LM Someco logo

Miten sisältöstrategia auttaa arjen sisällöntuotannossa?

Kun puhutaan sisältöstrategiasta, saattaa monille tulla mieleen ajatus P-asemalla pölyttyvästä 31-sivuisesta pdf-tiedostosta,  joka avataan ainoastaan tulevan vuoden budjettia suunnitellessa. Todellisuudessa sisältöstrategiatyö voi – ja sen tulee olla – jotain paljon enemmän. Jotta strategiatyö ylipäätään kannattaa, tulee sen tukea päivittäistä tekemistä ja helpottaa arjen sisällöntuotannon keskellä. Alla neljä poimintaa tilanteista, joissa sisältöstrategia osoittaa tarpeellisuutensa.

Sisällöntuottajan perjantaipaniikin välttäminen

”Apua on perjantai, pitää julkaista jotain!” Kuka tunnistaa itsensä? En voi väittää ettenkö olisi myös itse kohdannut tätä perjantaipaniikkia, mutta onneksi muistan enemmän tilanteita, joissa perjantai on ollut levollinen ja sisällöt jo julkaistuna tai ajastettuna.

Perjantaipaniikki on seuraus liiallisesta ad hoc -tekemisestä ja suunnitelmallisuuden puuttumisesta. Onneksi tähän vaivaan löytyy ratkaisu. Strategiatyössä huolellisesti laaditut sisältökonseptit helpottavat ideointia ja mahdollistavat ennakkosuunnittelun. Esimerkiksi kuukausittain tai viikoittain toistuvia sisältöjä on helppo tuottaa ennalta varastoon – ikään kuin pullia pakkaseen. Näin kiirehetkien yllättäessä voi julkaista jotain valmista ja varmasti laadukasta. Toki on hyvä jättää tilaa myös nopeille reagoinneille, mutta valmiina julkaisuun olevat sisällöt varastossa rauhoittavat mieltä hektisessä arjessa.

”Pitäisikö tästä julkaista jotain?” – dilemman yli

”Pitäisikö tähän aiheeseen tarttua?” Usein tämä kysymys saattaa juolahtaa mieleen tiettyjen juhlapyhien aikaan (esim. #pääsiäinen) tai ajankohtaisen aiheen noustessa otsikoihin (esim. #muovitonmaaliskuu). Kun jokin teema tai ilmiö nousee pinnalle, tuntuu houkuttelevalta ratsastaa tämän voimalla ja tehdä aiheesta julkaisu myös oman yrityksen kanavissa.

Mutta kysymys kuuluu, onko nämä juhlapyhätoivotukset tai erilaisten värifiltterien lisääminen profiilikuvan päälle todella sellaista sisältöä, joka auttaa teitä saavuttamaan tavoitteenne? Ovatko nämä aiheet teille (ja kohderyhmillenne) olennaisia? Kun strategiatyön yhteydessä on selkeästi määritelty yrityksen pääviestit ja asiat, joita halutaan nostaa esille, on huomattavasti helpompi päättää mistä puhutaan ja mihin aiheisiin otetaan kantaa.

Sisältöstrategia mahdollistaa onnistumisen tunteen

Yrityksen sisältöjen parissa päivittäin työskentelevä saattaa ajoittain sokeutua omalle tekemiselle. Teenkö asioita oikein? Teenkö oikeita asioita? Onko tällä mitä teen oikeastaan mitään väliä? Jotta kukaan sisältöä tuottava ei joutuisi epäilemään oman työnsä arvoa, on äärimmäisen tärkeää, että sisältötyö linkitetään useista eri liitoskohdista kiinni koko yrityksen strategiaan ja liiketoiminnallisiin tavoitteisiin.

Kun strategiatyössä on määritelty sisältökonseptit ja sosiaalisen median kanavien missiot siten, että ne vastaavat yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita ja ovat halutulle kohderyhmälle relevantteja, on sisällöntuottajan huomattavasti helpompi tiedostaa ja tunnistaa oman työnsä arvo. Kun tavoiteasetantaan on liitetty vielä kanavakohtaiset mittarit ja esimerkiksi tietyt numeraaliset tavoitteet, voidaan helposti tunnistaa johtavatko sisällöt oikeaan suuntaan – ja tehdäänkö niitä kuuluisia oikeita asioita. Mikäli sisällöt eivät ole tuoneet uusia liidejä, vaikka se on ollut tavoitteena, tulee tehdä muutoksia. Mikäli uusia yhteystietoja sen sijaan on excel-listaksi asti, voi hyvillä mielin poksauttaa sen perjantaiskumpan.

Apua uuden työntekijän perehdyttämisessä

Yrityksen sisältöstrategia tai sen palaset voivat olla jossain muodossa olemassa, vaikkei varsinaista strategiatyötä ole tehty. Näissä tilanteissa strategia on kuitenkin usein yhden ihmisen pään sisällä, josta se on hyvin vaikea monistaa muille jaettavaksi. Loppujen lopuksi on hyvin riskialtista, että yrityksen sisältöstrategia on yhden tai kahden ihmisen varassa. Näissä tilanteissa strategiassa ei ole huomioitu koko henkilöstön näkemystä ja henkilövaihdosten yhteydessä katoaa kivan kollegan lisäksi myös valtava tietomäärä.

Konkreettisesti dokumentoidun sisältöstrategian tarve nousee esille, kun on aika perehdyttää uusi viestinnän parissa töitä tekemään tuleva ihminen. Eikö olisi mahtavaa jos olemassa olisi selkeä dokumentointi, jonka voisi antaa luettavaksi? Ja tässä kohtaa en edelleenkään tarkoita sitä 31-sivuista tiiliskiveä, vaan visuaalisesti innostavaa ja konkreettisia esimerkkejä tarjoavaa esitystä. Näin uusi työntekijä pystyy helposti sisäistämään talon tavat toimia – ja tietysti tuomaan oman osaamisensa suunnitelmaan mukaan.

 

Tunnistatko itsesi näistä tilanteista? Mikäli sisältöstrategian luominen on ajankohtaista, ole rohkeasti yhteydessä, niin katsotaan kuinka teidän arkeanne saisi sujuvammaksi!

Uusimmat blogikirjoitukset aiheesta