LM Someco logo

Älä varasta, vaan parasta

Olennainen osa sisältötyön kehitystä on saatujen tulosten säännöllinen analysointi ja tulosten peilaaminen sisällöille asetettuihin tavoitteisiin. Vastuuta ja suunnittele mittaaminen ja analysointi, jottet unohda hyödyntää verkkosisältöjen isointa etua – mitattavuutta. Siinä missä omien sisältöjen säännöllinen analyysi ja peilaaminen tavoitteisiin ovat osa sisältötyön rutiinia, kannattaa katsella myös oman navan ulkopuolelle. Kuinka paljon voitkaan oppia seuraamalla vertaistesi toimintaa eri kanavissa!

On olennaista ymmärtää, miten muut viestivät ja millaiselle viestille voisi olla tilaa ja kysyntää alallasi. Miten voit erottautua, mistä voit tulla tunnetuksi? Erottautumistekijöitä voivat olla tilannekuvat tai visuaalisuus, sisältöjen ajankohtaisuus tai ajan hermolla olo, analyyttinen tai syventävä asiaviestintä. Erottautumistekijöiden löytäminen ja niiden hyödyntäminen vaativat säännöllistä työtä.

Benchmarkaa niin Suomessa kuin kansainvälisesti

Moni meistä seuraa aktiivisesti oman alansa toimijoita niin Suomessa kuin maailmalla. Tämä on monella arkeen integroitunut rutiini ja oiva tapa kasvattaa omaa ymmärrystä toimialasta. Seuraamalla huomaa, mikä tuntuu toimivan omista teemoista viestittäessä ja mikä taas ei vaikuta toimivan. Jos siis huomaat vaikka kansainvälisen organisaation toteuttaman kampanjan, jonka idea voisi Suomessakin toimia, niin ryhdy rohkeasti kokeilemaan. Älä varasta ideaa suoraan, vaan parasta – toteuta sisältö omalla tavallasi paremmin.

Rutinoituneen seurannan lisäksi kannattaa tasaisin väliajoin tehdä laajempaa analyysia. Ensinnäkin, millaisia sisältöjä muut toimijat tuottavat verkkoon. Mitä kanavia muilla on käytössä ja paljonko heidän kanaviaan seurataan? Miten aktiivisesti kohderyhmät reagoivat heidän sisältöihinsä? Analysoimalla julkista dataa saadaan paljon tietoa ja voidaan huomata toimintamalleja, joita itsekin voisit hyödyntää.

Tavoitteet ohjaavat analysointia

Muista määritellä aina tavoitteet sisältötyölle, jotta tiedät, mitä mittaat. Saat nimittäin yleensä juuri sitä, mitä mittaat. Jos mittaat tykkääjämäärän kasvua, panostat todennäköisesti juuri tykkääjämäärän kasvattamiseen. Olisiko sittenkin relevantimpaa mitata säännöllisesti sisällöillä verkkosivuille ohjattavaa liikennettä ja sen lähteitä? Kun määrittelet tavoitteitasi, mieti koko organisaatiosi tavoitteita. Tarvitseeko organisaatiosi tunnettuutta vai pitääkö tavoitella sitä, että potentiaaliset asiakkaat preferoisivat kyseistä toimijaa? Vaihtoehtoisesti voidaan hakea suoraa ostoa, sitoutumista toimintaan tai kenties suosittelua nykyisiltä asiakkailta.

Ideoita kannattaa hakea maailmalta, mutta myös suomalainen pelikenttä kannattaa tuntea. Miten vastaavat toimijat tuottavat sisältöä ja toimivat eri kanavissa? Seuraa etenkin, miten toimivat muut, jotka kilpailevat samasta tilasta kohderyhmäsi uutisvirroissa. Millaisilla sisältökonsepteilla tehtyjä toteutuksia on kohdennettu samalle kohderyhmälle, jonka huomiosta itse taistelet? Kun seuraat ja analysoit aktiivisesti muiden tekemistä, et sokaistu omaan tekemiseesi ja unohda, millaisia muita viestejä yleisöllesi on tarjolla.

Säännöllisellä tavoitteiden tarkastuksella ja omien sisältöjen analysoinnilla mahdollistat kehityksen ja opit lisää omista kohdeyleisöistäsi. Vain kokeilemalla voit oppia, miten yleisösi toivoo sinun toimivan. Jaksavatko he klikata linkkejä ja lukea tiedotteitasi, vai kannattaisiko sinun palastella tietoa helposti kulutettavaan ja sisäistettävään muotoon.

Lukujen pohjalta saat suoran palautteen: Kannattaako vanhaa tuttua sisältökonseptia yhä toistaa?

Uusimmat blogikirjoitukset aiheesta