LM Someco logo

LinkedIn liidimainonta – keino kerätä liidejä

Liidien kerääminen on monelle toimijalle yksi tärkeimmistä syistä sosiaalisen median kanavien käyttöön. Liidejä on pyritty keräämään LinkedInin kautta jo pitkään ohjaamalla liikennettä verkkosivuille, mutta nyt uusi Lead Generation -mainonta lupaa tehostaa liidien metsästämistä. Monelle yritykselle ja organisaatiolle sosiaalisen median tekemisen hyöty konkretisoituu saaduissa liideissä, joten ei ole yllättävää, että LinkedIn seuraa Facebookin jalanjäljissä ja tuo uusia liidien keruun mahdollisuuksia käyttäjiensä saataville.

Lead Generation LinkedInissä – liidimainonta

Lead Generation -mainonnalla on kaksi selkeää vahvuutta. Call to action -painikkeen saa kätevästi esille ja sitä klikkaamalla käyttäjä saa itselleen auki suoraan LinkedInissä täytettävän lomakkeen eikä hänen tarvitse siirtyä yrityksen verkkosivuille täyttämään lomaketta, kuten aikaisemmin. Tämän lisäksi liidimainonta tarjoaa selkeät luvut siitä, montako liidiä mainoksen avulla on saatu.

Lead Generation -mainoksen luomisen yhteydessä laadittavaan lomakkeeseen lisätään otsikko, kuvaus sekä ne tiedot, jotka lomakkeen täyttäjän toivotaan antavan. Valittavissa on yhteystietojen lisäksi muun muassa tiedot lomakkeen täyttäjän yrityksestä tai ammatista. Myös kiitossivun voi halutessaan kustomoida.

Mainonnan sisällöksi voi valita minkä tyyppisen julkaisun tahansa. Lead Generation mainonnan avulla voi esimerkiksi kannustaa kohdeyleisöä tilaamaan uutiskirjeen tai oppaan omaan sähköpostiin tai jättämään yhteydenottopyynnön helposti suoraan LinkedInissä. Tämän lisäksi liidejä voi kerätä lupaamalla yhteystiedot jättäneille tarjouksen omiin palveluihin tai tuotteisiin.

 width=
Kaksi esimerkkiä liidimainoksesta sekä lomake, joka aukeaa Call to action-painiketta klikkaamalla

Tehostuuko liidien keruu?

Aikaisemmin liidejä on kerätty pääsääntöisesti mainostamalla julkaisuja, jotka ovat ohjanneet käyttäjät organisaation verkkosivuilta löytyvän lomakkeen äärelle. Vasta vähän aikaa käytössä olleen LinkedInin Lead Generation -mainonnan toimivuudesta on vaikea antaa tarkkaa arviota.

Facebookissa liidimainonta on herättänyt ristiriitaisia tunteita. Esimerkiksi Hootsuiten testissä Facebookissa tehty Lead Generation -mainonta oli hieman kalliimpaa kuin perinteinen landing page -mainonta, mutta toimi hyvin erityisen hyvin mobiilissa, jossa sovelluksesta ländärille siirtyminen on jäykkää. Kuten mainonnassa yleensäkin, myös Lead Generation -mainonnassa on otettava huomioon, että teknologia ei yksin takaa mitään. Kaikki lähtee siitä, että osaa luoda sisältöä, joka saa yleisön klikkaamaan Call to action -painiketta.

Kirjoittaja: Siiri Kärkkäinen

Uusimmat blogikirjoitukset aiheesta