LM Someco logo

Ukraina-merkki yhteisen avun symboliksi

Ukraina-merkki on luotu yritysten tarpeeseen saada yksi yhtenäinen valtakunnallisesti tunnettu merkki, jonka avulla voi viestiä Ukrainalle ja ukrainalaisille annetusta tuesta. LM Someco toteutti Ukraina-merkin viesti- ja graafisen suunnittelun. 

Ukraina-merkki on yhteinen symboli suomalaisten yritysten ja yhteisöjen avulle Ukrainaan. Merkin avulla yritys tai yhteisö viestii tehneensä jonkin konkreettisen teon Ukrainan hyväksi ja olevansa ukrainalaisten tukena. Merkin tavoitteena on osaltaan pitää Ukraina-asiaa pinnalla myös alkushokin jälkeen. Merkkiä käyttämällä yritykset ja yhteisöt kannustavat myös muita auttamaan ja tukemaan Ukrainaa ja ukrainalaisia sekä nyt että myöhemmin maan jälleenrakentamisvaiheessa.  

Merkin ja siihen liittyvää materiaalia voi ladata Apua Ukrainaan -verkkosivulta, joka kokoaa yhteen tarinoita ja tietoa annetusta avusta.  

Visuaalinen ja viestisuunnittelu

Merkin visuaalista suunnittelua ohjasi monikäyttöisyys. Visuaalisesti merkin tuli olla monikäyttöinen erilaisissa medioissa – digitaalisista pinnoista ikkunatarroihin. Sen täytyi myös soveltua varsin erityyppisiin yritysilmeisiin.   

Lisäksi suunnittelutiimi halusi merkin kertovan katsojalleen heti, mistä on kyse. Sekä Ukrainan lipun värit että Auringonkukka tunnistetaan jo laajalti Ukrainan symboleiksi. 

Viestinä ”Stand with Ukraine – Act for Ukraine” kertoo pelkän myötäelämisen lisäksi konkreettisesta tuesta ja myös kannustaa muita toimijoita toimintaan Ukrainan puolesta.  

Helppo ohjeistus sisällöntuottajille

Merkin graafisen ohjeistuksen halusimme olevan mahdollisimman yksinkertainen ja helppolukuinen, jotta se palvelisi kaiken tasoisia sisällöntuottajia, eikä pelkästään graafisen suunnittelun ammattilaisia.  

Teknisten ohjeiden lisäksi ohjeistukseen sisällytettiin vinkkejä merkin hyödyntämiseen yrityksen omassa viestinnässä. Ohjeistus sisältää esimerkkikuvia ja tekstejä Ukraina-teoista viestimiseen. 

Merkkiä voi käyttää esim. sosiaalisessa mediassa, presentaatioissa, sähköpostin allekirjoituksessa, verkkosivustolla, printtijulkaisuissa ja -materiaaleissa, ikkunatarroina tai mainonnassa. Yritysten on myös mahdollista tilata printtituotteita Ukraina-merkillä varustettuina.  

  

Ukraina-merkin ja Apua Ukrainaan-verkkosivun toteuttaneessa työryhmässä ovat olleet mukana Marketing Finland, LM Someco, Kuuki, Fama Consulting, Suomalaisen Työn Liitto ja Vala ry.