU:n tietosuoja-asetus ohjaa Suomessa henkilötietojen käsittelyä, muun muassa tietojen keräämistä, jalostamista, kohderyhmien muodostamista, tietojen siirtoa ja luovuttamista. Laki sähköisen viestinnän palveluista ja sen 24. luku sääntelee erityislakina sähköisen suoramarkkinoinnin lähettämisen kiellon- ja luvanvaraisuutta, joita tulevaisuudessa ohjaa Euroopan unionissa valmisteilla oleva ePrivacy-asetus.

Kuluttajille ei Suomessa saa lähettää sähköpostimarkkinointia ilman lupaa, sillä Suomen laki kieltää tämän. Jotta sähköpostimarkkinointia voi tehdä, tulee lupa kysyä erikseen kuluttajalta esimerkiksi pyytämällä tältä rasti ruutuun, mikäli hän haluaa vastaanottaa markkinointiviestejä. Uutiskirjeet ovat yksi tyypillisimmistä sähköpostimarkkinoinnin keinoista.

Jos taas kohderyhmänä ovat yrityspäättäjät, pelisäännöt ovat erilaiset. Lupaa ei tarvita, kun B2B-yritys viestii asiakassuhteeseen perustuen yritysasiakkailleen tai jos vastaanottaja toimii yhteisön puolesta tehtävässä, johon markkinoitavat tuotteet tai palvelut liittyvät. Asiakkuusmarkkinointiliitto ASML on julkaissut B2B-sähköpostimarkkinoinnin hyvä tapa -ohjeistuksen, johon suosittelen tutustumaan, mikäli B2B-sähköpostimarkkinointi on ajankohtaista.

Kielto- ja peruutusoikeus

Kaikesta sähköpostimarkkinoinnista on oltava mahdollisuus kieltäytyä. Vastaanottajan tulee siis voida helposti kieltää markkinointi tai peruuttaa antamansa lupa joko viestiin vastaamalla tai siitä löytyvän linkin kautta. Peruutukset, jotka tehdään muilla tavoilla, tulee myös huomioida. Valittaessa sähköpostimarkkinoinnin järjestelmää onkin tärkeää huomioida, että järjestelmässä peruutusten ja kieltojen tekeminen olisi sujuvaa ja kieltojen hallinnointi jouhevaa.

Sähköpostimarkkinoinnista markkinoinnin automaatioon

Moni markkinoija tosiaan kääntyi juuri sähköpostin puoleen poikkeusaikoina aiempaa voimakkaammin, koska viestien vastaanottajat kokevat viestit usein relevanteiksi ja niillä on saatu aikaiseksi hyviä tuloksia. Sähköpostimarkkinointi on viime vuosina ottanut hurjia harppauksia, ja yksittäisten viestien lähettämisestä ollaankin hiljalleen siirtymässä kohti laajamittaisempaa markkinoinnin automaatiota, joka mahdollistaa oikean asiakkaan tavoittamisen oikealla sisällöllä, oikeana ajankohtana ja oikeassa tilanteessa. Markkinoinnin automaation avulla voidaan tehostaa ja automatisoida toistuvia, yksinkertaisia markkinoinnin prosesseja, kuten sähköpostien lähettämistä, ja näin taas voidaan pitää yllä potentiaalisten ja nykyisten asiakkaiden mielenkiintoa.

Haluatko kuulla lisää?

Elokuisessa #Digiviestijä-webinaarisarjan osassa aiheina ovat sähköpostimarkkinointi ja markkinoinnin automaation mahdollisuudet. Ilmoittautuessasi mukaan saat kevään aikana jo pidetyt webinaarit tallenteina katsottavaksesi. Syksyn aikana webinaarisarjassa tiedossa lisäksi luovaa sisältösuunnittelua, ostettua mainontaa sosiaalisessa mediassa, vuorovaikutusta verkossa sekä mittaamista ja vuosisuunnittelua. Tervetuloa mukaan!