LM Someco logo

Blogi yritykselle – Haastattelussa Atria

Anne Myllykorpi AtriaYritysblogien suosio on kasvanut nopeasti muutaman viime vuoden aikana. Organisaatioiden uudenlainen keino rakentaa asiantuntijakuvaa, imagoa sekä luoda vuorovaikutusta sidosryhmiin on kuitenkin toistaiseksi vähän tutkittu ilmiö. Haastattelin yritysbloggaamiseen liittyen Atria Suomi Oy:n tiedottaja Anne Myllykorpea.

Viestintätoimisto Manifeston tekemässä tutkimuksessa jopa 77 % blogeista oli perustettu viimeisen kolmen vuoden aikana. Suomalaisten yritysblogien matka on siis vasta alussa. Millaista hyötyä blogista sitten voi olla yritykselle? Kannattaako sellaista välttämättä edes perustaa?

Jos organisaatiossa on innostusta, resursseja sekä kourallinen hyviä ideoita blogin perustamiseksi, ovat ainakin lähtökohdat blogille hyvät. Blogin pitäminen on erityisen kustannustehokas tapa tuoda esille omaa yritystä ja sen asiantuntijuutta, joten mahdollisuutta kannattaa pohtia tosissaan. Yksi kiinnostavan yritysblogin tuntomerkeistä on kyky tuottaa säännöllisesti sekä asiakkaita että sidosryhmiä kiinnostavaa sisältöä, joten kannattaa toisaalta pohtia myös alkuinnostusta pidemmälle. Blogin yksi suurimmista mahdollisuuksista on saada aikaan vuorovaikutusta, ja tämä seikka kannattaa aina pitää mielessä blogitekstiä kirjoittaessa: Mikä lukijoitani kiinnostaa? Miten voisin ottaa heidät osaksi tätä keskustelua?

Atria perusti oman bloginsa puolitoista vuotta sitten, ja blogin kantavina teemoina on paitsi ruoan turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvät teemat, myös Atrian vastuullisuus, ruoan tuotannon kotimaisuus sekä kevyemmät atrialaisten arkeen liittyvät hetket. Blogia kirjoittaa iso joukko Atrian asiantuntijoita aina kesätyöntekijöistä johtoryhmään asti.

Miksi päädyitte perustamaan blogin, Atrian tiedottaja Anne Myllykorpi?

– Halusimme kertoa Atriasta yrityksenä, sillä monella kuluttajalla saattaa olla suppea kuva siitä, mitä kaikkea me täällä Atrialla teemme ja minkä kokoinen organisaatio todellisuudessa olemme. Blogi on kätevä ja myös melko vaivaton tapa tuoda Atrian sisällä tapahtuvia asioita esille läpinäkyvästi.

Mitä isompi yritys, sitä enemmän blogille on olemassa potentiaalisia kirjoittajia. Blogitekstin kirjoittaminen kun ei vaadi varsinaista kirjoittajataustaa, pääasia että kertoo asioista omasta näkökulmastaan ja lukijalähtöisesti. Atrialla Suomessa työskentelee yli 2 000 henkilöä, potentiaalisia kirjoittajia siis riittää. Atria on järjestänyt blogiin liittyen jopa kirjoituskilpailun, jolla kannustettiin kaikkia atrialaisia lähtemään rohkeasti mukaan blogikirjoittajaksi. Voittanut kirjoitus julkaistiin Atrian blogissa.

Vaikka blogin kirjoittajia olisi kuinka paljon tahansa, jonkun on kannettava vetovastuu: johdettava ideointipalavereja ja pidettävä huoli siitä, että sisältöä julkaistaan säännöllisesti.

Millaista blogin ylläpitäminen on teillä käytännössä?

– Blogia ylläpidetään konsernin viestintäosastolta käsin: täällä tiedetään, mikä milloinkin on ajankohtaista ja millaisia asioita myös blogissa voisi nostaa. Updating-palavereissa laadimme blogille aikataulun sen mukaan, mikä on pinnalla ja pohdimme, kenellä voisi olla johonkin tiettyyn aiheeseen liittyen eniten sanottavaa.

Blogillamme on muutaman kuukauden etukäteissuunnitelma, joka elää tietysti jatkuvasti. Pyrimme luomaan jatkuvaa sisältöä, mutta toisaalta blogista ei haluta ottaa turhaa paniikkia. Myös sesongit vaikuttavat asiaan, mutta pääasiassa blogiin pyritään tuottamaan sisältöä kolme kertaa kuussa. Teemme myös tiivistä yhteistyötä viestintätoimisto Selander & Co.:n  kanssa, joka auttaa mm. tekstien viimeistelyssä ja muissa käytännön asioissa.

Kun blogia kirjoitetaan, sen jakaminen eri kanavissa nousee erityisen tärkeäksi. Hyvä teksti saattaa jäädä turhan pienelle huomiolle, jos sitä ei jaeta oma-aloitteisesti, ja siksi eri kanavia kannattaa hyödyntää monipuolisesti. Myös Atrian blogia nostetaan esille erityisesti Twitterissä ja Facebookissa. Uusi blogijulkaisu kannattaa ehdottomasti jakaa niissä kanavissa, jotka kokee oleellisiksi, ja mielellään myös porrastaa julkaisuja viikon eri päiville, ja viedä tekstit sinne, missä potentiaaliset lukijat luuraavat.

Mikä blogin pitämisessä on mielestäsi haasteellisinta?

– Haasteellisinta on ajan löytäminen blogin ylläpitoa varten. Tässä on onneksi viestintätoimisto suurena apuna. Koska blogin aloittaminen oli aluksi jotakin aivan uutta ja tuntematonta, oli myös atrialaisten mukaan houkuttelussa ensin omat haasteensa. Kirjoittajille tarjottiin kuitenkin apua alkumetreistä lähtien, sillä onhan alku on aina vähän hankalaa. Laadimme blogikirjoittajille seikkaperäisen ohjeistuksen, jonka avulla kirjoittajan on helpompi ymmärtää, mistä blogissa on kyse. Alkukankeus on jo hävinnyt, ja nykyään innokkaita kirjoittajia on jo paljon! Blogi on kerännyt myös positiivista palautetta, mikä tietysti on aina mukavaa.

Miksi yrityksen kannattaa mielestäsi pitää blogia? Millaista lisäarvoa se on tuonut teille?

– Blogi lisää läpinäkyvyyttä. Blogissa voimme avoimesti kertoa, miten asiat Atrialla hoidetaan, ja avata mutkikkaitakin asioita rennolla tavalla auki niille, joita asia kiinnostaa. On ilo myös kertoa, keitä kaikkia Atrialla on töissä: myös kirjoittajan työ ja persoona tulee teksteissä kivasti esille. Yritysblogit ovat yleistyneet hurjaa vauhtia, ja ennen perustamista kannattaa pohtia sitä, miksi blogi halutaan perustaa. Ei siis välttämättä kannata perustaa vain sen vuoksi, että kaikki muutkin tekevät niin, vaan miettiä rauhassa, mitä blogilla on annettavanaan lukijoilleen.

Kannattaa muistaa, että yritysblogin hyödyt eivät synny muutamassa viikossa, vaan kyse on pitkäjänteisestä työstä, joka voi osaltaan auttaa positiivisen yrityskuvan luomisessa ja esimerkiksi asiakaspalvelussa. Jos resurssit ovat olemassa, kannattaa blogien maailmaan lähteä rohkein mielin. Suomen parhaaksi yritysblogiksi 2015 valitun Pizza guyn perustaja ja Kotipizzan toimitusjohtaja Tommi Tervanen totesikin, että jokaisen toimitusjohtajan pitää uskaltaa olla vuoropuhelussa asiakkaidensa ja sidosryhmiensä kanssa.

Kun ihmiset joka tapauksessa puhuvat, niin eikö kannata olla itsekin mukana keskustelussa?

Uusimmat blogikirjoitukset aiheesta