LM Someco logo

Instagramin käyttö kasvaa ja Facebook pitää pintansa

Facebookin käytön vähenemisellä spekuloidaan paljon, osin aiheetta. Selvitin Facebookilta, mikä on Facebookin ja Instagramin kuukausittain aktiivisten käyttäjien määrä juuri nyt. Käytännössä Instagramin käyttö kasvaa ja Facebook pitää pintansa suosituimpana kanavana suomalaisten keskuudessa. Kokosin tähän blogiartikkeliin yhteenvedon nykyisestä käyttäjämäärien tilanteesta.

Kuukausittain aktiiviset käyttäjät (Monthly Active Users, MAU)

Facebookissa päivittäin aktiivisia 2,3 miljoonaa

Kuukausittain aktiivisia Facebookin käyttäjiä on Suomessa tällä hetkellä Facebookin datan mukaan 2,8 miljoonaa. Päivittäin aktiivisten määrä taas on Suomessa yhä 2,3 miljoonaa, kuten oli vuosi sitten. Mitään huomattavaa muutosta, joka osoittaisi Facebookin käytön vähentymistä, ei siis ole havaittavissa Facebookin datassa.

Facebook on viestinyt, että mainonnan hallinnan työkalun lukuja ei voi käyttää käyttäjämäärien arviointiin, koska ne ovat arvioita ja laskevat mainonnan kautta tavoitettavia käyttäjiä. Lisäksi Facebook on alkuvuodesta päivittänyt mainonnan hallinnan työkalun arviointilogiikkaa realistisemmaksi. Tämä on pienentänyt joidenkin kohderyhmien kokoarvioita ja tavoittavuusennusteita, vaikka itse kohderyhmien koossa ei ole todellisuudessa tapahtunut muutosta.

Instagramin käytön aktiivisuus kasvussa

Instagramin käyttö on kasvanut viime vuosina vauhdilla. Kuukausitasolla aktiivisten määrä onkin noussut jo 2,4 miljoonaan suomalaiseen käyttäjään. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Instagramin käyttäjäkunta on jo monipuolistunut ja Instagramia käytetään kaikissa ikäryhmissä. Nykyisin on siis turha väittää, että Instagram olisi ainoastaan nuorten kanava. Kanavan merkitys brändinrakennuksen työkaluna on noussut etenkin shoppailun ja kanavasta verkkokauppoihin ohjaamisen myötä.

Ole siellä, missä yleisösi on

Kanavavalinnoissa tärkeintä on huomioida, että yrityksesi tai yhteisösi hyödyntää niitä media-alustoja, joissa yleisösi ja sidosryhmäsi ovat läsnä ja joissa he haluavat tulla tavoitetuksi. On myös tärkeää olla relevantti kanavan lainalaisuudet huomioiden.

Vuonna 2019 Facebook on yhä käytetyin sosiaalisen median kanava ja Instagramin käyttö kasvaa kohisten. Loppuvuodesta saamme varmasti taas lisää dataa suomalaisten sosiaalisen median käytön muutoksesta, kun Tilastokeskus julkaisee vuosittaiset tilastonsa väestön tieto- ja viestintätekniikan käytöstä.


Uusimmat blogikirjoitukset aiheesta