LM Someco logo

Johtaja sosiaalisessa mediassa

Johtaja, oletko aktiivinen sosiaalisessa mediassa? Milloin viimeksi kävit Facebookissa, LinkedInissä tai Twitterissä? Kasvollisen ja reagoivan viestinnän hyödyntämismahdollisuudet ovat laajat, eikä LinkedIn ole suinkaan ainoa vaihtoehto. Toki LinkedIn-profiili lienee loogisin yhteisöpalvelu monelle työmielessä: palvelussa kun puhutaan työelämästä, työkokemuksista ja koulutuksesta, joten sen ammatillinen fokus on looginen.

Työelämämme on kuitenkin jatkuvassa muutoksessa. Lähes kaikkien työnkuvat ovat muuttumassa yhä viestinnällisemmiksi: yhä useamman on erittäin tärkeää pystyä viestimään työnsä tuloksista sen lisäksi, että tuloksia todella tehdään. Miten työmme tuloksista edes hyödytään, jos niistä ei kukaan koskaan kuule?

Johtajan viestinnällinen työskentelytapa

Uusi, viestinnällisempi työskentely on tullut jäädäkseen. Tekninen kehitys, mm. älypuhelimet, tabletit ja muut yleistyvät vekottimet, kuten älylasit ja -kellot ohjaavat meitä yhä reaaliaikaisempaan kommunikointiin verkon välityksellä. Niin kuluttajina kuin myös yritysten ja organisaatioiden edustajina meidän on entistä helpompi viestiä kaikesta ympärillämme tapahtuvasta. Samalla yhteiskunnassamme odotetaan entistä avoimempaa ja julkisempaa keskustelua myös kulmahuoneista: kun pääministerikin viestii avoimeisti yhteisöpalveluissa, samaa aletaan odottaa myös muilta johtajilta.

Johtajan työ on ylipäätään pitkälti kommunikointia, kuten yhteisten tavoitteiden asettamista ja niistä viestimistä. Nyt tähän työhön on saatu paljon uusia välineitä, puhutaanpa sitten organisaatioiden sisäisestä tai ulkoisesta viestinnästä. Työhömme siis tulvii lisää uusia mahdollisuuksia ja oma tehtävämme on pystyä kokoamaan omaan toimintaan sopiva paletti. Kaikkea ei varmastikaan kannata uudistaa kerralla, eikä kaikista vanhoista toimintatavoista luopua hetkessä, mutta kyllä esimerkiksi sisäisessä viestinnässä nykypäivää on koko henkilöstön mahdollisuus keskustella ajankohtaisista asioista: enää viesti ei siis ainoastaan kulje ylhäältä alaspäin, vaan se leviää läpi organisaation erilaisilla keskustelufoorumeilla.

Sisäisestä ulkoiseen yhteisölliseen mediaan

Viestinnällinen työskentelytapa kannattaa ottaa ensin haltuun sisäisesti. Näin opimme käyttämään teknologiaa, ja johdon näyttäessä esimerkkiä myös muu organisaatio alkaa tottua ajatukseen viestinnällisyyden lisääntymisestä. Tämän jälkeen voidaan ottaa seuraavat askeleet yhteisöllisen eli monelta monelle kulkevan viestinnän tehostamisessa myös ulkoisessa viestinnässä.

On tärkeä ymmärtää kasvollisen ja läsnäolevan johtamisen arvo. Uusilla toimintamalleilla voi saada aikaan paljon sellaista, jota perinteisemmällä johtamistavalla on vaikea saavuttaa: innostusta, yhä laajempaa omaan visioon uskomista ja tarinan heräämistä eloon. On pystyttävä itse näyttämään, johtamaan esimerkillä – ei ainoastaan väittämään.

Niin kauan kuin yhteisöllinen media nähdään vain markkinoijien ja viestijöiden pelikenttänä, ei organisaatio todellisuudessa hyödynnä yhteisöllisen markkinointiviestinnän mahdollisuuksia. Vasta kun sekä johto että yrityksen substanssiin perehtyneet asiantuntijat saadaan mukaan relevantteihin keskusteluihin viestinviejiksi, voidaan väittää, että kyseinen organisaatio todella hyödyntää yhteisöllistä mediaa.

P.S. Jos haluat lähteä kehittämään yhteisöllisen median käyttöä, sparraamme mielellään johtoa ja asiantuntijoita aktiivisiksi viestijöiksi.

Uusimmat blogikirjoitukset aiheesta