LM Someco logo

Mitä johtaja edellä, sitä työntekijälähettiläs perässä

Veli-Matti Viitanen ja Sanna Heinonen

Sosiaalisen median kehityskaari on edennyt vaiheeseen, jossa verkko tulvii tarinoita johtajan verkkoläsnäolon pakollisuudesta. Tarinoita siitä, kuinka yritysten pitäisi pystyä valjastamaan työntekijänsä verkkoevankelistoiksi yrityksen ilosanomaa jakamaan.

Voiko kaikilta vaatia läsnäoloa verkossa? Se lienee oma kysymyksensä, mutta erityisesti kannattanee miettiä, voiko johto ja johtaja edes toivoa, että työntekijät kohtaisivat asiakkaita verkossa omilla kasvoillaan, jos johto itse samaan aikaan vetäytyy viestinnän ja markkinoinnin selän taakse?

Paikallisuuteen panostavassa verkkoyhtiö Louneassa on pohdittu samoja teemoja. Senpä vuoksi suunnistin eräänä torstaiaamuna kohti Salon sydäntä ja kyselin kuulumisia Lounean toimitusjohtajalta Veli-Matti Viitaselta ja markkinointisuunnittelija Sanna Heinoselta.

Johtaja johtaa esimerkillä ja viestimällä

Lounean käytävillä kiinnitän ensimmäiseksi huomiota hymyileviin kasvoihin ja sama teema jatkuu astuessani Veli-Matti Viitasen huoneeseen; leveä hymy ja napakka kädenpuristus, josta siirrytään jo vaivihkaa asian äärelle.

“Johtaja johtaa omiaan edestä, muuten et voi vaatia muitakaan tekemään mitään”, linjaa Veli-Matti ensimmäisissä lauseissaan.

Esimerkkinä tästä Sanna kertoo toimitusjohtajan ottaneen Lounean henkilöstön infotilaisuudessa itse puheeksi verkkoläsnäolon tärkeyden, joka oli johtanut hänen omasta aloitteestaan myös Veli-Matin ensimmäiseen kirjoitukseen Lounean yritysblogissa.

Blogikirjoituksesta herännyt keskustelu antoi toimitusjohtajalle onnistumisen kokemuksen. Se vahvisti avoimuuden ja verkossa ihmisten kohtaamisen merkitystä.

Veli-Matti toteaa dialogin olevan yksi tärkeimmistä asioista johtamisessa. Sydämen tulee olla mukana kaikessa tekemisessä, jotta pystyt luomaan luottamusta toisiin ja itseesi omien ihmisten keskellä ja samalla myös asiakkaiden ja yhteistyökumppanien kesken. Luottamus omiin ihmisiin on arvokas asia, sillä pelko ei vie asioita eteenpäin. Luottamus on avainasia, kun rohkaistaan ihmisiä työskentelemään asiakkaiden kanssa, niin verkossa kuin arkikohtaamisissa.

Hyvä asiakaskohtaaminen lähtee monelta osin työntekijän ja yrityksen arvoista, minkä vuoksi arvojen täytyy olla henkilöstöstä lähteviä. Kun brändin ja yrityksen viesti rakentuu yhteiselle pohjalle, on ihmisten helpompi puhua asioista.

Palveluyhtiön matka kohti avoimempaa toimintaa

Lounealla on tunnistettu asiakkaiden siirtymä verkkoon ja sosiaalisen median nouseva merkitys asiakaspalvelukanavana. Kanavien kehittämisestä käydään sisäistä keskustelua ja mietitään, kuinka asiakkaita saataisiin enemmän mukaan toiminnan kehittämiseen.

Vahvasti paikallisuuteen panostavana yrityksenä Lounealla koetaan tärkeäksi saada ihmisille tuttuja kasvoja myös verkon puolella lähestyttäviksi, minkä vuoksi tapoja rohkaista omia ihmisiä mietitään kuumeisesti. Lounea on siitä hyvässä asemassa, että yrityksellä on jo muutamia Twitterissäkin aktiivisia henkilöitä, joita on hyvä käyttää sisäisinä esimerkkeinä.

Myös aktiivisessa käytössä oleva intranet mahdollistaa hallitun tavan harjoitella sisäisesti jakamista ja keskustelua, jonka jälkeen verkossa kokemattomammankin on helpompi siirtyä yrityksen palomuurien ulkopuolelle viestimään.

Kysyn tapaamisen päätteeksi, miten tämä kaikki aiotaan tehdä Lounealla mahdolliseksi? Pienen pohdinnan jälkeen Sanna ja Veli-Matti päätyvät muutamiin ydinkohtiin matkalla kohti avoimempaa toimintaa.

Olennaisinta on:

  • Jatkuva rohkaisu ja kannustaminen
  • Kiittäminen, onnistumisista kertominen
  • Me-hengen nostattaminen
  • Kouluttaminen

Ajaessani takaisin kohti Turkua en voi olla miettimättä, että Lounealla on kaikki mahdollisuudet onnistua tavoitteessaan. Työntekijä- ja asiakaslähtöinen arvomaailma, joka näkyy arjessa, on hieno pohja lähteä rakentamaan.

P.S. Mikäli työntekijälähettilyys ja ajatusmaailman kehittäminen omassa organisaatiossa kiinnostaa, tutustu ihmeessä Kohti työntekijälähettilyyttä -kurssiimme!

Uusimmat blogikirjoitukset aiheesta