LM Someco logo

Uusi Puu -hanke tavoitti päättäjät

Uusi puu on yli 20 suomalaisen organisaation yhteisö, jonka tavoitteena on lisätä ymmärrystä puupohjaisesta biotaloudesta. Vuoden 2018 aikana Uusi puu -kilpailun avulla etsittiin jo kolmatta kertaa globaaleihin haasteisiin vastaavia, puuta hyödyntäviä konkreettisia ratkaisuja. Hankkeen tavoitteena on tavoittaa kansanedustajia, kunta- ja maakuntapäättäjiä sekä yhteiskunnallisesti ja poliittisesti aktiivisia toimijoita.

Kohderyhmän tavoittaminen perinteisillä keinoilla on haastavaa, joten lähdimme yhdessä rakentamaan sosiaalisessa mediassa toimivaa kampanjaa.

LM Someco rakensi Uusi puu -kilpailun näkyvyyttä tukevan sosiaalisen median strategisen kampanjasuunnitelman ja toteutimme käytännössä sisällöt, julkaisun ja mainonnan. Facebookin ja Twitterin rooli kohderyhmien tavoittamisessa oli merkittävä. LM Someco tuotti kampanjaa varten infograafeja sekä räätälöi jo aiemmin toteutetuista videoista sosiaaliseen mediaan sopivat versiot. Lisäksi LM Someco tuotti kilpailun ehdokkaista esittelyvideon.

Kampanjalle toteutettuja infograafeja

Kampanjan tulokset

Sosiaalisen mediassa, erityisesti Twitterissä, Uusi puu -hankkeen näkyvyys kasvoi merkittävästi vuoden 2018 aikana. Seuraajamäärä Twitterissä kasvoi vuoden alusta 58 prosenttia ja Uusi puun julkaisema materiaali saavutti 727 000 näyttökertaa koko vuoden aikana. Facebookissa Uusi puu -hankkeen julkaisema materiaali saavutti 567 000 näyttökertaa koko vuoden aikana.

Toteutettu kampanjointi sai kiitosta asiakkaalta – se myös auttoi ymmärtämään sosiaalisen median voiman markkinoinnissa.

Uusi puu -hankkeen tavoitteena on kasvattaa vaikuttavuutta myös tulevina vuosina ja yhteistyö jatkuu näissä merkeissä.