LM Someco logo

Facebook-ryhmät yritysten käytössä pian huhujen mukaan

Twitter-keskusteluissa ja nyt myös SocialMediaTodayssa liikkuu mielenkiintoisia huhuja Facebookin testistä, jota he tekevät ryhmien parissa. Alustavan tiedon mukaan yritys- ja organisaatiosivuille olisi tulossa mahdollisuus hallinnoida omia ryhmiään, linkittää omia ryhmiään Facebook-sivuilla ja osallistua ryhmissä käytävään keskusteluun. Tämä olisi monelle toimijalle erittäin mielenkiintoinen mahdollisuus, joten lähden nyt vähän spekuloimaan, mikä kaikki olisikaan mahdollista, jos ryhmien käyttö avattaisiin Facebookissa myös yrityksille.

Tähän mennessä Facebook-ryhmien käyttö on rajoitettu henkilökäyttäjille eikä yrityksillä ole ollut asiaa ryhmiin. Facebookin sääntöjen mukaan Facebook-profiilin voivat siis luoda henkilöt, joilta tarvittaessa Facebook saattaa kysyä jopa passia todisteeksi henkilöllisyydestä, ja sivut -toiminnallisuus taas on selkeästi organisaatioiden ja yritysten kanava tehdä ulkoista viestintää. Organisaation, yrityksen tai vaikka yhdistyksen sisäisessä viestinnässä tai tietyn alan ajankohtaiskeskusteluun luodussa ryhmässä taas keskustelevat ihmiset keskenään omilla henkilöprofiileillaan. Moni on kokenut ongelmalliseksi sen, ettei yritys, brändi tai vaikka julkinen organisaatio voi logona olla mukana näissä keskusteluissa, vaan kaikki viesti kulkee henkilöltä toiselle.

Facebook-ryhmät mahdollistavat yrityksille yhteisöllisyyden luomisen

Nyt siis huhutaan, että yritykset pääsisivät hyödyntämään ryhmiä viestinnässään Facebookissa. Tällöin monien organisaatioiden sisäiseen viestintään luotuihin ryhmiin voisikin jatkossa myös yritys päästä tekemään julkaisuja. Lisäksi yritykset voisivat luoda omia keskusteluryhmiä faneilleen ja esimerkiksi tunnistaa aiempaa helpommin yritykseen syvimmin sitoutuneita ihmisiä, brändilähettiläitä. Faniryhmissä brändi voisi olla läsnä, tarjota etuja faniklubilaisille ja luoda yhteisöä.

Facebook-ryhmät ovat nykyisin täysin julkisia, jäsenilleen suljettuja sekä täysin muilta salaisia. Ryhmän luoja ja ylläpitäjät voivat määrittää ja muuttaa näitä asetuksia ryhmän tarkoitusperän mukaisesti. Tämä uudistus toisi mielenkiintoisen vaihtoehdon luoda eri kohderyhmille tarkoituksenmukaisia ryhmiä. Jatkossa voitaisiin näin ollen luoda sisäisesti tietyille sidosryhmille tai verkostoille ryhmiä, joihin on joko vapaa pääsy tai sitten ryhmät ovat suljettuja.

Ryhmät ovat toiminnallisuudeltaan ainakin tähän mennessä olleet niitä kanavia, joilla parhaiten tavoitetaan Facebookin käyttäjiä. Suurin osa ryhmien jäsenistä kun automaattisesti tilaa ilmoitukset ryhmien viesteistä itselleen. Yrityssivuilla taas yksittäisten julkaisujen orgaaninen kattavuus voi olla välillä todella heikkoa, arviolta yksittäinen julkaisu tavoittaa keskimäärin noin 5-10 % sivun tykkääjistä. Moni Facebook-markkinointia tekevä varmasti siis iloitsee tästä uudistuksesta, josko tämä merkitsisi sitä, että tavoittamisesta tulisi halvempaa. Mieleeni tulee kyllä, että tuskin Facebook tällä tavoin lähtee torpedoimaan omaa keinoaan tehdä bisnestä näkyvyydellä, joten eivätköhän he keksi keinonsa, joilla mainonta pidetään jatkossakin oleellisena osana Facebook-markkinointia. Voi olla, että yritysten viestit saavat yhä jatkossakin uutisvirroissa pienemmän painoarvon kuin henkilöiden viestit, ellei niistä sitten tule viraaleja ihmisten reagoidessa niihin aktiivisesti. Mainonnasta ryhmissä saattaa toki myös tulla mahdollista.

Yhteenveto: Facebook-ryhmät olisi uusi mahdollisuus

Facebook-ryhmät voisivat tarjota yrityksille ja organisaatioille todella mielenkiintoisen uuden alustan sekä sisäiselle että ulkoiselle viestinnälle. Uskon, että niiden laajentuminen yritysten käyttöön olisi tarpeellista. Varmuutta uudistuksen toteutumisesta ei vielä kuitenkaan ole, ja jatkossa selviää, onko kyseessä vain Facebookin testi vai tullaanko ryhmien käyttö mahdollistamaan laajemmin. Ryhmien esiinmarssi ei kuitenkaan tarkoita sitä, että henkilöprofiilien ja henkilökohtaisen vaikuttamisen voima olisi vähentymässä. Logon takaa viestittäessä viesti on aina persoonattomampi, eli henkilöiden läsnäolo erilaisissa Facebook-ryhmissä on varmasti jatkossakin parasta vaikuttamistyötä.

Uusimmat blogikirjoitukset aiheesta